Geležinkelių transportas

Geležinkelių transportas

Pavojingųjų krovinių vežimas – viena iš sudėtingiausių ir daugiausia saugos reikalaujanti vežimo sričių, kadangi ivykus avarijai, kai išbyra ar išsilieja pavojingas krovinys, jis gali patekti į aplinką ir sukelti sunkius padarinius. Daugiausia pavojingų krovinių, kaip ir paprastųjų, vežama autokelių ir geležinkelių transpoto priemonėmis. Pavojingųjų krovinių vežimas sudao nemenką visu Lietuvos geležinkeliais gabenamų krovinių dalį – 50%. Kiekybiškai geležinkelių transportas pirmauja dėl to, kad cisternose juo galima gabenti didelį kiekį naftos ir jos produktų. Geležinkelis pranašesnis už kitų rūšių transportą, kadangi iš karto gali aptarnauti visus krovinių siuntėjus. Pagrindiniai geležinkelio pranašumai – saugumas, patikimumas, reguliavimas, universalumas, galimybė vežti įvairiarūšius krovinius bet kuriuo metų laiku. Pasirinkimą krovinius vežti geležinkeliu taip pat įtakoja tankus geležinkelio atšakų tinklas. Gera techninė bazė – pakrovimo ir iškrovimo įrenginiai bei vagonų tipų įvairovė, o nulemia saugus traukinių važiavimo greitis, palyginti neaukštos kainos vežant krovinius dideliais atstumais. Tačiau geležinkeliai turi ir trūkumų: stotyse ilgai užtrunka, krovinius galima vežti tik ten kur yra bėgiai. Gabenant pavojinguosius krovinius brangiai kainuoja įpakavimas, papildomai tvirtinami transportuojami kroviniai. Geležinkeliu gabenami ir sausi ir skysti pavojingieji kroviniai, taip pat kroviniai, kuriems reikalinga ypatinga kontrolė ir priežiūra. Didžiausią dalį sudaro degalai, tepalai ir alyvos.

Geležinkelių transporto pradžia – 1825m. D.B. tarp Darlingstono ir Stoktono buvo nutiesti pirmieji geležinkelio bėgiai. Bendras pasaulio geležinkeliu ilgis – 1.3mln. km. Daugiausia gabenama mediena, anglys, rūdos, chemijos pramonės žaliavos, pramonės produkcija. Tankiausia geležinkeliu tinklą turi ekonomiškai stiprios valstybės: D.B. Vokietija, JAV, Italija, Japonija, Prancuzija. Kai kurios valstybės (Islandija, Jemenas, Cadas, Nigeris) geležinkelių visai neturi. Dabar milijoniniuose miestuose keleiviai vežami miesto geležinkeliais metropolitenais. Ju yra daugiau kaip 70 pasaulio miestu.