Ekonomikos teorija ir tikslai

Ekonomikos teorija ir tikslai 1.Ekonomika ir ekonomikos teorija 2.Ekonomikos teorijos pagrindinės sąvokos 3.Mikroekonomika ir makroekonomika 4.Ekonomikos realybė ir ekonomikos teorija. Mokslo metodai ir jų ypatybės 5.Pozityvinė ir normatyvinė teorija 6.Ekonomikos politika ir jos tikslai 1. Ekonomika ir ekonomikos teorija Ekonomika – (gr. “oikos” – būstas, ūkis; “nomos” – valdymo, tvarkymo menas) Žodis “ekonomika” priklausomai nuo … Peržiūrėti…

Šiuolaikinė ekonomikos teorija

ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETO EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETO EKONOMIKOS KATEDRA ŠIUOLAIKINĖ EKONOMIKOS TEORIJA, JOS TYRIMO OBJEKTAS IR METODAI Mikroekonomikos referatas Darbą atliko: . Akademija, 2016 TURINYS ĮVADAS…………………………………………………………………………………………………………………….. 3 ŠIUOLAIKINĖ EKONOMIKOS TEORIJA………………………………………………………………………. 4 MIKROEKONOMIKA IR MAKROEKONOMIKA…………………………………………………………… 7 ŠIUOLAIKINĖS EKONOMIKOS TEORIJOS OBJEKTAS…………………………………………………… 9 EKONOMIKOS TEORIJOS TYRIMO METODAI…………………………………………………………. 10 IŠVADOS…………………………………………………………………………………………………………………. 16 NAUDOTOS LITERATŪROS ŠALTINIAI………………………………………………………………………… 18 ĮVADAS Temos naujumas ir … Peržiūrėti…