„EUROKOS“ ŽINOMUMAS IR REKLAMOS EFEKTYVUMAS

ŠIAULIŲ VALSTYBINĖS KOLEGIJOS

VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETO

APSKAITOS IR FINANSŲ KATEDRA

Buhalterinės apskaitos studijų programos 1 k. studenta

Eurokosžinomumas ir reklamos efektyvumas

Rinkodaros pagrindų savarankiškas darbas

Darbo vadovė:

Šiauliai, 2016

TURINYS

1.Įvadas 3

1.Įmonės charakteristika 5

2.Tyrimo eigos aprašymas 6

3.Tyrimo rezultatų analizė 7

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 14

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI 15

PRIEDAI:

1 priedas. Anketos pavyzdys

2 priedas. „Eurokos“ reklamos pavyzdžiai

3 priedas. Anketos rezultatų suvestinė

PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS

DIAGRAMŲ SĄRAŠA

1.Įvadas

Rinkos tyrimas – tai galimybė gauti išsamią ir patikimą informaciją apie prekių ir paslaugų pasiūlą bei paklausą rinkoje, konkurentus ar kainas. Ši informacija padeda sėkmingai konkuruoti, išryškinti įmonės pranašumus ir išsiaiškinti trūkumus bei priimti teisingus sprendimus, susijusius su naujo produkto įvedimu į rinką, kainodaros strategijos panaudojimu, klientų lojalumo programų rengimu. Be to, rinkos tyrimas – viena iš veiksmingiausių priemonių, padedančių įvertinti pasirinktos verslo idėjos realumą bei pradėto verslo perspektyvas. Tad kiekviena įmonė, norėdama kuo ilgiau išsilaikyti rinkoje bei būti pranašesnė už kitas įmones, naudoja įvairias reklamos priemones.

Reklama – tai užsakovo apmokamas neasmeniškas informacijos apie prekes, paslaugas ar idėjas skleidimas pasirinktai auditorijai, siekiant užsakovo numatytų tikslų. Kitaip tariant, tai yra duomenų apie prekę (įmonę) skleidimas, siekiant išpopuliarinti, išgarsinti tam tikras prekes, norint padidinti jų paklausą.

Reklama dažniausiai būna susijusi su materialine nauda: ja siekiama arba tiesiogiai didinti pelną (plečiant vartojimą, paslaugas), arba tai užsitikrinti ateityje (reklamuojant kompanijos ženklą ar veiklą, t. y. padedant jai įsitvirtinti rinkoje).

Taigi kiekviena įmonė stengiasi kuo gražiau pateikti save rinkoje, naudodama įvairias reklamos rūšis, tokiu būdu prisiviliodama kuo daugiau potencialių klientų bei didindama savo prekių paklausą. Šiame darbe bus tiriama kosmetikos parduotuvė „Eurokos“.

Tyrimo objektas: „Eurokos“ žinomumas ir reklamos efektyvumas.

Tyrimo tikslas: Ištirti kosmetikos parduotuvės „Eurokos“ žinomumą bei jos reklamos efektyvumą.

Uždaviniai:

1. Apibūtini kosmetikos parduotuvės „Eurokos“ charakteristiką.

2. Išsiaiškinti, kaip gerai yra žinoma kosmetikos parduotuvė „Eurokos“.

3. Išanalizuoti, kaip „Eurokos“ klientus veikia reklama ir apibrėžti pagrindinius kosmetikos parduotuvės „Eurokos“ trūkumus.

Tyrimo rezultatai: „Eurokos“ naudoja įvairias reklamos priemones. Respondentai labiausiai reklamą apie šią įmonę pastebi įvairioje reklaminėje spaudoje (lankstinukai, akcijų leidiniai, naujienų katalogai), taip pat reklama apie „Eurokos“ vartotojus dažnai pasiekia SMS žinučių forma bei gaunamais elektroniniais laiškais. Tirta kosmetikos parduotuvė „Eurokos“ respondentams puikiai žinoma. Taip pat galima daryti prielaidą, kad šią kosmetikos parduotuvę labiau linkę rinktis jaunesnio amžiaus žmonės. „Eurokos“ labiau renkasi moteriškos lyties atstovės, nes „Eurokos“ pagrindinis segmentas – moterys (tačiau yra ir vyrams skirtų prekių).

Įmonės charakteristika

„Eurokos“ yra vienas didžiausių kosmetikos parduotuvių tinklų Lietuvoje, veikiantis nuo 1998 m. Pagrindinis „Eurokos“ išskirtinumas – platus ir unikalus, nuolatos atnaujinamas prekių asortimentas, patrauklios kainos bei malonus aptarnavimas. „Eurokos“ turi net 116 parduotuvių visoje Lietuvoje! Net 28 šiuo metu turimos parduotuvės yra naujo stiliaus, išsiskiriančios įdomiais apšvietimo sprendimais ir didesne erdve, kurioje galima rasti dar daugiau prekių kiekvieno poreikiams. Įmonė užima stiprias pozicijas Lietuvos rinkoje, nuolatos atidaro naujas parduotuves ir yra orientuota į ilgalaikę ir sėkmingą veiklą.

„Eurokos“ parduotuvėse visada galima rasti išskirtinių, originalių ir niekur kitur neregėtų kosmetikos, higienos ir kūno priežiūros prekių. Čia nuolat siūlomos pačios populiariausios ir įdomiausios kosmetikos ir grožio naujovės iš viso pasaulio, tad būtent šioje kosmetikos parduotuvėje yra plačiausias naujų prekių asortimentas.

Kosmetikos parduotuvės „Eurokos“ kvalifikuotos konsultantės yra visuomet pasirengusios padėti rasti ar pasirinkti prekę, pagelbėti sprendžiant, kuri priemonė Jums tinkamiausia, neleisti pasimesti tarp prekių gausos.

Šiuo metu „Eurokos“ parduotuvėse visoje Lietuvoje iš viso dirba daugiau nei 500 darbuotojų, kuriuos vienija orientacija į rezultatą, geri tarpusavio santykiai bei nuolatinis siekis tobulinti savo veiklą. Įmonė nuolatos investuoja į darbuotojų kompetencijos ugdymą bei sudaro sąlygas pritaikyti naujai įgytas žinias ir įgūdžius darbo vietoje. Įmonėje dirba finansų ir apskaitos, informacinių technologijų, logistikos ir sandėliavimo, rinkodaros, tiekimo, mažmeninės ir didmeninės prekybos specialistai.

2.Tyrimo eigos aprašymas

Mokslinis tyrimas – mokslo tiriamoji veikla, metodiška naujų žinių, atradimų paieška, jų sisteminis dokumentavimas ir mokslinis publikavimas. Kitaip tariant, tai sistemingas ir kryptingas tikrovės objektų nagrinėjimas, taikant mokslo priemones bei metodus. Mokslinio tyrimo rezultatas – naujos žinios apie tiriamą objektą.

Šis tyrimas buvo vykdomas 2015 m. balandžio 1–15 dienomis. Maždaug dvi savaites buvo stebima „Eurokos“ parduotuvė, jos skleidžiama reklama. Stebėjimo metu buvo sudaryta elektroninė anketa internetiniame puslapyje www.apklausa.lt (anketos pavyzdys pateiktas 1 priede). Siekiant nustatyti, koks yra kosmetikos parduotuvės „Eurokos“ žinomumas ir jos reklamos efektyvumas, ši anketa buvo išsiųsta 30 respondentų. Anketą sudarė 13 klausimų, padėsiančių nustatyti pirkėjų nuomonę apie šią įmonę. Anketos buvo išsiųstos įvairaus amžiaus ir lyties asmenims, norint išsiaiškinti skirtingus poreikius turinčių pirkėjų nuomonę apie kosmetikos parduotuvę „Eurokos“.

2015 m. balandžio 19 d. buvo peržiūrėti anketų atsakymai. Paaiškėjo, kad ne visi, kurie gavo šias elektronines anketas, jas užpildė ir pateikė. 9 iš 30 respondentų į anketą nesureagavo, tad gauta tik 21 asmens atsakymai. Išnagrinėjus visas pateiktas anketas buvo sudaryti grafikai ir diagramos, padėsiančios išanalizuoti tyrimo rezultatus. Tyrimas buvo baigtas 2015 m. balandžio 21 dieną.

3.Tyrimo rezultatų analizė

Kiekvienas anketą sudarantis klausimas buvo sudarytas iš atsakymo variantų, iš kurių respondentas galėjo pasirinkti jam tinkamiausią. Taigi atsakymų rezultatai suteikė informacijos apie pačius respondentus bei atspindėjo jų nuomonę apie kosmetikos parduotuvę „Eurokos“ bei apie jos skleidžiamą reklamą.

Anketa buvo sudaryta norint išsiaiškinti įvairių pirkėjų nuomonę, tad buvo persiųsta tiek vyrams, tiek moterims. Pirmasis klausimas parodė, kuri lytis buvo aktyvesnė. (žr. 1 pav.)

pav. Respondentų pasiskirstymas pagal lytį

Klausimo „Jūsų lytis?“ atsakymai parodė, jog iš visų apklaustųjų atsakymus pateikė tik moterys. To priežastis galėtų būti ta, jog dauguma prekių, esančių kosmetikos parduotuvėje „Eurokos“ yra skirtos moteriškos giminės atstovėms, todėl būtent moterys turi aiškią nuomonę apie šią įmonę. Tačiau negalima teigti, jog „Eurokos“ neprekiauja vyriška produkcija. Iš viso to galime daryti išvadą, kad tiriamoje parduotuvėje dažniau lankosi moterys.

Apklausą taip pat buvo stengiamasi pateikti skirtingo amžiaus respondentams, kadangi skirtingo amžiaus asmenys turi vis kitokių poreikių. (žr. 2 pav.)

pav. Respondentų pasiskirstymas pagal amžių

Skritulinėje diagramoje atspindėti duomenys rodo, jog iš visų 30 apklaustų respondentų daugiausiai atsakiusiųjų priklausė 18–25 metų grupei (tai sudarė 66,7%). Net 23,8% respondentų buvo nepilnamečiai arba anketos pildymo metu buvo aštuoniolikmečiai. Taip pat buvo ir vyresnio amžiaus respondentų pateiktų anketų (tai sudarė 9,5%). Galime daryti išvadą, kad „Eurokos“ dažniausiai lankosi jaunesnio amžiaus asmenys, galbūt dėl to, kad prekių asortimentas, esantis šioje parduotuvėje labiau skirtas jaunimui, tačiau „Eurokos“ taip pat turi ką pasiūlyti ir vyresnio amžiaus asmenims.

Norint išsiaiškinti skirtingų gyvenviečių respondentų nuomonę apie kosmetikos parduotuvę „Eurokos“, buvo sudarytas klausimas „Jūsų gyvenamoji vieta?“. Peržiūrėjus 21 respondento atsakymus, paaiškėjo, kad atsakymus į anketos klausimus pateikė asmenys, gyvenantys Šiauliuose, Panevėžyje, Birštone, Pakruojyje bei Vilniuje.

Anketoje taip pat buvo pateiktas klausimas apie respondentų mėnesines pajamas. Reikėjo tai išsiaiškinti tam, kad galėtume spręsti, kiek uždirbantys asmenys dažniausiai užsuka į kosmetikos parduotuvę „Eurokos“. (žr. 3 pav.)

pav. Respondentų pasiskirstymas pagal jų mėnesines pajamas

Kaip matome diagramoje, daugiausiai atsakiusiųjų (42,9%) mėnesinės pajamos yra iki 100 €. Taip yra todėl, kad dauguma respondentų, atsakiusių į pateiktą anketą, priklausė 18–25 metų grupei, o tokio amžiaus asmenys dažniausiai būna studentai/moksleiviai, kurių pajamos retai būna didelės. Apie 38% respondentų atsakė, jog jų mėnesinės pajamos sudaro nuo 100 € iki 300 €. 9,5% apklaustųjų į klausimą atsakyti susilaikė, ir tiek pat procentų respondentų teigė, jog jų mėnesinės pajamos yra nuo 300 € iki 500 €. Taigi galima spręsti, jog tyrime dalyvavo gana mažas mėnesines pajamas turintys asmenys (iki 100 €).

Reklama labai svarbi tuo, jog jos dėka turi atsirasti kuo daugiau būsimų klientų. Tad apklausos metu buvo labai svarbu išsiaiškinti, ar respondentai žino „Eurokos“ kosmetikos parduotuvę. (žr. 4 pav.)

pav. Respondentų pasiskirstymas pagal kosmetikos parduotuvės „Eurokos“ žinomumą

100% respondentų į klausimą „Ar Jums žinoma kosmetikos parduotuvė „Eurokos“?“ atsakė teigiamai. Tai reiškia, kad „Eurokos“ savo vardą garsina labai gerai, nes yra žinoma visoms amžiaus grupėms.

Taip pat buvo siekiama išsiaiškinti, kaip dažnai „Eurokos“ reklama skatina pirkėjus apsilankyti šioje parduotuvėje. Tam tikslui buvo pateiktas klausimas „Kaip dažnai lankotės parduotuvėje „Eurokos“?“. Atsakymų rezultatai parodė, jog respondentų apsilankymai šioje parduotuvėje nėra labai dažni. (žr. 1 Diagrama)

Diagrama. Respondentų pasiskirstymas pagal apsilankymų „Eurokos“ dažnumą

Grafikas puikiai atspindi, jog daugiausia respondentų „Eurokos“ lankosi tik kartą per mėnesį (tai sudaro 76,2% visų apklaustųjų). Mažesnė dalis (14,3%) respondentų šioje parduotuvėje apsilanko labai retai. O dar mažesnė dalis (9,5%) kosmetikos parduotuvėje „Eurokos“ lankosi dažniausiai – bent kartą per savaitę. Tad galime spręsti, jog respondentų lankymasis tiriamoje kosmetikos parduotuvėje nėra itin dažnas.

Siekiant išsiaiškinti, ar „Eurokos“ klientai yra patenkinti šios kosmetikos parduotuvės darbuotojų aptarnavimu, buvo sudarytas klausimas „Kaip įvertintumėte „Eurokos“ darbuotojų aptarnavimo lygį?“ (žr. 6 pav.)

pav. Respondentų pasiskirstymas pagal „Eurokos“ darbuotojų aptarnavimo įvertinimą

Iš diagramos matyti, jog pasitenkinimas „Eurokos“ darbuotojų aptarnavimu yra labai įvairus. 4,8% respondentų teigė, jog šios kosmetikos parduotuvės aptarnavimo lygis yra labai prastas, tokia pat dalis apklaustųjų teigė, jog aptarnavimas – prastas. To priežastis galėtų būti menkas dėmesys klientams arba pernelyg didelis ir įkyrus prekių siūlymas į parduotuvę užsukusiems asmenims. Darbuotojų aptarnavimo lygį patenkinamu apibrėžė net 14,3% respondentų. Šie žmonės neturi prie ko prikibti, tačiau tikriausiai ir pagirti neturėtų už ką. Net 61,9% respondentų mano, kad aptarnavimas „Eurokos“ parduotuvėje yra geras. Visa tai rodo, jog daugumoje šios įmonės parduotuvių darbuotojai elgiasi tinkamai, klientams nekelia neigiamų emocijų. Taip pat 14,3% respondentų „Eurokos“ darbuotojus apibūdino kaip labai gerai savo darbą atliekančius specialistus.

Įmonės, norėdamos paveikti pirkėjus teigiamai ir pritraukti juos pirkti būtent savo siūlomas prekes, naudoja įvairias reklamos priemones ir rūšis. Norint įsitikinti, kokia reklama „Eurokos“ klientus pasiekia labiausiai, anketoje buvo pateiktas klausimas „Kokio tipo reklama apie kosmetikos parduotuvę „Eurokos“ Jus pasiekia dažniausiai?“. (žr. 2 Diagrama)

Diagrama. Respondentų pasiskirstymas pagal „Eurokos“ reklamos tipų pastebimumą

Matyti, kad „Eurokos“ taiko nemažai reklamos priemonių. Daugiausiai respondentų (29,4%) reklamą dažniau pastebi spaudoje. Tai gali būti įvairūs lankstinukai, akcijų leidiniai, atskiros skiltys įvairiuose žurnaluose („Eurokos“ reklamos pavyzdys pateiktas 2 priede). 23,5% respondentų reklamas gauna tiesiai į savo mobiliuosius telefonus, SMS žinutės forma. Dažniausiai tokias SMS žinutes gauna tie, kurie naudojasi „Eurokos“ lojalumo kortele, taigi galima teigti, jog įmonė išties išnaudoja visas savo galimybes platinti reklamą. Taip pat elektroninius laiškus gauna 20,6% respondentų. Mažesnė dalis atsakiusiųjų reklamą pastebi televizijoje (tik 14,7%), o internete iššokančius langus pastebi mažiausiai respondentų – 11,8%. Galima teigti, jog įmonė mažiausiai save reklamuoja televizijoje bei internete.

Kartais reklama gali teikti ir neigiamas emocijas, pavyzdžiui, tada, kai jos yra pernelyg daug. Kaip pavyzdį galima paminėti iššokančius langus internete, kurie trukdo naršyti, juos reikia nuolat išjunginėti ir tai ima erzinti. Tačiau yra ir kitų reklamos formų, kurios gali kelti nepasitenkinimą/susierzinimą. (žr. 6 pav.)

pav. Respondentų pasiskirstymas pagal reklamos keliamą nepasitenkinimą

Į klausimą „Ar kurio nors tipo reklama Jums teikia susierzinimą (nepasitenkinimą)?“ net 52,4% respondentų atsakė neigiamai. Tai reiškia, jog daugumos respondentų atžvilgiu „Eurokos“ reklamos atžvilgiu nepersistengia. Kita dalis (28,6%) respondentų kartais jaučia nepasitenkinimą „Eurokos“ reklama. Ir tik 19% atsakiusiųjų teigė, jog kosmetikos parduotuvės „Eurokos“ reklama juos kartais erzina, kelia nepasitenkinimą.

Įvairiuose akcijų laidiniuose ar lankstinukuose dažnai galima matyti įvairių skelbimų apie „Eurokos“ taikomas nuolaidas įvairioms prekėms ar išpardavimus. Siekiant išsiaiškinti, ar reklamuojamos akcijos ir išpardavimai atitinka realias kainas parduotuvėse, buvo sudarytas klausimas „Ar Jus tenkina „Eurokos“ parduotuvėje esančios kosmetikos produktų kaina?“. (žr. 7 pav.)

pav. Respondentų pasiskirstymas pagal „Eurokos“ produktų kainos pasitenkinimą

Klausimo „Ar Jus tenkina „Eurokos“ parduotuvėje esančios kosmetikos produktų kaina?“ atsakymai parodė, jog daugumą respondentų, besilankančių šioje parduotuvėje, produktų kaina tenkina. Net 71,4% visų apklaustųjų nėra nusivylę šios kosmetikos produktų kaina. Tačiau buvo manančių, jog „Eurokos“ produktų kaina neatitinka jų kokybės (tai sudarė net 19% apklaustųjų). 9,5% respondentų, atsakydami į klausimą, ar juos tenkina „Eurokos“ kosmetikos parduotuvės produktų kaina, pasirinko variantą „Nelabai“. Visa tai rodo, jog galbūt ši įmonė kartais negeba išpildyti visų savo klientų lūkesčių ir vilčių, bei ne visada pateisina reklamos metu susidariusią gerą nuomonę apie savo prekes.

Kiekviena įmonė, siekdama kuo didesnio pasisekimo prekyboje ar bet kokioje kitoje veikloje, kuria ji užsiima, privalo stengtis nenuvilti savo klientų. Tuo labiau, kad reklamos metu parodytas vienoks prekės įvaizdis gali visiškai pasikeisti vartotojui jį įsigijus, jeigu reklamos metu teikta informacija visiškai neatitiko realybės. Todėl apklausoje buvo sudarytas klausimas „Ar kada nors esate nusivylęs(-usi) „Eurokos“ produkcijos kokybe?“ tam, kad būtų lengviau išsiaiškinti, ar „Eurokos“ siūlomos prekės tikrai visada patenkina pirkėjų poreikius ir nereikalauja papildomos reklamos vien dėl to, kad jų paklausa pernelyg menka. (žr. 8 pav.)

pav. Respondentų pasiskirstymas pagal nusivylimą „Eurokos“ produktų kokybe

Rezultatai parodo, jog dauguma respondentų (71,4%) yra patenkinti „Eurokos“ asortimente esančiomis prekėmis ir neturi jokių priekaištų šiai įmonei. Tačiau net 28,6% apklaustųjų teigė, jog nėra visiškai patenkinti iš kosmetikos parduotuvės „Eurokos“ įsigytų prekių kokybe. Pasirodo, jog ši įmonė kartais bando patraukti pirkėjus savo pusėn mažesnėmis kainomis, tačiau neretai ir prastesne kokybe.

Taip pat buvo siekiama nustatyti, kokia dalis respondentų naudojasi „Eurokos“ lojalumo kortelėmis. Klientai, kurie yra įsigiję lojalumo korteles, dažnai yra labiau pasiekiami ir atviresni reklamai, kuri siunčiama SMS žinučių ar elektroninių laiškų forma (savo telefono numerį ar elektroninio pašto adresą vartotojas įmonei atskleidžia įsigydamas lojalumo kortelę). (žr. 9 pav.)

pav. Respondentų pasiskirstymas pagal lojalumo kortelės naudojimąsi

Skritulinėje diagramoje pavaizduoti duomenys puikiai atspindi šios paslaugos populiarumą. 76,2% respondentų „Eurokos“ lojalumo kortele naudojasi, o mažesnė dalis – 23,8% šios paslauga dar nesinaudojo. Dauguma šios kosmetikos parduotuvės klientų yra įsigiję lojalumo korteles tikriausiai dėl to, kad, jas turėdami, įgyja galimybę pasinaudoti didesnėmis nuolaidomis ar akcijų metu ir ne tik būnančiais ypatingais pasiūlymais. Kalbant apie tą dalį respondentų, kurie lojalumo kortele nesinaudoja, nes nėra jos įsigiję, galima teigti, jog šie klientai „Eurokos“ lankosi itin retai arba tiesiog neįžvelgia didelės naudos sau, naudodamiesi šia paslauga. Galima daryti išvadą, jog lojalumo korteles įsigytų kur kas daugiau „Eurokos“ klientų, jeigu būtų šiek tiek daugiau publikuojama apie šios paslaugos teigiamas savybes ir teikiamą naudą

„Eurokos“ daugumai žinoma dėl puikaus prekių asortimento, kitiems dėl nepriekaištingo aptarnavimo bei dėmesio klientui, tretiems galbūt dėl jaukios atmosferos parduotuvėse ar patogaus prekių išdėstymo, didelio pasirinkimo. Todėl buvo būtina sudaryti klausimą, į kurį atsakydami respondentai parodytų, kuo labiausiai išsiskiria „Eurokos“ bei kas juos verčia rinktis būtent šią kosmetikos parduotuvę. (žr. 10 pav.)

pav. Respondentų pasiskirstymas pagal „Eurokos“ pasirinkimo priežastis

Klausimo „Kodėl renkatės būtent šią kosmetikos parduotuvę?“ atsakymai parodė, jog respondentų nuomonės labai skirtingos. 27% apklaustųjų šią kosmetikos parduotuvę renkasi dėl patogios geografinės padėties, nes ji įsikūrusi arčiausiai jų gyvenamosios vietos. Šis rodiklis neparodo ryškaus „Eurokos“ išskirtinumo, nes nėra aišku, ar respondentai lygiai taip pat ją pasirinktų, jei labai netoli būtų įsikūrusi ir kita kosmetikos parduotuvė. Net 29,7% respondentų pažymėjo, jog „Eurokos“ renkasi dėl jiems tinkamo joje esančių prekių asortimento, teigdami, jog čia dažniausiai randa tai, ko jiems reikia. Nebuvo pamirštas ir tiriamos kosmetikos parduotuvės kolektyvo profesionalumas – 8,1% atsakiusiųjų kaip vieną iš priežasčių, kodėl jie renkasi būtent šią kosmetikos parduotuvę, pažymėjo variantą „Man patinka šios parduotuvės aptarnavimas“. Net 29,7% respondentų „Eurokos“ labiausiai patinka dėl jiems prieinamų prekių kainų. 5,4% nurodė kitas, klausimo variantuose nepaminėtas priežastis, o 27% apklaustųjų pažymėjo, jog „Eurokos“ vis dėlto nesirenka. Apibendrinant galima daryti prielaidą, kad „Eurokos“ yra paklausi kosmetikos parduotuvė, tačiau nemaža dalis vartotojų apie ją gauna per mažai informacijos. Galima teigti, jog „Eurokos “per menkai susitelkia į reklamą, kad pritraukti naujų klientų, todėl vartotojai dažnai pasirenka kitas kosmetikos parduotuves.

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

Pagrindinis „Eurokos“ išskirtinumas – platus ir unikalus, nuolatos atnaujinamas prekių asortimentas, patrauklios kainos bei malonus aptarnavimas.

Kosmetikos parduotuvė „Eurokos“ naudoja įvairias reklamos priemones (televizija, internetas, SMS žinutės, laiškai elektroniniame pašte).

Tyrimo rezultatai parodė, jog kosmetikos parduotuvėje dažniau lankosi moterys. Todėl tam, kad pritraukti daugiau vyriškos lyties atstovų apsipirkti „Eurokos“, turėtų būti labiau susitelkiama į reklamą, skirtą būtent vyriškai kosmetikai ar kitai šios lyties produkcijai publikuoti.

100% apklaustųjų atsakė, jog jiems yra žinoma parduotuvė „Eurokos“. Visa tai rodo, jog reklamos priemonės, kurias naudoja įmonė, veikia pakankamai, kad vartotojai įsimintų jos vardą.

„Eurokos“ turėtų labiau garsinti savo vardą kokybiška, klientų nenuviliančia kosmetika ir kitomis parduotuvėje esančiomis prekėmis tam, kad neatbaidytų esamų klientų ir prisiviliotų naujų.

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI

J. Stulpinaitė, D. Valentienė, Studijų rašto darbų parengimo pagrindai, Šiaulių valstybinės kolegijos leidybos centras, 2008 m., Šiauliai.

L. Urbonienė, Rinkodaros pagrindai, Šiaulių valstybinės kolegijos leidybos centras, 2007 m., Šiauliai.

Prieiga per internetą, 2015-04-17: < http://www.eurokos.lt/apie-mus/apie-eurokos/>

Prieiga per internetą, 2015-04-20: < http://lt.wikipedia.org/wiki/Mokslinis_tyrimas>

Prieiga per internetą: 2015-04-21: <http://apklausa.lt/private/forms/-eurokos-zinomumas-ir-reklamos-efektyvumas-cegfqm7/answers>