KULTŪROS PROJEKTO VARTOTOJŲ ANALIZĖS GALIMYBĖS LIETUVOS MENO RINKOJE

ĮVADAS ……………………………………………………………………………………………………………………….3 KULTŪROS IR VARTOTOJO ANALIZĖS SAMPRATA LIETUVOS MENO RINKOS KONTEKSTE………………………………………………………………………………………………………………..4 1.1. Esminių rinkodaros sąvokų samprata bei sąsaja su šiandieniniu meno rinkos kontekstu……………………………………………………………………………………………………………………….4 1.2. Auditorijos analizė kaip pirminė kultūros projekto įgyvendinimo dalis ………………………….5 AUDITORIJOS ANALIZĖS GALIMYBĖS …………………………………………………………………5 2.1. Vartotojų segmentavimas…………………………………………………………………………………………  7 2.2.1. Markoaplinkos arba PEST analizė ir galimybės……………………………………………………….. 7 2.2.2. Kultūrinių faktorių analizė ir galimybės……………………………………………………7 … Peržiūrėti…

Logistikos funkcijos

Turinys: Įvadas Logistikos koncepcija…………………………………………………………………………………………1-4 psl. Sisteminio principo įgyvendinimas…………………………………………………………………………3 psl. Universalus technologinio įrenginio atsisakymas………………………………………………… ….3 psl. Techninio proceso humanizavimas, šiuolaikinių darbo sąlygų sudarymas……………………4 psl. Logistinių išlaidų visoje logistinėje grandinėje apskaita…………………………………………….4 psl. Šiuolaikiško aptarnavimo paslaugų plėtra………………………………………………………………..4 psl. Logistinės sistemos sugebėjimas adaptuotis prie neapibrėžtos išorinės aplinkos……………………………………………………………………………………………………………….4 psl. Logistikos funkcijos (detaliau)…………………………………………………………………………..5-10 psl. Logistikos funkcijų ryšys su rinkodara, finansais ir … Peržiūrėti…