Atomo Sandara

Atomo sandara

I. Pažymėkite, Jūsų nuomone, teisingą atsakymą ü:

1. Šviesa yra elektromagnetinės bangos. Ar tai šiuolaikinė šviesos teorija?
Taip Ne
2. Šviesos kvantai, vadinami fotonais?
Taip Ne
3. Ar atomai ir molekulės spinduliuoja šv

Romantizmas

Romantizmo Lietuvoje laikotarpis:
XIX a. pr. – XIX a. pab.
XIX a. I pusė – XX a. pr.
XIX a. vid. – XX a. pr.
XIX a. pab. – XX a. I pusė
Pirmasis Lietuvoje išleistas romantinis kūrinys:
A.Mickevičiaus baladžių ir romansų tomelis
A.Baranausko „Anykščių šilelis“
A.Mickevičiaus „Gražina“

A. Marčėnas

Aidas Marčėnas
PIRMOSIOS ŠALNOS NAKTIS
Na o temstant girdėt kaip žvaigždynais ateina naktis
kaip žolynais nuplaukęs lietus atsidūsta už upės
raudonuoja žara ir rimuojas naktis ir mirtis
banaliausiu rimu kurs svarstyklių ženkle įsisupęs
Skruzdėlynan paklysta užmiršusi šapą skruzdė
ir žiogeli

Audiniai

1. Epidermis dengia :
a) senų augalų ir medžių paviršių
b) nesumedėjusių žolinių ir jaunų sumedėjusių augalų paviršių
c) tik žolinių augalų paviršių
d) tik sumedėjusių augalų paviršių
e) jaunų žolinių augalų ir sumedėjusių medžių paviršių

2. Išorinės sekrecijos (egzokrininės) liaukos išskiri