Antrasis Pasaulinis karas

Trečiasis Antrojo pasaulinio karo etapas

TESTAS

1. Antrojo pasaulinio karo trečiasis etapas vyko:

a) 1935-1937m.

b) 1937-1939m.

c) 1939-1941m.

d) 1941-1943m.

e) 1943-1945m.

f) 1945-1947m.

2. 1945m. JAV numetė dvi atomines bombas į Japonijos miestus. Tuo metu JAV prezidentu buvo:

a) Vilsonas

b) Ruzveltas

c) Trumenas

d) Eizenhaueris

e) Huveris

f) Džonsonas

3. 1943-1945m. neutralios šalys buvo: (***)

a) Italija

b) Prancūzija

c) Turkija

d) Vokietija

e) Švedija

f) Ispanija

4. 1945m. liepos 17 – rugpjūčio 2d. vykusioje Potsdamo konferencijoje nutarta: (***)

a) patvirtinti nutarimą po karo įkurti JT organizaciją

b) Vokietiją ir Berlyną padalyti į 4 okupacines zonas

c) Austrijai grąžinti nepriklausomybę, Čekoslovakijai – Sudetų kraštą

d) Baltijos valstybes pripažinti SSRS

e) okupuoti ir nuginkluoti Vokietiją

f) Europą paadalyti į dvi įtakos zonas

5. Hitleris nusižudė:

a) 1945m. balandžio 30d.

b) 1944m. liepos 20d.

c) 1943m. lapkričio 22d.

d) 1945m. 1945m. rugpjūčio 8d.

e) 1944m. gruodžio 30d.

f) 1943m. spalio 19d.

6. 1944-1946m. Prancūzijos vyriausybės vadovas buvo:

a) Viačeslavas Molotovas

b) Joachimas Ribentropas

c) Haris Trumenas

d) Vinstonas Leonardas Čerčilis

e) Franklinas Delanas Ruzveltas

f) Šarlis de Golis

7. Antrasis pasaulinis karas pasibaigė vienu iš šių įvykių. Kuriuo ?

a) Antrojo fronto atidarymu

b) Japonijos kapituliacija

c) Potsdamo konferencija

d) Teherano konferencija

e) Italijos kapituliacija

f) Kursko mūšiu

8. 1943m. lapkričio 28 – gruodžio 1d. vykusioje Teherano konferencijoje nutarta: (***)

a) Europą padalyti į dvi įtakos zonas

b) Normandijoje išlaipinti Sąąjungininkų kariuomenę, kai rusai puls Rytų fronte

c) galutinai sunaikinti vokiečių militarizmą ir nacizmą

d) išskirti keturias okupacines zonas, apibrėžti jų teritorijas

e) Lenkiją palikti SSRS įtakos sričiai

f) Antrąjį frontą atidaryti iki 1944m. gegužės mėn.

9. Sovietinė kariuomenė užėmė Vilnių:

a) 1944m. birželio 13d.

b) 1944m. vasario 13

3d.

c) 1944m. liepos 13d.

d) 1945m. sausio 28d.

e) 1945m. liepos 17d.

f) 1945m. rugpjūčio 8d.

10. “Liaudies gynėjai” – tai:

a) Partizaninio judėjimo Lietuvoje dalyviai

b) Savisaugos bataliono kariai

c) SSRS suorganizuoti “istrebitelių”(naikintojų) būriai Lietuvoje 1944m.

d) Vietinės rinktinės nariai

e) Reguliarioji okupantų kariuomenė

f) pavieniai NKVD pulkai

11. Antrojo pasaulinio karo metais Vietinė rinktinė Lietuvoje buvo organizuojama:

a) padėti vokiečiams Rytų fronte

b) kad nuverstų prezidentą Smetoną

c) ginti kraštą nuo artėjančios RA

d) vykdyti žydų genocidą krašte

e) parengti sukilimą prieš nacių okupacinį režimą

f) visi atsakymai teisingi

12. 1945m. sausio 28d. :

a) Sovietinė kariuomenė užėmė Vilnių

b) Sovietinė kariuomenė užėmė Klaipėdą

c) Vokiečiai sudegino Pičiupių kaimo gyventojus

d) Sudaryta Vietinė rinktinė

e) Uždarytos aukštosios mokyklos

f) Naciai paskelbė darbo prievolę

13. Pasipriešinimo judėjimą Lietuvoje 1944m. antroje pusėje lėmė:

a) “Liaudies gynėjų” batalionų sukūrimas

b) Potsdamo konferencijos sprendimai

c) Sovietų teroras ir represijos

d) Vakarų intervencijos viltis

e) Teherano konferencijos nutarimai

f) Žaaibo karas

14. 1944m. vasarą Lietuvą okupavus Raudonajai armijai, vyko:

a) Emigracija

b) Kolektyvizacija

c) Pasipriešinimo judėjimas

d) Rusinimo politika

e) Žemės reforma

f) Imigracija

15. Kurie teiginiai yra neteisingi ? (***)

a) 1944m. vasario 13d. sudaryta Vietinė rinktinė

b) 1944m. liepos 13d. uždraustas LAF’as

c) Lietuvos vietinę rinktinę organizavo Povilas Plechavičius

d) 1945m. balandžio 30d. vokiečiai užėmė Kauną

e) Lietuvos vietinę rinktinę organizavo Kazys Škirpa

f) Vietinė rinktinė buvo paleista, nes pasipriešino vokiečių mėginimui panaudoti ją

kare su SSRS

Leave a Comment