Sociologijos terminai

SOCIOLOGIJA – tai moksl. apie visuomenę, jos grupes ir visuom. elgesį. Tai viena iš žmon. sukurtų galimybių pažinti, ištirti žmonių gyvenimą.
VISUOMENĖ – tai didžiulis žm. santykių kompleksas, tarpusavio sąveikų visuma. Visuom. praside-da ten, kur keletas gyvų organiz-mų susirenka kartu, siekiant b

Jurėnaitės dalykas

1. Abstarktusis expresionizmas

XX a. vid. tapytoju judejimas, vel. modernizmo pakraipa, pasizyminti stilistikos ivairove. Abstrakt. ex. itakos turejo kubizmas, kur yra antiiliuzionistine paveikslo plostumos ir erdves vienove, siurrealizmas, kur propaguojamas automatizmo metodas (leidimas laisvai

Žemaitė

Žemaitė (Julija Beniuševičiūtė – Žymantienė)
1. Žemaitės asmenybė.
Žemaitė yra kilusi iš bajorų šeimos. Jos tėvai žemės neturėjo, gan algai tarnavo viename iš grafo Pliaterio dvarų, tėvas urėdu, motina- gaspadine, julijos jaunystė pradbėgo patarnaujant dvaruose. Nuo mažens Žemaitė kalbėjo dvejomis

Geologijos konspektai

Geologija – vienas iš seniausių gamtos mokslų. Jos istorijoje skiriami trys svarbiausi periodai:
I – pradinių geologinių žinių kaupimo etapas
II – pirmųjų geologinių apibendrinimo etapas
III – mokslinės geologijos atsiradimo ir vystymosi etapas

I periodas
prasideda su žmonijos atsiradimu – t