Antikinis Graikų teatras

ĮVADAS

Sąvoka „Antika“ reiškia senovės graikų ir romėnų pasaulį bei šių abiejų tautų kultūrą ir apima laikotarpį nuo Mikėnų laikų (apie 1250m. pr. Kr.) iki Vakarų Romos imperijos žlugimo (476m. po Kr.). Antikinė kultūra garsėja savo rašytiniais paminklais, architektūros statiniais, tapyba, sk

Antrasis Pasaulinis karas

ANTRASIS PASAULINIS KARAS

1.Dėl kurių šalių politikos labai pablogėjo tarptautinė padėtis?
a) Austrijos ir Vokietijos;
b) Austrijos ir Japonijos;
c) Japonijos ir Vokietijos.

2. 1938m. vasario mėn. Hitleris pareiškė, kad :
a) nutarė prijungti Austriją;
b) nutarė užgro

SIMBOLIZMAS

SIMBOLIZMAS (S)

S – XIX a. pab. – XX a. pr. modernistinė Europos l –ros, teatro ir dailės kryptis, ryškiausia Prancūzijoje ir Belgijoje. Simbolistai (s – tai) teigė, kad būties esmę žmogus galįs tik nujausti, o ne protu suvokti; kiekviename realiame daikte ar reiškinyje glūdinti paslaptis,

Roko muzikos vystymasis

ĮVADAS

Rokas tai ne paprasta muzikinė kryptis, tai jaunimo kultūra, bendravimo forma, visuomenės veidrodis Nuo pat pradžių jis atsirado kaip jaunimo saviraiškos priemonė, maištas ir protestas, neigimas ir moralinių, materialinių pasaulio vertybių peržiūra .
Visos savo istorijos eigoje rokas pa

KLASICIZMAS

Klasicizmas (lot. classicus – ,,pavyzdingas, tobulas“) – meno ir literatūros kryptis, atsiradusi XVI a. Italijoje, ištobulinta XVII a. Prancūzijoje. Vėliau klasicizmas paplito kitose Europos šalyse ir Šiaurės Amerikoje. Šios krypties apraiškos tapyboje, architektūroje, teatre išsilaikė iki XIX a

Antrasis Pasaulinis karas

Trečiasis Antrojo pasaulinio karo etapas

TESTAS

1. Antrojo pasaulinio karo trečiasis etapas vyko:
a) 1935-1937m.
b) 1937-1939m.
c) 1939-1941m.
d) 1941-1943m.
e) 1943-1945m.
f) 1945-1947m.

2. 1945m. JAV numetė dvi atomines bombas į Japonijos miestus. T

Antrasis Pasaulinis karas

Antrasis Antrojo pasaulinio karo etapas

TESTAS

1. Antrojo pasaulinio karo antrasis etapas truko:
a) 1935-1937m.
b) 1937-1939m.
c) 1939-1941m.
d) 1941-1943m.
e) 1943-1945m.
f) 1945-1947m.

2. Tik vienoje eilutėje įvykiai išdėstyti chronologine tvarka. K

Antrasis Pasaulinis karas

Pirmasis Antrojo pasaulinio karo etapas

TESTAS

1. Antrojo pasaulinio karo pirmasis etapas truko:
a) 1935-1937m.
b) 1937-1939m.
c) 1939-1941m.
d) 1941-1943m.
e) 1943-1945m.
f) 1945-1947m.

2. Tik vienoje eilutėje įvykiai išdėstyti chronologine tvarka. K

Antrasis Pasaulinis karas

Antrojo pasaulinio karo išvakarės

TESTAS

1. Kuriose valstybėse iki 1938m. išliko demokratinės santvarkos ? (***)
a) Lietuvoje
b) Prancūzijoje
c) Danijoje
d) Bulgarijoje
e) Olandijoje
f) Rumunijoje

2. Kurioje eilutėje surašyti reiškiniai būdingi ir nac

Impresionizmas

XIX a. paskutiniojo trečdalio ir XIX a. pradžios meno kryptis, susiformavo pirmiausia prancūzų tapyboje kaip priešprieša tikrovės idealizavimui, vėliau reiškėsi daugelio Europos šalių dailėje, literatūroje, muzikoje, teatre. Terminas kilo iš prancūzų k. žodžio „impresion“ – įspūdis. Kryptis pavadin