Šiuolaikinė ekonomikos teorija

ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETO EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETO EKONOMIKOS KATEDRA ŠIUOLAIKINĖ EKONOMIKOS TEORIJA, JOS TYRIMO OBJEKTAS IR METODAI Mikroekonomikos referatas Darbą atliko: . Akademija, 2016 TURINYS ĮVADAS…………………………………………………………………………………………………………………….. 3 ŠIUOLAIKINĖ EKONOMIKOS TEORIJA………………………………………………………………………. 4 MIKROEKONOMIKA IR MAKROEKONOMIKA…………………………………………………………… 7 ŠIUOLAIKINĖS EKONOMIKOS TEORIJOS OBJEKTAS…………………………………………………… 9 EKONOMIKOS TEORIJOS TYRIMO METODAI…………………………………………………………. 10 IŠVADOS…………………………………………………………………………………………………………………. 16 NAUDOTOS LITERATŪROS ŠALTINIAI………………………………………………………………………… 18 ĮVADAS Temos naujumas ir … Peržiūrėti…