Interneto teisė

Turinys 1 Įvadas 2 1. Interneto taikymo teisiniai aspektai 4 2. Kompiuteriniai nusikaltimai 7 3. Nepageidaujamos informacijos platinimas ir žala 9 4. Nepageidautinos informacijos teisinis reglamentavimas Europos Sąjungoje ir JAV 13 4.1. Nepageidautinos informacijos teisinis reglamentavimas JAV 13 4.2. Nepageidautinos informacijos teisinis reglamentavimas Europos Sąjungoje 15 Išvados 18 Literatūra 19 Įvadas Kartu su naujausių informacinių … Peržiūrėti…

Pirkimo-pardavimo sutartis

Pirkimo-pardavimo sutartis Sutarties rūšis: Tai dvišalė, konsensualinė, atlygintina, Piekvivalentinė sutartis. Sąvoka: Pirkimo-pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą). Sutarties dalykas: Sutarties dalykas yra pagrindinė sutarties sąlyga, jeigu yra nesutarta dėl sutarties dalyko, … Peržiūrėti…

DRAUDĖJAS KAIP DRAUDIMO SUTARTIES ŠALIS

TARPTAUTINĖ TEISĖS IR VERSLO AUKŠTOJI MOKYKLA ĮVADAS Temos aktualumas. Draudimas tiek ekonominiu, tiek ir socialiniu požiūriu yra būtina valstybės vystimosi ir klestėjimo sąlyga. Būtent draudimas padeda sukurti saugią aplinką gyventojams bei vietiniams ir užsienio investuotojams. Draudimo uždavinys – draudikų ir draudėjų finansinio stabilumo užtikrinimas, kuris vykdomas mobilizuojant ir persiskirstant pinigines lėšas. Temos aktualumą sąlygoja ir … Peržiūrėti…

KONSTITUCIJOS TEORIJOS PAGRINDAI IR KONSTITUCINĖS TEISĖS SAMPRATA

Rašto darbas: „KONSTITUCIJOS TEORIJOS PAGRINDAI IR KONSTITUCINĖS TEISĖS SAMPRATA“ Profesoriui dr. Vytautui Sinkevičiui Vilnius,2017 Turinys 1.Konstitucijos teorijos pagrindai 3 2.Konstitucijos funkcijos 6 3.Teisinė konstitucijos funkcija 6 4.Politinė konstitucijos funkcija 7 5.Ideologinė konstitucijos funkcija 7 6.Konstitucijos forma 7 7.Konstitucijos struktūra 9 8.Konstitucijų tipologijos 10 9.Konstitucijų priėmimas, keitimas, galios netekimas 12 10.Konstitucijos aiškinimas 1 ĮVADAS Konstitucinė teisė … Peržiūrėti…

Praktikos ataskaita

KAUNO KOLEGIJOS VADYBOS IR EKONOMIKOS FAKULTETO TEISĖS KATEDRA PRAKTIKOS ATASKAITA Darbą atliko: TS-4 gr. studente Kaunas, 2016 Turinys 2 Literatūra 14 PRIEDAI 15 KAUNO APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBOS 19 Įvadas Aš praktiką atlikau Kauno apygardos probacijos tarnyboje, savivaldybių skyriuje. Ši įstaiga įsikūrusi Gardino g. 37,LT- 62154 Alytus. Mano praktikos vadovė – Jorūnė Šimenienė. Ji prižiūrėjo, mokė … Peržiūrėti…

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMŲ SISTEMA IR JOS AIŠKINIMAS

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnyje nustatyta, kad teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismas. Teisingumo vykdymas – svarbiau­sia teisminės valdžios funkcija, kurios niekas kitas negali vykdyti. Lietuvos teisminę valdžią sudaro valstybėje veikianti teismų sistema. Teismų sistema – tai valstybės teisminės valdžios institucijų, kurias sieja bendri organizavimo ir veiklos principai, visuma. Teismų sistemą ir kompetenciją nustato Lietuvos … Peržiūrėti…