Slideshow about the effect of music

Researchers have pondered the possible therapeutic and mood boosting benefits of music for centuries. Music is not just a harmless background noise created by musical instruments. The modern scientific research confirms the opinion of ancient philosophers that music and sound have both harmful and beneficial effects on people, plants, and animals. Not all types of music … Peržiūrėti…

Tarpukario Lietuvos muzikos raida

Tarpukario Lietuvos muzikos raida Tarpukario Lietuvoje (1918–1940) muzikinis gyvenimas labai suaktyvėjo, atsirado savos, lietuviškos muzikos ir atlikėjų poreikis. Praradus Vilnių, pagrindinis muzikinis gyvenimas vyko laikinojoje sostinėje – Kaune. Lietuvių muzikoje 3-4 dešimtmečiais įvyko daug ryškių pokyčių, gerokai pakeitusių mūsų muzikos padėtį. Po Nepriklausomybės paskelbimo Lietuvoje ėmė kurtis įvairios muzikos įstaigos. Be šių įstaigų nacionalinės muzikinės … Peržiūrėti…

Australijos muzika

VILNIAUS UNIVERSITETAS MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS REFERATAS Darbą atliko VU, Chemijos fakulteto studentė J. Kožemiakinaitė TURINYS Įvadas Aborigenų liaudies muzika Liaudies muzikos instrumentai XXI a. Australijos kultūra ir papročiai Įvadas Australijos aborigenai – Australijos, Tasmanijos ir keleto kitų salų tautos, gyvenusios čia iki pasirodant europiečiams. Patys aborigenai save vadina skirtingai, priklausomai nuo jų gyvenamo regiono. 1770 m. leitenanto Džeimso Kuko ekspedicija išsilaipino … Peržiūrėti…

MUZIKINIS AUKLĖJIMAS KURČIŲJŲ IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ TARPE

MUZIKINIS AUKLĖJIMAS KURČIŲJŲ IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ TARPE Muzikos suvokimas ir klausa (1) Nėra absoliučiai kurčių žmonių. 98% negirdinčių asmenų turi vienokius ar kitokius klausos likučius. Kurtieji suvokia muziką visų pirma per vibracinius (virpėjimo) pojūčius ir regimąjį atlikimo suvokimą. Vaikai su didesniais klausos likučiais suvokia akordinį skambesį, bet tik vidutiniuose ir žemutiniuose pianino registruose. Muzikos suvokimas … Peržiūrėti…

Muzikinis gyvenimas tarpukario Lietuvoje

Muzikinis gyvenimas tarpukario Lietuvoje. Tarpukario Lietuvoje (1918–1940) muzikinis gyvenimas labai suaktyvėjo, atsirado savos, lietuviškos muzikos ir atlikėjų poreikis. Praradus Vilnių, pagrindinis muzikinis gyvenimas vyko laikinojoje sostinėje – Kaune.   Steigėsi muzikos mokyklos 1919 m. J. Naujalio iniciatyva Kaune įkurta muzikos mokykla. 1920 m. ji tapo valstybine, o 1933 m. perorganizuota į Kauno konservatoriją. 1925 m. įkurta Klaipėdos muzikos mokykla … Peržiūrėti…