11-12 klasių kūrinių trumpos analizės

11- 12 klasės lietuvių literatūros kūrinių apibendrinimas 2013- 2014 m.m. Autorius Epocha, srovė Kūriniai Veikėjai (vardai) Užuominos, citatos, trumpas turinys Martynas Mažvydas (Apie 1510 – 1563) Renesansas. Tautinė tapatybė Žmogaus ir visuomenės netobulumas Socialinis teisingumas Tikėjimas/ Dievas Pažinimas, švietimo svarba Kreipiamasi į žmones, raginant juos skaityti knygas, tikėti krikščioniškąjį Dievą, puoselėti gimtąją kalbą. „Broliai, seserys … Read more 11-12 klasių kūrinių trumpos analizės

Statybines apsiltinimo medziagos

Turinys Įvadas…………………………2 Polistireninis putplastis…………………………3 Poliuretaninės putos…………………………5 Mineralinė vata…………………………7 Akmens vata…………………………9 Stiklo vata…………………………11 Eko vata…………………………13 Kitos izoliacinės medžiagos…………………………15 Įvadas Dėl šilumos energijos taupymo poreikio per 10 pastarųjų metų statomų ir renovuojamų pastatų išorės atitvaros mūsų šalyje labai pakito. Dabar jos yra sudėtingesnės, joms vartojama daugiau šilumos izoliuojamųjų medžiagų, sudėtingesnės ir brangesnės statybos technologijos. Projektuotojai bei statybininkai … Read more Statybines apsiltinimo medziagos

Darbo sauga. Referatas

  KAUNO KOLEGIJOS VADYBOS IR EKONOMIKOS FAKULTETO APSKAITOS IR FINANSŲ KATEDRA FINANSŲ STUDIJŲ PROGRAMA   REFERATAS Darbuotojų sauga ir sveikata. Nelaimingi atsitikimai darbe, profesinės ligos. Autorius : Vadovė : lekt. dr. Kaunas, 2017   TURINYS   1Nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų klasifikavimas 4 1.1Nelaimingi atsitikimai darbe 4 1.2Profesinė liga 7 2Būtini veiksmai, įvykus nelaimingam atsitikimui … Read more Darbo sauga. Referatas

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS “X” CHARAKTERISTIKA IR VEIKLOS DOKUMENTAI

KAUNO KOLEGIJOS EKONOMIKOS IR TEISĖS FAKULTETO APSKAITOS IR FINANSŲ KATEDRA UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS “X” CHARAKTERISTIKA IR VEIKLOS DOKUMENTAI Dokumentų valdymo savarankiškas rašto darbas – projektas Kaunas 2013 TURINYS ĮVADAS 2 PRAKTINĖ DALIS…………………………,….3 Juridinis statusas…………………………3 Veiklos sritis …………………………3 Struktūra…………………………4 1.4. Bendrovės veiklos dokumentai…………………………4-5 1.5.Veiklos dokumentų grupės ir rūšys……………………….5 1.6. Elektroninių dokumentų registravimo procedūros………………..5 1.7. Dokumentų registravimo … Read more UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS “X” CHARAKTERISTIKA IR VEIKLOS DOKUMENTAI

DARBO SAUGOS REIKALAVIMAI X MAITINIMO ĮMONĖJE

DARBO IR CIVILINĖS SAUGOS PROJEKTINIS DARBAS DARBO SAUGOS REIKALAVIMAI X MAITINIMO ĮMONĖJE Darbo autorius Darbo vadovė, 2015 SANTRAUKA Esu……………. Verslo vadybos trečio kurso studentė. Studijuodama darbo ir civilinės saugos  dalyko medžiagą, darbo ir civilinės saugos projektiniame darbe pateiksiu, pagrindinius maitinimo įmonėse, taikomus darbo saugos reikalavimus. Savo darbe naudosiu Ramutės Rubikienės I.Į pavyzdį. R.Rubikienės maitinimo įmonė priklauso … Read more DARBO SAUGOS REIKALAVIMAI X MAITINIMO ĮMONĖJE

Elektros energetikos struktūra ir elementai

Elektros energetikos struktūra ir elementai Savarankiškas darbas Turinys Įvadas 2 Energetikos sistema 3 Elektrinės 5 Elektros sistemos sandara 8 Elektros tinklų elementai 12 Komutaciniai aparatai 12 Automatiniai išjungėjai 13 Saugikliai 14 Didelio alyvos tūrio jungtuvas 15 Mažo alyvos tūrio jungtuvai 15 Oriniai jungtuvai 16 Eledujiniai jungtuvai 17 Vakuuminiai jungtuvai 17 Jungtuvų pavaros 18 Skyrikliai 19 … Read more Elektros energetikos struktūra ir elementai

Pavojingos cheminės medžiagos

TURINYS ĮVADAS 2 Kas yra pavojingos cheminės medžiagos? 3 Pavojingų cheminių medžiagų Pavojingumo kategorijos, simboliai ir Pavojingumo nuorodos 5 Rizikos vertinimo rekomendacijos, įgyvendinant darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatus 9 IŠ KUR PAVOJINGOS CHEMINĖS MEDŽIAGOS ATSIRANDA? 13 KODĖL ŠIOS MEDŽIAGOS YRA LAIKOMOS PAVOJINGOMIS? 13 IŠVADOS 14 LITERATŪRA 15 PRIEDAI 16 ĮVADAS Terminu „pavojingos cheminės … Read more Pavojingos cheminės medžiagos

Konfliktų valdymas

KONFLIKTŲ VALDYMAS REFERATAS VILNIUS, 2015 TURINYS ĮVADAS…………………………31.KONFLIKTAI JŲ TIPAI IR PRIEŽASTYS……………….41.1.Konflikto esmė…………………………41.2.Konfliktų tipai…………………………5 1.3.Konfliktų priežastys…………………………52.KONFLIKTŲ VALDYMAS IR STRATEGIJOS……………..7 2.1 Konfliktų prevencija…………………………72.2.Konfliktų valdymas…………………………82.3.Sprendimo būdai…………………………102.4.Konfliktų valdymo strategijos…………………….112.5.Konfliktų pasekmės…………………………17IŠVADOS…………………………18LITERATŪRA…………………………19 ĮVADAS Kas gi yra konfliktas? Konfliktas – tai maždaug vienodo stiprumo, bet priešingos krypties jėgų sąveika, tai nesuderinamų motyvų, interesų, nuomonių, nuotaikų susidūrimas. Konfliktas visada sukelia stiprius emocinius išgyvenimus.(Psichologija … Read more Konfliktų valdymas

Krašto apsaugos valdymo samprata

Krašto apsaugos valdymo samprata. Krašto apsaugos funkcija yra viena pagrindinių valstybės funkcijų. Ji priklauso daugelio valstybės institucijų kompetencijai ir yra vykdoma organizacinėmis valstybės veiklos formomis. Viena iš tokių formų yra speciali valdymo šaka – krašto apsaugos valdymas. Krašto apsaugos valdymas – tai valstybės institucijų, kurių paskirtis saugoti ir ginti valstybės suverenitetą, jos teritorijos vientisumą ir … Read more Krašto apsaugos valdymo samprata