Personalo vadyba

1.P V esmė, turinys, vaidmuo org.
1.1.PV samprata.
Išskiriami skirtumai tarp personalo valdymo ir vadybos:
1. Personalo valdymą plačiąja prasme galima tapatinti su personalo vadyba.
2. Personalo vadybą, kai kas apibrėžia, kaip mokslą apie personalo valdymą.
Personalo valdymas – personalo organi

NAUDINGA

1.Psichologijos objektas, šakos, kryptys, uždaviniai ir reikšmė, vieta mokslų sistemoje. Psichologija ir edukologija.

Psichologijos uždavinys – tirti ir nagrinėti žmogaus sielą (psichiką) laboratorijoje, aprašyti, paaiškinti ir prognozuoti psichikos ir su ja susijusios žmonių elgsenos ypatybes.

Filosofijos padrindai

1. Galimos filosofijos apibrėžtys
Filosofija – disciplina, kurios apimtis labai plati, o sąvokos labai bendros, teikiančios pasaulio visumos vaizdą. Tai taip pat grįžimas prie ištakų. Ji padeda atskleisti žmoniškosios prigimties gelmes. Apibrėžimų, kas yra filosofija, yra tikriausiai tiek pat, kiek