Istorijos testas apie 18a Prancuzija

Istorijos testas

Vardas, pavarde: Data:

Apibraukite teisingą atsakymą:

Kas buvo dvariškių pramintas “Karalimi – Saule”?
Karolis I
Liudvikas XVI
Liudvikas XIV
Napoleonas

Kokiė luomai sudarė Prancūzijos visuomenę?
buržuazija, karališkasis luomas, svetimšaliai
krikščionys, jezuitai, likę kitatikiai
dvasininkija, bajorija, trečiasis luomas

Kokia eilės tvarka kito Prancūzijos įstatymų leidžiamoji valdžia?
Nacionalinis susirinkimas, Steigiamasis susirinkimas, Genereliniai luomai
Genereliniai luomai, Nacionalinis susirinkimas, Steigiamasis susirinkimas
Steigiamasis susirinkimas, Genereliniai luomai, Nacionalinis susirinkimas

Bastilija buvo paimta:
1789 m. “sankiulotų”
1743 m. sukilusios buržuazijos
1798 m. Napoleono vadovaujama armija

Kas ir kada išleido “Žmogaus ir Piliečio Teisių Deklaraciją”?
1778 m. valdžią perėmę sankiulotai
1789 m. Steigiamasis susirinkimas
1769 m. Generaliniai luomai

Kuriame miestelyje buvo atpažintas bandantis pabėgti karalius?
Varene
Venecijoje
Kablence

Kokiai šaliai buvo paskelbta kontinentinė blokada?
JAV
Belgijai
Anglijai

Prancūzija paskelbta respublika:
1798.06.10
1801.01.09
1792.09.22

Žirondistus rėmė:
sankiulotai ir karalius
intligentija ir buržuazija
dvasininkija

Kas ir kada įvyko Terimdoro 9?
Rugsejo 9, giljotinuotas žirondistų lyderis
Liepos 27, nuo valdžios nušalinti jakobinai
Kovo 29, po karaliaus nuvertimo Prancūzija paskelbta demokratine respublika

Taisyklingai sujunkite:

Mūšis Data Kur vyko

Trafalgaro 1813 Rusija
Borodino 1805 Ispanija
Leipcigo 1812 Prancūzija
Vaterlo 1815 Reino Sąjunga
Austerlico 1805 Austrija