KULTŪROS PROJEKTO VARTOTOJŲ ANALIZĖS GALIMYBĖS LIETUVOS MENO RINKOJE

ĮVADAS ……………………………………………………………………………………………………………………….3 KULTŪROS IR VARTOTOJO ANALIZĖS SAMPRATA LIETUVOS MENO RINKOS KONTEKSTE………………………………………………………………………………………………………………..4 1.1. Esminių rinkodaros sąvokų samprata bei sąsaja su šiandieniniu meno rinkos kontekstu……………………………………………………………………………………………………………………….4 1.2. Auditorijos analizė kaip pirminė kultūros projekto įgyvendinimo dalis ………………………….5 AUDITORIJOS ANALIZĖS GALIMYBĖS …………………………………………………………………5 2.1. Vartotojų segmentavimas…………………………………………………………………………………………  7 2.2.1. Markoaplinkos arba PEST analizė ir galimybės……………………………………………………….. 7 2.2.2. Kultūrinių faktorių analizė ir galimybės……………………………………………………7 … Peržiūrėti…