metalai

Kontrolinis darbas Kontrolinis darbas. Metalai. IV klasė Lentelėje nurodyti metalų reakcijų su keletu medžiagų produktai: Metalas Praskiesta druskos rūgštis Vanduo Sidabro nitrato tirpalas G Skiriasi vandenilio dujos Skiriasi vandenilio dujos Skiriasi vandenilio dujos H Reakcija nevyksta Reakcija nevyksta Susidaro pilkų apnašų Q Skiriasi vandenilio dujos Reakcija nevyksta Susidaro pilkų apnašų R Reakcija nevyksta Reakcija nevyksta … Peržiūrėti…

Elektroninis ryšys. Egzamino klausimai

Elektroninio ryšio struktūros schema. Skaitmeninė struktūrinė schema SK1– signalo koderis užkoduoja signalą į skaitmeninę formą, patogią tolimesniam apdorojimui. KK2- kanalo koderis užkoduoja skaitmeninį signalą, kad jį perduoti ryšio kanalais. RL3 – ryšio linija; KDK4– kanalo dekoderis; SDK5– signalo dekoderis iššifruoja. TirT– triukšmai ir trukdžiai. 2. Signalo spektras. Analaoginį ir diskretinį signalą galima išreikšti laiko funkcija. … Peržiūrėti…

teises egzaminas

Žemės nuosavybės teisės samprata ir esmė atskleidžiama per sąvokų „valdymas“, „naudojimas“ ir „disponavimas“ turinį. Valdymo teisė- tai galėjimas turėti žemę savo žinioje ir daryti jai fizinį bei ūkinį poveikį (arti, sėti, melioruoti ir pan.). Žemės turėjimas savo žinioje suprantamas ne tik fiziniu, bet ir juridiniu požiūriu. Pavyzdžiui, jeigu žemė išnuomota ir ją naudoja kitas asmuo, … Peržiūrėti…

Metedologija

Praktinis darbas 1 Praktinis darbas. Vadybos turinys ir raida Tikslas – išnagrinėti vadybos turinį ir raidą. Uždaviniai: Įvertinti vadybos žinių svarbą profesiniame gyvenime; Aptarti vadybos raidos Lietuvoje ypatumus; Analizuoti vadybos teorijų raidą bei atskirų teorijų ypatumus.   Atsiskaitymo forma: praktinio darbo užduotys atliekamos individualiai, raštu; pateikiamos dėstytojui nurodytu laiku.   Vertinimas: praktinis darbas vertinamas pažymiu … Peržiūrėti…

4klases testas

Norint išlikti, reikia prisitaikyti

0x08 graphic

Vardas, pavardė ______________________________________ Data _______________

PASAULIO PAŽINIMO TESTAS NR.3

egzamino testas

VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras
socialinių paslaugų skyrius
socialinių paslaugų verslo organizatoriaus specialybė
Egzamino testas
NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLA

Mokinio vardas, pavardė, grupė _Gintare Rudzenskaite______________________________

teiles ir laisves

bas:
darbininkų teises. Tai teisė į darbą ir su juo susijusias garantijas, teisė į išsilavinimą, teisė į gydymą, teisė į kultūros vertybes. Tai antrasis žmogaus teisių ir laisvių raidos etapas. Trečiąjį etapą lėmė XX a. antroje pusėje paaštrėję globalios problemos, iš ku

Testas odos tipui nustatyti

Norint teisingai prižiūrėti savo odą, visų pirma, reikia nustatyti odos tipą. Kosmetologai visų pirma tuo ir užsiima, bet tai galima padaryti ir patiems! Pateikiame Jums 50-ties teiginių testą, atlikę jį galėsite ieškoti priemonių, kurios skirtos būtent Jūsų veido odai.