Monopolija

TURINYS Įvadas……………………………………………………………………………………………………………………………3 Monopolijos rinkos apibūdinimas …………………………………………………………………..4 1.1. Monopolinės rinkos esmė ir pagrindiniai bruožai………………………………………………………4 1.2. Monopolijų rūšys ir formos…………………………………………………………………………………….6 1.3. Įėjimo į monopoliją kliūtys ……………………………………………………………………………………7 Monopolinės kainos ir pelnas. Ekonominiai ir socialiniai monopolijos padariniai…………………………………………………………………………………………………………………….9 Antimonopolines valstybės politika……………………………………………………………10 Išvados………………………………………………………………………………………………………………………..13 Literatūros sąrašas………………………………………………………………………………………………14 Įvadas Monopolija yra tokia rinkos struktūra, kai kurioje nors pramonės arba paslaugų šakoje yra vienintelis prekių … Peržiūrėti…