MIKROETIKOS PROBLEMOS VERSLE

MIKROETIKOS PROBLEMOS VERSLE

VERSLO ETIKOS SAVARANKIŠKAS DARBAS

TURINYS

Įžanga…………………………………………………………………………………………. 3
1.Vadybininkų vaidmuo organizacijoje………………………………………………………………………… 4
2.Bendrov

Profesinės psichologijos pagrindų pranešimas „PSICHOLOGINĖS KRIZĖS IR GYVENIMO PRASMĖS PROBLEMOS“

Apibūdinimai, apibrėžimas
Psichologinė krizė kaip terminas dažniausiai vartojamas: medicinos psichologijoje, asmenybės psichologijoje, psichoterapijoje.
Psichologinės krizės terminą ir krizių teorijos pagrindus į psichologiją ir psichiatriją įvedė Erich Lindemann (1944) ir Gerard Caplan