11-12 klasių kūrinių trumpos analizės

11- 12 klasės lietuvių literatūros kūrinių apibendrinimas 2013- 2014 m.m. Autorius Epocha, srovė Kūriniai Veikėjai (vardai) Užuominos, citatos, trumpas turinys Martynas Mažvydas (Apie 1510 – 1563) Renesansas. Tautinė tapatybė Žmogaus ir visuomenės netobulumas Socialinis teisingumas Tikėjimas/ Dievas Pažinimas, švietimo svarba Kreipiamasi į žmones, raginant juos skaityti knygas, tikėti krikščioniškąjį Dievą, puoselėti gimtąją kalbą. „Broliai, seserys … Read more 11-12 klasių kūrinių trumpos analizės

The example of summary

An Example of a Summary This is an example summary that I wrote about a John Grisham essay.  I am writing in the Plain Style. I  begin with an intro paragraph, like if I were writing a real essay.  I begin by trying to engage the  reader’s attention, though this is not required.  You can begin your interpretive essays with the  summary. At the end of my intro, I put my thesis statement (brown font) for this pretend essay.   Notice how, in my intro, I offer a snapshot sentence (blue font) so my readers know what I am talking  about before I state my thesis.  I use the author’s full name the first time, and use the last name only  from then on. Finally, notice how I write about the essay in the present tense (red font) unless I am  dating the essay (1998) and/or giving some historical fact or detail about the essay (green font). intro: Most Americans have walked by a homeless man on the street without stopping. Most of us have sat rigidly in our cars at a stoplight while a downtrodden person with a sign walks up and down the rows, asking for money, work, or both. In … Read more The example of summary

Fizikos špera

Ką nagrinėja geometrinė optika? Šviesos sklidimo savybes. Kaip apskaičiuojamas santykinis lūžio rodiklis? Kokiais metodais galima gauti šviesos interferenciją? Jungo plyšių metodas Frenelio veidrodžių ir biprizmės metodas Niutono žiedų metodas Žameno, Maikelsono ir kitų interferometrų principai. Ką vadiname šviesos difrakcija? Šviesos bangų užlinkimas už kliūčių. Poliarizacijos plokštuma. Kam naudojamas dvejopas šviesos lūžimo reiškinys? Tiesiškai poliarizuotai šviesai … Read more Fizikos špera

anglų kalbos laikų lentelė

PRESENT PRESENT ESAMASIS LAIKAS PRESENT SIMPLE Pprastasis esamasis laikas PRESENT CONTINUOUS Esamasis tęstinis laikas V / Vs Jis visada sunkiai dirba. He always works hard. Am / is / are + V / V ing Jis dirba (šiuo metu) savo kambaryje. He is working in his room now. Usually, always, often, never, sometimes, every day, … Read more anglų kalbos laikų lentelė

Vaistų technologijos

Vaistų technologija “Bendroji dalis” Farmacija –tai sveikatos apsaugos dalis, apimanti vaistų, vaistinių medžiagų gavybą, laikymą, gaminimą ir informaciją apie vaistus. Biofarmacija – tai farmacijos mokslo sritis, nagrinėjanti fizines-chemines vaistinių medžiagų, esančių vaistų formoje, savybes ir terapinio veikimo santykį. Vaistų technologija – tai mokslas apie teorinius vaistų gamybos pagrindus ir praktinius vaistų gamybos procesus. Vaistų technologijos … Read more Vaistų technologijos

Elektrotehnika. Grandinės.

Išorinę elektros grandinę paprastai sudaro ne vienas, o daug įvairios paskirties elementų – elektros imtuvų, vartojančių elektros energiją, jungiamųjų laidų, matavimo ir valdymo prietaisų. Kaip juos sujungti tarpusavyje ir kaip apskaičiuoti tokioje grandinėje veikiančias įtampas, tekančias sroves, bendrą varžą – vieni svarbiausių praktinės elektrotechnikos klausimų.Yra du pagrindiniai elektros imtuvų jungimo būdai: nuoseklusis ir lygiagretusis. Nuoseklusis laidininkų jungimas Nuosekliuoju vadinamas … Read more Elektrotehnika. Grandinės.

Klinikinės situacijos

 1. Į kliniką dėl apsinuodijimo alkoholiu ir narkotikais paguldyta 26 metų moteris. Žinoma, kad praeityje jai kildavo suicidinių minčių, ji jau pusę metų lankosi pas psichologą. Pacientė atsisakė detoksikacinio gydymo. Iš anamnezės akivaizdu, kad mergina gali nesugebėti tinkamai apsispręsti, tačiau situaciją aiškintis detaliau nėra laiko – mergina gali neišgyventi.  Filosofinis klausimas: Ar tokiu atveju egzistuoja … Read more Klinikinės situacijos