AB Linas agro group analizė

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS  ĮMONIŲ EKONOMIKOS IR VADYBOS KATEDRA EKONOMIKA 2 Kursinis darbas Vilnius 2016 TURINYS ĮVADAS. 3 1.AB „LINAS AGRO GROUP“APIBŪDINIMAS. 4 2.VERTIKALI IR HORIZONTALI BALANSO ANALIZĖ.. 5 3.AB „ LINAS AGRO GROUP “ PELNO (NUOSTOLIO) ANALIZĖ.. 15 4.RODIKIŲ ANALIZĖ.. 17 4.1.Pelningumo rodikliai 17 4.2.Turto panaudojimo efektyvumo rodikliai 19 4.3.Likvidumo rodikliai 20 4.4.Finansinio sverto … Read more AB Linas agro group analizė

Šešėlinės ekonomikos fenomenas Lietuvoje ir jos reguliavimo priemonės

Šešėlinės ekonomikos fenomenas Lietuvoje ir jos reguliavimo priemonės ETN14, Nerijus Petrauskas ĮVADAS Šešėlinės ekonomikos tema, susilaukia daug politikų, valstybės institucijų ir visuomenės dėmesio; Daugelis tyrimų rodo, kad šešėlinė ekonomika Lietuvoje mažėja; Šešėlinės ekonomikos lygis Lietuvoje išlieka pakankamai aukštas ir prielaidų šešėliui atsirasti vis dar yra daug; Kuo lengviau veikti legaliai, tuo mažiau norinčių veikti šešėlyje; … Read more Šešėlinės ekonomikos fenomenas Lietuvoje ir jos reguliavimo priemonės

Makroekonomika – Valstybės skola

ĮVADAS Šiuo metu ekonomistai laikosi nuostatos, kad valstybės skolinimasis yra neišvengiamas ir tikrai nesmerktinas ūkio plėtros reiškinys. Valstybiniam sektoriui skolinantis šalies viduje ir užsienyje tarp šalių perskirstomi kapitalo ištekliai. Ekonomikos teorijoje teigiama, kad Valstybinio sektoriaus skolinimasis gali paskatinti ekonomikos augimą. Tačiau visada yra rizika, kad dėl per didelio naudojimosi kreditais, ypač užsienio, gali atsirasti tokie … Read more Makroekonomika – Valstybės skola

Ekonomikos pusiausvyra

TURINYS TURINYS 1 ĮVADAS 2 1.VISUMINĖ PAKLAUSA IR VISUMINĖ PASLIŪLA 3 1.1 Visuminė paklausa 3 Visuminę paklausą lemiantys veiksniai: 4 1.3 Visuminė pasiūla 5 2.Pusiausvyra visiško užimtumo sąlygomis 5 4. Klasikinis požiūris 11 3.2 Makroekonominės pusiausvyros sąlyga…………………………9 4. Klasikinis požiūris…………………………11 5. Keinsistinis požiūris…………………………12 6.Visuminių išlaidų funkcija ir ekonomikos pusiausvyra……………………13 6.1 Vartojimo funkcija…………………………14 7. Dauginamasis poveikis … Read more Ekonomikos pusiausvyra

BANKROTO TIKIMYBĖS PROGNOZAVIMAS ĮMONĖJE „X“

BANKROTO TIKIMYBĖS PROGNOZAVIMAS ĮMONĖJE „X“ Kursinis darbas Kaunas, 2015 SANTRAUKA Darbo aktualumas. Išvystytos rinkos sąlygomis kekvienas verslas patiria didesnę ar mažesnę riziką. Nė viena įmonė nėra garantuota, kad jos veikla visą laiką bus tęstina, kad jos paslaugos nuolat turės paklausą , kad dėl paklausos svyravimų reikės keisti veiklos apimtį, atleisti darbuotojus daryti papildomas išlaidas ir … Read more BANKROTO TIKIMYBĖS PROGNOZAVIMAS ĮMONĖJE „X“

Gamtinis kapitalas. Kokybinis ir kiekybinis ekonominis vertinimas.

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS VERSLO VADYBOS FAKULTETAS SOCIALINĖS EKONOMIKOS IR VADYBOS KATEDRA Gamtinis kapitalas ekonomikoje Referatas Vilnius, 2014 Turinys Gamtinio kapitalo samprata mokslinėje literatūroje 4 Gamtinio kapitalo svarba pridėtinės vertės kūrimo procese 6 Gamtinio kapitalo kokybinis ir kiekybinis ekonominis vertinimas 7 Literatūros sąrašas 10 Įvadas Mūsų dienomis dėl gamtinio kapitalo nykimo vis daugiau kalbama apie … Read more Gamtinis kapitalas. Kokybinis ir kiekybinis ekonominis vertinimas.

Europos ekonominė ir pinigų sąjunga

Pinigai šiandien suvokiami kaip variklis, be kurio būtų sunku įsivaizduoti dabartinius ekonomikos ir finansų procesus, vykstančius ne tik tarp fizinių asmenų, bet ir tarp juridinių ūkio subjektų, o taip pat ir tarp skirtinguose kontinentuose įsikūrusių valstybių ar skirtingais tikslais besirūpinančių tarptautinių organizacijų. Spartėjant globalizacijos procesams tampa akivaizdu, kad kuo mažesnis skaičius pasaulyje cirkuliuojančių valiutų, tuo … Read more Europos ekonominė ir pinigų sąjunga

BENDRASIS VIDAUS PRODUKTAS IR EKONOMINĖ GEROVĖ

ŠIAULIŲ VALSTYBINĖS KOLEGIJOS ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETO EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS Ekonomikos, apskaitos ir finansų institutas BENDRASIS VIDAUS PRODUKTAS IR EKONOMINĖ GEROVĖ Makroekonomikos referatas Akademija, 2016 TURINYS ĮVADAS 3 1.BENDROJO VIDAUS PRODUKTO IR EKONOMINĖS GEROVĖS TEORINIAI ASPEKTAI 4 1.1.Bendras nacionalinis produktas ir bendras vidaus produktas 4 1.2.BVP skaičiavimo metodai 4 1.3.Kainų lygio poveikis BVP apimčiai 5 … Read more BENDRASIS VIDAUS PRODUKTAS IR EKONOMINĖ GEROVĖ

Lietuvos darbo rinkos ypatumai

 TURINYS   ĮVADAS ………………………… 3 1 DARBO RINKOS STRUKTŪROS TEORINIAI ASPEKTAI……….. 4 1.1 Darbo rinkos samprata………………………… 4 1.2 Lietuvos darbo rinkos raida………………………. 5 2 LIETUVOS DARBO RINKOS PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO GALIMYBĖS………………………… 6 IŠVADOS………………………… 11 LITERATŪRA………………………… 12  ĮVADAS   Šalyse, atsisakiusiose centralizuoto ūkio valdymo ir kuriančiose rinkos ekonomikos santykius, darbo rinka pasirodo kaip reiškinys, kuriame … Read more Lietuvos darbo rinkos ypatumai

Austrijos biudžetas

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS VERSLO VADYBOS FAKULTETAS Socialinės ekonomikos ir vadybos katedra Referatas Austrijos valstybės biudžetas, jo formavimas ir 2009-2015 metų dinamikos analizė Darbą atliko: ECINvf-13 Gintarė Janavičiūtė Darbą vertino: lekt. Aušra Katinienė Vilnius 2016 Turinys Įvadas 3 Apie Austriją 4 BVP 5 BVP vienam gyventojui 6 Nedarbas 7 Vidutiniai atlyginimas 8 Pajamos ir išlaidos … Read more Austrijos biudžetas