Esė “Mano požiūris į mokinių pasiekimų vertinimo sistemą šalies bendrojo lavinimo mokykloje”

Mokymosi rezultatų vertinimas – viena iš aktualiausių visų laikų pedagogikos problemų. Plačiausia prasme vertinimas tai yra informacijos rinkimas, interpretavimas ir apibendrinimas, kad būtų galima padaryti sprendimą. Šiuo atveju mokymosi vertinimo privalumai yra: planavimo tikslumas mo

renginys

RENGINIO PLANAS – KONSPEKTAS
Tema: Kalėdos.
Šios šventės tikslas – supažindinti ir ugdyti pagarbą liaudies tradicijoms, ruošti vaikus šeimyniniam gyvenimui, pažadinti šių vaikų jausmus, padėti suprasti jiems, kas yra grožis ir gėris.
Pažintinis uždavinys – suteikti moki