Pinigų esmė

ĮVADAS

Organizuojant ir valdant personalą atsirado atotrūkis tarp naujų reikalavPINIGŲ ESMĖ IR FUNKCIJOS
1. Pinigų apibrėžimas
Dažnai pasitaiko, kad -žodis, kuris nuolat ir kasdien vartojamas, atstovauja nelengvai nustatomai mokslo sąvokai, kad daiktas, kuris atrodo visai paprastas, gana sunkia

Saugus seksas

Seksas: dabar ar vėliau?
“Artuma” 1999 m. Nr. 7/8-9
J. McDowell’is – plačiai žinomas JAV jaunimo ugdytojas, skaitantis populiarias paskaitas dorovės temomis. Jo nuoširdūs, įtaigūs pokalbiai su įvairaus amžiaus jaunuoliais vyksta perpildytose salėse. Pastaraisiais metais jis kviečiamas į įvairias

Stresas

1.Streso sąvoka
Streso sąvoka vartojama nevienareikšmiškai. Kartais ji taikoma grėsmei arba iššūkiui,o kartais atsakui į grėsmę ar iššūkį apibūdinti.Kad būtų šios abi reikšmės, stresą galime apibrėžti kaip bendrą procesą, kuriuo įvertiname ir reaguojame į tam tikr