Istorijos testas apie 18a Prancuzija

Istorijos testas

Vardas, pavarde: Data:

Apibraukite teisingą atsakymą:

Kas buvo dvariškių pramintas “Karalimi – Saule”?Karolis ILiudvikas XVILiudvikas XIVNapoleonas

Kokiė luomai sudarė Prancūzijos visuomenę?buržuazija, karališkasis luomas, svetimšaliaikrikščionys, jezuitai, likę kitatikiaidvasininkija, bajorija, trečiasis luomas

Kokia eilės tvarka kito Prancūzijos įstatymų leidžiamoji valdžia?Nacionalinis susirinkimas, Steigiamasis susirinkimas, Genereliniai luomaiGenereliniai luomai, Nacionalinis susirinkimas, Steigiamasis susirinkimasSteigiamasis susirinkimas, Genereliniai luomai, Nacionalinis susirinkimas

Bastilija buvo paimta:1789 m. “sankiulotų”1743 m. sukilusios buržuazijos1798 m. Napoleono vadovaujama armija

Kas ir kada išleido “Žmogaus ir Piliečio Teisių Deklaraciją”?1778 m. valdžią perėmę sankiulotai1789 m. Steigiamasis susirinkimas1769 m. Generaliniai luomai

Kuriame miestelyje buvo atpažintas bandantis pabėgti karalius?VareneVenecijojeKablence

Kokiai šaliai buvo paskelbta kontinentinė blokada?JAVBelgijaiAnglijai

Prancūzija paskelbta respublika:1798.06.101801.01.091792.09.22

Žirondistus rėmė:sankiulotai ir karaliusintligentija ir buržuazijadvasininkija

Kas ir kada įvyko Terimdoro 9?Rugsejo 9, giljotinuotas žirondistų lyderisLiepos 27, nuo valdžios nušalinti jakobinaiKovo 29, po karaliaus nuvertimo Prancūzija paskelbta demokratine respublika

Taisyklingai sujunkite:

Mūšis Data Kur vyko

Trafalgaro 1813 Rusija Borodino 1805 Ispanija Leipcigo 1812 Prancūzija Vaterlo 1815 Reino Sąjunga Austerlico 1805 Austrija