A. Marčėnas

Aidas MarčėnasPIRMOSIOS ŠALNOS NAKTIS Na o temstant girdėt kaip žvaigždynais ateina naktiskaip žolynais nuplaukęs lietus atsidūsta už upėsraudonuoja žara ir rimuojas naktis ir mirtisbanaliausiu rimu kurs svarstyklių ženkle įsisupęs Skruzdėlynan paklysta užmiršusi šapą skruzdėir žiogelis smuikuoja atrodo prarasdamas amąir įspysta danguj paskutinė rugsėjo žvaigždėir staiga nudžiungi kad turi dar tėtį ir mamą Mus apgauna klausa ir vaizduotės žaidimai keistiir į naktį gramzdinami švinta ir protas ir jausmaipaaštrėja rega ir vaizdai prieš akis išskleistinusileidžia gelmėn ir aprimsta apsirgusiam skausmas Prisiliečia nutilusios sielos beribė darnair visi slėpiniai atverti jos ženklams ir žodynaio aušroj su žvaigždėm krenta žemėn pirmoji šalnair nutilus žiogeliui nerūpi skruzdė skruzdėlynui

1. Eilėraščio tema:a) pasaulis ties nebūties slenksėiu,b) žmogaus ir gamtos santykis,b) žmogaus žiaurumas,c) vidinės būties trapumas. 2. Eilėraščio problema:a) sutrikęs gamtos cikliškumas,b) grėsmė pasauliui,c) žmogaus būties prasmė,d) vasinių vertybių subanalėjimas. 3. Eilėdaros tipas:a) silabotoninė,b) egzametras,c) verlibras,d) baltosios eilės. 4. Vyraujantys meniniai vaizdai:a) urbanistiniai,b) antropomorfiniai,c) gamtiniai,d) religiniai. 5. Santykis su skaitytoju:a) imperatyvinis,b) argumentuotai įtikinėjantis,c) konstatuojantis,d) neutralus. 6. Eilėraščio nuotaika:a) euforiška,b) viltinga,c) elegiška,d) melancholiška. 7. Lyrinis “aš”:a) žiogas,b) kažkas, žiūrintis į naktį,c) skruzdėlė,d) artėjanti šalna. 8. Kur lyrinis subjektas suranda ramybę visuotinės pabaigos akivaizdoje?a) savo sieloje,b) šeimoje,c) tradicinėse lietuviško kaimo vertybėse,d) stebėdamas gamtą. 9. Eilėraštyje skamba Ezopo pasakėčios “Skruzdė ir žiogelis” motyvai. Kaip vadinamas toks reiškinys, kai vienas kūrinys naudoja simbolius ar vaizdus iš kito gerai žinomo kūrinio?

a) citata,b) klišė,c) intertekstualumas,d) metatekstualumas. 10. Ką simbolizuoja pirmoji šalna:a) gyvenimo laikinumą, mirtį,b) netikėtas permainas,c) lemties nenuspėjamumą,d) metereologus.