Psichologija.

Psichologija – mokslas apie elgesį ir psichinius procesus Psichologijos mokslo objektas: elgesys (organizmo veiksmų ir reakcijų į išorinį ir vidinį pasaulį visuma) + psichika (žmogaus ir kitų gyvūnų, turinčių ištobulėjusią nervų sistemą, įgimtų ir įgytų dvasinių savybių ir procesų visuma; Trumpa psichologijos istorija:   Struktūralizmas Atstovai – V. Vundtas (Wilhelm Wundt), E. Tičineris (E. Titchener). … Read more Psichologija.

Saviaktualizacijos ir mirties nerimo sąsajos

Kaunas 2016 Turinys Įvadas 2 Darbe naudojamos sąvokos 4 Dėstymas 5 Saviaktualizacija 5 Saviaktualizacijos klausimynai 6 Asmeninės orientacijos klausimynas (POI) 6 Aktualizacijos potencialo klausimynas (MAP) 7 Jones ir Crandal SAS klausimynas 7 Save aktualizuojančio asmens bruožai 7 Mirties nerimas 8 Mirties baimė ir saviaktualizacija 9 Savigarba ir mirties baimė 10 Mirties baimė ir savikontrolė. 11 … Read more Saviaktualizacijos ir mirties nerimo sąsajos

Psichologija, mąstymas, kūrybiškumas

51.6.3. Ankstyvosiospatirties įtaka Tyrinėjant ankstyvosiospatirties įtaką buvo pastebėta, kad aukštas IQ ir kūrybiniai sugebėjimaidažniausiai atsiskleidžia ankstyvojoje vaikystėje, jaunesniame mokykliniameamžiuje ar paauglystėje. Buvo bandyta ieškoti elgesio ar patirties vaikystėjeir pasiekimų suaugus sąryšio. Nustatyta, kad IQ ir kiti veiksniai (namųaplinka, mokymosi patirtis ir kt.) turi įtakos vėlesniems laimėjimams. Kūrybiškumas -spontaniškumo,neurozės ar suaugusiųjų reikalavimų rezultatas? Phyllis Greenacre (1957)psichoanalitiniame … Read more Psichologija, mąstymas, kūrybiškumas

TEMPERAMENTO ĮTAKA BENDRAVIMUI IR VEIKLAI

ĮVADAS Žodis psichologija yra kilęs iš dviejų graikų kalbos žodžių : psyche – siela ir logos – mokslas. Taigi, psicholigija lietuviškai – “sielos mokslas”. Tačiau pavadinimo vertimas nėra pakankamai apibrėžtas mokslui. Psichologija yra mokslas apie psichikos reiškinius, jų dėsnius ir mechanizmus. Kad ir koks bebūtų mokslas, visuomet jis reiškia žinių sistemą apie tam tikrą sritį. … Read more TEMPERAMENTO ĮTAKA BENDRAVIMUI IR VEIKLAI

Filmo “12 įtūžusių vyrukų” analizė

Turinys 1 ĮVADAS 2 Filmo siužetinė linija 3 Asmenybės bruožai 5 Diskriminacija žmonių gyvenime 6 Savęs vertinimas ir pasitikėjimas savimi 7 Stereotipai ir nuostatos 7 Gynybiniai mechanizmai 8 IŠVADOS 9 Literatūra ir šaltiniai 10 ĮVADAS Asmenybė yra įvairių grupių,iš kurių sudaryta visuomenė narė. Nuo pat gimimo žmogus yra kokios nors grupės narys. Žmonės jungiasi į … Read more Filmo “12 įtūžusių vyrukų” analizė

GRUPINIO SPRENDIMO PRIĖMIMO PROCESO ANALIZĖ. GRUPINIŲ PROCESŲ IDENTIFIKAVIMAS

PRAKTINIS DARBAS NR. 7 GRUPINIO SPRENDIMO PRIĖMIMO PROCESO ANALIZĖ. GRUPINIŲ PROCESŲ IDENTIFIKAVIMAS Tikslas: Atpažinti grupinius procesus, išmanyti jų efektyvaus valdymo principus ir gebėti juos taikyti praktinėje veikloje. Grupė – tai organizuota sistema žmonių, turinčių bendrus tikslus ir uždavinius. Kitaip tariant, žmonės, kuriuos sieja bendri interesai bei veikla, ir suformuoja grupę.Grupe galima vadinti šeimą, politinę partiją, … Read more GRUPINIO SPRENDIMO PRIĖMIMO PROCESO ANALIZĖ. GRUPINIŲ PROCESŲ IDENTIFIKAVIMAS

ELGESIO KONFLIKTINĖSE SITUACIJOSE STILIAI

PRAKTINIS DARBAS NR. 6 ELGESIO KONFLIKTINĖSE SITUACIJOSE STILIAI Tikslas: Analizuoti savo ir pedagoginės sąveikos dalyvių tarpasmeninius konfliktus ir išmanyti jų valdymo strategijas. Užduotis. Elgesio konfliktinėse situacijose stiliaus (pagal K. Thom) nustatymas. Konfliktas – tai priešingų poreikių, tikslų, interesų, pozicijų, nuomonių ar požiūrių susidūrimas, rimti nesutarimai, kurių metu žmogų užvaldo nemalonūs jausmai arba išgyvenimai (https://mokslai.lt/referatai/komunikacijos/kas-yra-komunikacija.html). Individualūs … Read more ELGESIO KONFLIKTINĖSE SITUACIJOSE STILIAI

BENDRAVIMAS IR BENDRADARBIAVIMAS

PRAKTINIS DARBAS NR. 5 Bendravimas ir bendradarbiavimas Tikslas: Tyrinėti efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo principus. Mes niekada nesusimąstome iš kur atsiranda poreikis bendrauti su kitais asmenimis. „Žmogus – tai visuomeniškas gyvūnas”. Šio lakaus posakio autoriumi laikomas antikinės Graikijos mąstytojas Aristotelis. Tiesa, visuomeniniu gyvenimo būdu pasižymi ir beždžionės, skruzdėlės, bitės. Taigi žmonės šiuo požiūriu nėra išimtis. Tačiau … Read more BENDRAVIMAS IR BENDRADARBIAVIMAS

EMOCINĖS BŪSENOS TYRIMAS. DARBINIS STRESAS IR JO VALDYMO GALIMYBĖS

PRAKTINIS DARBAS NR. 3 EMOCINĖS BŪSENOS TYRIMAS. DARBINIS STRESAS IR JO VALDYMO GALIMYBĖS Tikslas: Paaiškinti emocijų įtaką pedagoginės sąveikos dalyvių elgesiui. Aptarti konstruktyvius emocijų valdymo būdus. Užduotis. Savo asmenybės emocinės būsenos tyrimas pagal pateiktą metodiką (HAD skalė), depresijos ir nerimo simptomų išreikštumo laipsnio nustatymas. Emocijos yra tam tikru momentu kylantys išgyvenimai, kurie parodo, kaip žmogus … Read more EMOCINĖS BŪSENOS TYRIMAS. DARBINIS STRESAS IR JO VALDYMO GALIMYBĖS

BENDRAVIMO PRATYBOS

PRAKTINIS DARBAS NR. 4 BENDRAVIMO PRATYBOS Tikslas: Tyrinėti efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo principus. Bendravimas yra daugialypis reiškinys. Bendravimu vadiname ir daugelį metų trunkančią draugystę, ir susirašinėjimą elektroniniu paštu, ir aktoriaus pasirodymą publikai. Todėl skiriamos įvairios bendravimo rūšys, sudėtinės dalys ir aspektai (D. Antinienė ir kt. Psichologija studentui. Vadovėlis. 2002). Visų pirma galima skirti bendravimą su … Read more BENDRAVIMO PRATYBOS