UAB „MDK LOGISTIKA“ VEIKLOS PLĖTROS GALIMYBĖS

PROJEKTINĖ DALIS

PROJEKTINĖ DALIS

UAB „MDK Logistika“ veiklos plėtros galimybės

3.1. Įmonės veiklos strategijos formavimas, trumpalaikės ir vidutinės trukmės planavimas

Analitinėje dalyje atlikta įmonės finansinė ir duomenų analizė pobūdį, kad įmonė savo veiklą šiuo metu vykdo sėkmingai ir gali vykdyti toliau. Visi rodikliai buvo geri arba bent jau patenkinami, kad įmonė galėtų plėsti savo veiklą. Tačiau norint pradėti plėtoti savo veiklą toliau reikia žinoti ir tinkamai išnaudoti visas įmonės stipriąsias puses. Vadovaujantis įmonės finansinėmis ataskaitomis, galime teigti, kad įmonės grynasis pelningumas yra pakankamai nemažas ir įmonė neturi problemų padengiant išlaidas. Tačiau atliekant įmonės duomenų analizę didžiausias dėmesys buvo skiriamas įmonės pajamų kitimui tam tikru laikotarpiu. Atliekant pervežimų skaičiaus, pervežamų produkcijos tonų ir nuvažiuotų kilometrų analizes, visose panašiu laikotarpiu buvo matoma aiški įmonės pajamų kaita. Galima pastebėti, kad atėjus šiltajam sezonui įmonės pajamos išaugdavo dvigubai, o prasidėjus vėsesniems orams jos smarkiai sumažėdavo. Kad sumažinti tokį didelį sezoniškumą reikia rasti naujų klientų, kurių produkcijai sezonas neturėtų tokios didelės įtakos. Taip pat norint tapti patrauklesniems rinkoje ir sumažinti vežimo sąnaudas, įmonė turėtų atnaujinti savo autotransporto parką. Nes jis įmonėje yra tikrai pakankamai senas. Norint pasiekti rezultato pirmiausia turime išsiaiškinti įmonės konkrečius tikslus ir suformuluoti jų įgyvendinimo strategiją.

UAB „MDK Logistika“ tikslai:

Išlaikyti ir dar labiau stiprinti santykius su dabartiniais įmonės klientais;

Sumažinti vežimo sąnaudas;

Sudaryti ilgalaikę sutartį su nauju klientu;

Sumažinti didelį sezoniškumą įmonės pajamoms.

 

Pirmiausia, prieš ieškant naujo kliento įmonė turėtų atsiželgti į santykius su jau esamais klientais, ir į jų planuojamus tolimesnius produkcijos kiekius. Norint išlaikyti ir nuolatos tik stiprinti gerus santykius su klientais, įmonė turi atsižvelgti į esamų klientų norus ir galimus poreikių pasikeitimus, įvertinti galimas rizikas. Ir tik įvertinus visa tai galime spręsti ar sugebėsime kokybiškai aptarnauti dar viena klientą. Šiuos darbus turėtų atlikti įmonės transporto vadovas, nes jis žino visus klientų produkcijos kiekių pokyčius, per pastaruosius metus.

Sumažinti vežimo sąnaudas galima atnaujinus įmonės turimą transporto parką. Taip įmonė ne tik sumažins patiriamas išlaidas, bet galės sumažinti ir pervežimų kainas taip tapdami labiau patrauklūs naujiems klientams.

Jei įvertintos rizikos bus teigiamos ir įmonė sugebės aptarnauti dar vieną klientą, tada galima pradėti ir jo paiešką už kurią atsakingas turėtų būti įmonės direktorius arba būtent šiam darbui pasamdytas žmogus, nes marketingo specialisto įmonė neturi, kaip ir įmonės reklamos. Kuri būtų reikalinga ieškant klientų.

Planuojamas sezoniškumo įtakos sumažėjimas įmonės pajamoms, turėtų atsirasti kartu su nauju klientu. Kurio tiekiama produkcija būtų įvairiasnė nei esamų klientų.

Pardavimų apimties prognozavimas

Norint sužinoti kaip didės ir ar išvis didės vežimų apimtys įmonėje per ateinančius 4 įmonės veiklos metus, reikia atlikti vežimų apimties didėjimo (mažėjimo) prognozę. Tam naudojama Microsoft EXEL programinė įranga. Žinant praėjusiu metų vežimų apimtis, nesudėtinga atlikti teorinę prognozę. Tam naudojama funkcija TREND. Nagrinėjamos įmonės atveju imamos tik 2012 – 2014 metų vežimų apimtys tonomis. Norint kad prognozė būtų kuo tikslesne reikis naudoti kuo ilgesnio laikotarpio duomenys. Suprantama, ši prognozė nebus labai tiksli, tačiau tokiu būdu įmanoma įžvelgti bendrą įmonės veiklos vaizdą. Apskaičiavus turime keturių ateinančių metų vežimų apimčių prognozę, kuri pateikta žemiau esančioje lentelėje.

7 lentelė Krovinių vežimų apimties prognozės rezultatai

Šaltinis: sudaryta autoriaus

Metai20122013201420152016201720182019
Vežimų apimtys1221824436349094110049973572226479472579

 

Iš lentelės duomenų galime matyti, kad įmonės vežimo apimtys tik didės, todėl turime tai įvertinti prieš ieškant naujo kliento ir prieš sudarant su juo naują ilgalaikę sutartį.

3.2. Siūlomos plėtros priemonės įmonės plėtrai ir jų pagrindimas

 

Kadangi prognozuojama vežimų apimties didėjimas, tai siūloma skirti dėmesio į priemonių parko plėtimasi. Potencialių užsakymų kiekis verčia naudotis ne tik nuosavu automobilių transportu, bet ir nuomotis jį iš kitų įmonių. Todėl norint dar padidinti krovinių vežimus savomis transporto priemonėmis, nes tai yra žymiai pelningiau, įmonė turi įsigyti naujų transporto priemonių. Taip įmonė dar sumažins ir vežimo sąnaudas, nes naujesni automobiliai sunaudotų mažesnį kiekį degalų. Dabartiniai įmonės automobiliai sunaudoja 30l/100km, o nauji sumažintų jas apie 6-8l/100km. Sumažinus kuro sąnaudas, bet nepakitus darbuotojų atlyginimui, bendros vežimo sąnaudos per metus sumažėtų vidutiniškai 60000 eurų. Todėl padidėtų įmonės grynasis pelnas.

Vienas iš galimų būdų plėsti įmonės veiklą yra atnaujinti automobilių parką ir įsigyti dar papildomų naujų transporto priemonių, tačiau neieškoti naujų klientų. Įsigyti 8 naujus automobilius įmonei kainuotų apie 263 907 Eur. Įsigijus papildomų automobilių įmonė galėtų padidinti savo pervežimo pajėgumus, taip paimdama dar daugiau produkcijos iš savo turimų klientų. Tačiau, kadangi dabartinių klientų didžiąją produkcijos dalį sudaro gėrimai, įmonė vistiek jaustų pakankamai didelę sezono įtaką ir galimai nauji automobiliai nesezono metu stovėtų neeksplotuojami ir neatneštų jokio papildomo naudingumo. Todėl toks variantas įmonei netinkamas.

Kitas būdas atnaujinti transporto parką ir įsigyti naujų automobilių, dar papildomai radus naują klientą, kurio produkcija neturėtų tokios didelės sezono įtakos. Tokiu atveju įmonės darbo apimtys galėtų padidėti iki 9 proc., taip pat visi automobiliai būtų eksplotuojami ir pilnai išnaudojami,o sezono įtaka nesijaustų taip stipriai, kaip dabar. Kadangi autotransporto parkas būtų ir atnaujintas ir dar papildomai būtų perkama naujų automobilių, vežimo sąnaudos sumažėtų. Šis siūlymas įmonei kainuotų tiek pat, kiek ir pirmasis, tačiau šiame sprendimo būde yra mažesnė rizika nesezono metu likti be darbo.

Dar vienas būdas būtų nesezono metu ieškoti papildomų krovinių iš šono, t.y. įvairių dalinių krovinių. Tačiau tai irgi gali sukelti nemažai problemų, nes nuolatinių klientų produkcija yra priskiriama maisto grupei, todėl jos vežti su kitos rūšies kroviniais nebūtų galima. Taip pat pasirinkus tokį sprendimo būdą, reiktų pasamdyti papildomai dar bent jau vieną darbuotoją, kuris galėtų ieškoti krovinių ir juos kuruoti darbo metu, kad viskas būtų atlikta laiku ir tinkamai. Tai reikštų dar papildomas išlaidas įmonei, kad įsidiegti tinkamą transporto programą su kuria būtų lengviau ir greičiau kuruoti mašinas ir tvarkyti dokumentus. Vienas papildomas vadybininkas, jei jis uždirbtų 725 Eur per mėnesį, įmonei kainuotų 951.20 Eur/mėn. O naujos programos įdiegimas ir apmokymai kaip su ja dirbti įmonei kainuotų dar bent jau apie 5000 Eur.

Tam, kad įmonė galėtų pagreitinti klientų produkcijos pristatymą – reikėtų patobulinti maršrutų planavimą. Pagreitinus pristatymo laiką, tie patys vairuotojai galėtų per dieną aplankyti daugiau taškų, taip sumažindami laiko sąnaudas, išveždami didesnius kiekius produkcijos ir padidindami apyvartą. Kad patobulinti maršrutų planavimą, reikėtų įsidiegti naujas kompiuterines programas, kurios palengvintų darbus. Jos įmonei kainuotų iki 10 000 Eur.

Viena iš tokių galimų maršruto planavimo programų būtų ArcLogistics – internetinė maršrutų planavimo paslauga. Šis internetinis sprendimas leidžia optimizuoti transporto priemonių maršrutus, racionaliau paskirstyti krovinius tarp pristatymo objektų, sumažinti su krovinių transportavimu susijusius kaštus, pagerinti klientų aptarnavimo kokybę tiksliau planuojant ir valdant atvykimo pas adresatą laiką. Šis sprendimas pasiekiamas per internetinę svetainę. Galimybė naudotis ArcLogistics licencija suteikiama prenumeruojamos internetinės paslaugos pagrindu. Paslaugos trukmę ir kainą renkatės patys, atsižvelgdami į savo poreikius, t.y. kurį laikotarpį ir kiek transporto priemonių važiavimo maršrutų norite planuoti vienu metu.

Antra galima programa – „Prodo“, tai taip pat maršrutų planavimo programa, surandanti optimaliausią kelią tarp reikalingų aplankyti taškų ir leidžianti minimizuoti su transportu susijusias išlaidas, racionaliai panaudoti turimus autotransporto ir žmogiškuosius resursus. Pagrindinės programos funkcijos yra – pilnas optimizavimas pagal krovinio pristatymo/paėmimo vietą, turimus transporto išteklius, prekių tūrį ir svorį ir pristatymo laiko intervalus, taip pat ir automatinis maršrutų optimizavimas pagal iš anksto paruoštus maršrutų punktus ir transporto priemones. Tačiau ši programa jau yra mokama ir dėl jos įdiegimo ir integravimo reikia kreiptis į įmonės „ Affecto Lietuva“ atstovus.

Tam, kad pagerinti pačio įmonės sandėlio darbą, būtų reikalinga atnaujinti turimą įrangą, įrengti daugiau rampų, kad vienu metu būtų galima krauti kuo daugiau mašinų, įdiegti naujas reikalingas kompiuterines sistemas. Tačiau, problema yra, kad nuosavų sandėlių įmonė neturi, abu sandėliai yra nuomuojami su visa įranga. Todėl norint pagerinti su sandėliu susijusius darbus reiktų įsigyti savus sandėlius arba tartis su nuomuotojais dėl galimos rekonstrukcijos ir tobulinimo. Dėl sandėlio atnaujinimo Vilniuje, įmonės direktorius jau tarėsi su nuomuotojais, tačiau buvo nuspręsta tai atidėti. Nes sandėlio savininkas nesutiko savo lėšomis atnaujinti sandėlio pagal įmonės siūlymus, o įmonei investuoti į ne savo sandėlį rizikinga, nes pasibaigus nuomos sutarčiai yra tikimybė, kad ji būtų nebepratęsta arba pakelta nuomos kaina. Statytis nuosavus sandėlius įmonė neturi pakankamo kiekio lėšų, todėl šis įmonės plėtros būdas nėra tinkamas.

Iš anksčiau minėtų plėtros būdų įmonei šiuo metu tinkamiausias būtų naujo kliento ieškojimas ir autotransporto parko plėtra ir atnaujinimas. Nes įmonės finansiniai duomenys yra pakankamai geri, kad įsigyti dar naujų automobilių, o naujo kliento radimas tik padidintų įmonės apyvartą ir sumažintų jaučiamą didelę sezono įtaką.

Vieno sprendimo pasirinkimo argumentacija

 

Dauguma įmonės automobilių yra senesni nei 6-8 metai ir didžioji dalis jų dažniausiai važinėja tik mieste, kadangi jų rida jau ir taip yra didžiausia. Ir tik 17 proc. Įmonės autoparko yra ne senesni nei 4 metai. Šie nauji automobiliai važinėja užmiestyje, kur kilometražas susidaro didesnis, negu mieste. Pirmieji įsigyti įmonės automobiliai jau nebe eksplotuojami, dėl tam tikrų gedimų ir per brangaus remonto. Įmonė taip pat turi kelias senesnes mašinas, kurios vis dar yra eksplotuojamos, tačiau naudojamos dažniausiai tik kaip pakaitinės transporto priemonės, jeigu sugenda pagrindinis automobilis, kuris dirba paskirtam vairuotojui. Dalis naujų automobilių važinėja ir mieste, tačiau vėliau jie yra sukeičiami su užmiestyje važinėjančiais, norint sutapatinti jų ridą. Toks sprendimas padeda optimizuoti tolygesnį, transporto priemonių nusidėvėjimą ir techninę būklę.

Nauji automobiliai per mėnesį vidutiniškai dirba 22 dienas, o tuo tarpu senieji atitinkamai 19 ir 20 dienų, priklausomai nuo to ar jis dirba užmiestyje, ar mieste ir ar tai sezono metas. Nauji automobiliai ( ne senesni nei 4 metai) per paskutinius metus dar nebuvo remontuojami, neskaitant eksplotacinių aptarnavimų, tačiau senieji per mėnesį 2 arba 3 dienas vidutiniškai praleidžia remonto dirbtuvėse.

Naujų automobilų įsigijimas padidintų įmonės darbų našumą, dirbamų dienų skaičių per mėnesį. Taip pat leistų sutaupyti kuro ir eksplotacinėms išlaidoms. Gerinti įmonės ir partnerių įvaizdį. Taip pat reikia atsižvelgti į naujų automobilių panaudojimo galimybes ir jų atsipirkimo greitį. Šiuo atveju siūlyčiau įmonei pakeisti 5 seniausius automobilius, kurie buvo įsigyti 2012-2013 metais, o 3 naujus automobilius palikti kaip papildomus, kurie bus naudojami, kai padaugės vežamos produkcijos atsiradus naujam klientui.

Kaikurių iš seniausių automobilių rida yra gana didelė ir techninis stovis tik patenkinamas. Pasitaikantys dažni gedimai trikdo įmonės sklandų darbą. Taip pat šių automobilių yra didelės naujų detalių kainos.

Naujo kliento radimas įmonei padėtų sumažinti jaučiamą tokį didelį sezoniškumą. Nes radus klientą, kurio produkcija būtų įvairesnio pobūdžio, o ne tik gaivieji gėrimai, nesezono metu įmonės pajamos ne taip smarkiai smuktų žemyn. Toks naujas klientas padėtų sumažinti tokį akivaizdų sezoniškumą.

3.3. Siūlomų priemonių įgyvendinimui reikalingi resursai ir jų planavimas laike

 

Įsigyti naują automobilį yra labai paprasta, tačiau prieš įsigyjant, reikia gerai apsvarstyti visas galimas išlaidas. Pirmiausia, išsianalizuoti savo finansines galimybes, kurios parodys ar galima atnaujinti parką ir ar bus įmanoma už naujas transporto priemones išsimokėti lizingą.

Dažniausiai įmonės automobilius įsigyja lizingu. Naujos transporto priemonės kaina, perkant 10 tonų sunkvežimius, svyruoja nuo 30 000-40 000 eurų, priklausomai nuo perkamo automobilio modelio ir pagaminimo metų. 8 naujiems automobilias reikia ~ 240 000 Eur. Perkant automobilius reikia atkreipti dėmesį į banko teikiamus pasiūlymus ir palūkanų normą. Už naujai įsigytą transporto priemonę lizingu, bankas nustato įmokas, kurias įmonė turės mokėti kas mėnesį. Nemokant nustatytų įmokų įmonė netektų naujai įsigytų automobilių.

Lizingas ekonominiu požiūriu, tai – ilgalaikis kreditas prekine forma, kai išnuomotos priemonės savininkas už suteiktą daiktinę paskolą gauna palūkanas.

Transporto priemonių nuomavimas iš kitų įmonių yra mažiau naudingas nei jų pirkimas lizingu. Tai įrodyta skaičiavimais, pateiktais žemiau esančioje lentelėje. Automobilio nuomos kaina ėmiau vidutinišką (800 eur/mėn.)

 

 

 

8 lentelė Vieno automobilio nuomos ir lizingo sąnaudų palyginimas per 4 metus

Šaltinis: sudaryta autoriaus

Sąnaudų pavadinimasNumatoma data / periodasSuma, eur.
Automobilio nuoma  
Nuomos sąnaudos2015 06 01 – 2019 06 0138400
Iš viso: 38400
Lizingas  
Administracinis mokestis 1%2015 05 01300
Lizingo palūkanos2015 06 01 – 2019 06 014500
Nusidėvėjimas (pradinė vertė – 4 metų automobilio rinkos kaina)2015 06 01 – 2019 06 0117 000
Remontas ir kitos sąnaudos, susijusios su lizingu2015 06 01 – 2019 06 016700
Iš viso: 28500

 

Iš vieno automobilio nuomos ir lizingo sąnaudų palyginimo galime matyti, kad skirtumas per keturis metus tikrai pastebimas, kadangi perkant transporto priemonę išsimokėtinai, įmonės sąnaudos sumažėtų, o vertinė išraiška eurais sudarytų 9900 eurų.

Automobilių nuomos ir lizingo terminas yra keturi metai. Lizingo pradinė įmoka – 15% palūkanos – 5%. O sunkvežimių nuomą siūlančios įmonės duomenimis vieno sunkvežimio nuomos kaina per mėnesį 800 eurų, kuras neįskaičiuotas ir dar su sąlyga, kad sunkvežimiai bus remuontuojami už pačios įmonės sąskaitą.

Kaip matyti iš pateiktų duomenų, savo parką turėti yra kur kas naudingiau, negu mokėti mokestį už automobilio nuomą.

Plėtros įgyvendinimo kalendorinis grafikas

Kiekvienas vykdomas projektas reikalauja tam tikro laiko tarpo jam įgyvendinti.

9 lentelė Plėtros kalendorinis grafikas atnaujinant transporto parką.

Šaltinis: sudarytas autoriaus

EtapasKas atsakingas1 sav.2 sav.3 sav.4 Sav.5 Sav.6 sav.7 sav.8 sav.9 sav.10 sav.11 sav.
Automobilių parinkimasTransporto vadovas           
Lizingo sutarties sudarymasĮmonės vadovas           
Automobilių įsigijimasTransporto vadovas           
Automobilių išbandymasĮmonės vairuotojai           
Vairuotojų paieškaTransporto vadovas           
Naujų aitomobilių naudojimasĮmonės vairuotojai           

Iš lentelės galime matyti, kad kiekvieno projekto žingsnio įgyvendinimo laikas skiriasi. Visas projekto įgyvendinimas planuojama, kad užtruks iki 11 savaičių. Naujų automobilių naudojimas planuojamas ~ 7 metams.

10 lentelė Plėtros kalendorinis grafikas ieškant naujo kliento.

Šaltinis: sudaryta autoriaus.

EtapasKas atsakingas1 sav.2 sav.3 sav.4 sav.5 sav.6 sav.7 sav.8 sav.9 sav.10 sav.11 sav.12 sav.
Kliento paieškaĮmonės vadovas ir vadybininkas            
Sąlygų išdėstymasTransporto vadovas            
Sutarties sudarymasĮmonės vadovas            
Susipažinimas su nauja produkcijaVadybininkas ir kliento darbuotojas            
Darbuotojų apmokymasĮmonės vadybininkas            
Produkcijos vežimasĮmonės vairuotojai            

Ieškant naujo kliento iš įmonės dabuotojų planuojama į pagalbą įtraukti tris žmones – įmonės vadovą, kuris bus pagrindinis asmuo sudarant naują sutartį, transporto vadovui šis projektas gali užtrukti apie 3 savaites, kol bus tariamasi su klientais dėl įvairiausių sąlygų, kurios atsiranda derybų metu. Todėl transporto vadovui gali tekti dirbti viršvalandžius, tačiau jam už tai planuojama sumokėti 200 Eur premiją, aišku jeigu derybos bus sėkmingos. Vadybininkas turėtų kartu su įmonės vadovu ieškoto kliento, nes jis žino kokie užsakymai dažniausiai yra gaunami iš užsakovų ir kokie kiekiai vyrauja sezono ir nesezono metu. Taip pat vadybininkas bus atsakingas už darbuotojų apmokymą – tai yra supažindinimą su nauja produkccija ir nauju klientu. Todėl jam irgi planuojama sumokėti 200 eur premija.

Visas bendro projekto įgyvendinimas, transporto parko atnaujinimas ir kliento radimas, planuojama, kad užtruks iki 12 savaičių (3 mėnesių).

3.4. Įmonės plėtrai siūlomų priemonių įgyvendinimui reikalingos investicijos ir finansavimo šaltiniai

 

Naujų automobilių kaina ~30 000 eurų (neimant pačios naujausios gamybos automobilių), plamuojama įsigyti 8 naujus automobilius. Projekte numatoma, kad UAB „MDK Logistika“ pasinaudos „Swedbank“ autolizingo paslaugomis su 5%metinių palūkanų norma. Lizingą nuatoma gauti trims metams. Pradinė įmoka – 15%. Pinigų grąžinimas planuojamas nuo kito mėnesio po jos gavimo. Detalus išperkamosios nuomos mokėjimų grafikas pateiktas 6 priede.

Išsiaiškinus, kad įmonė yra moki ir turi galimybę naudotis lizingo paslaugomis įsigyjant naujų automobilių, galime išanalizuoti galimybę rasti naujus klientus, kurie sumažintų sezono įtaką įmonės pajamoms, tačiau būtų realios galimybės sezono metu viską spėti laiku atlikti.

Paiešką galima pradėti paprasčiausiai ieškant internete klientų, kuriems reikalingos produkcijos pervežimo paslaugos. Viena iš svetainių kurioje yra pateikiami verslo pasiūlymai yra www.kcci.lt arba www.ccic.lt. Naujų užsakovų paieška nereikalauja naujų ir didelių finansinių investicijų, o tam reikia tik transporto vadovo ir vadybininko paslaugų ir laiko. Siūlyti savo paslaugas įmonė galėtų skambindama telefonu kitoms įmonėms, siunčiant laiškus, reklamuojantis vietiniame radijuje, talpinant skelbimus spaudoje. Šis marketingas kainuotų papildomus pinigus įmonei, bet radus naują užsakovą išlaidos atsipirktų greitai. Laiko atžvilgiu planuojama, kad naujo kliento paieška užtruks iki 6 savaičių. Tačiau tai nebus projekto papildomos 6 savaitės, naujo kliento paiešką ir autotransporto parko atnaujinimo projektus galima daryti vienu metu. Nes už automobilių suradimą atsakingas transporto skyriaus vadovas, tik tolimesnius formalumus jau tvarkyti turės ir įmonės vadovas. O už naujų klientų paiešką įmonėje atsakingas direktorius ir vadybininkas, nes pastarasis žino visus vežamos produkcijos kiekius ir užsakovus.

 

Reklamos strategijos rengimas

Kuriant reklaminę strategiją reikia pradėti nuo tikslinės rinkos nustatymo – potencialių klientų kuriuos norime privilioti savo reklama, išskyrimo. Tai atliekama vykdant šakos analizę Kadangi Lietuvos rinka yra gana didelė, tai turėtume savo paieškas labiau sukonkretinti (pavyzdžiui kokios rūšies produkciją mes norėtume ir galėtume vežti). Sumažinus paieškos rezultatus, galime gana tiksliai nustatyti daugiausia vilčių teikiančias įmones – pirkėjas ir sukoncentruoti reklamą į joms prieinamus kanalus. Reklamos kanalų parinkimas – antras žingsnis strategijos rengime. Remiantis turimais duomenimis apie tikslinį vartotojų segmentą parenkamos reklamos skleidimo priemonės – kanalai. Tokiu būdu užtikrinama, kad reklama pasieks reikiamą vartotoją reikiamu metu. Nuo nustatytų potencialių vartotojų tiesiogiai priklauso ir tai, kaip atrodys reklama, kokią žinutę sieks perduoti. Šiuo metu įmonė nevykdo jokios kryptingos reklamos.

Išlaidos reklamai galėtų būti tokios:

Vietinės radijo reklamos trancliacijos kainos pateiktos žemiau esančioje lentelėje. Jei įmonė leistų reklamą kiekvieną dieną maždaug 10 sekundžių, tai jai kainuotų:

0,94*10 = 9,40 eur. Per dienąnuo 7-12 val.

0,68*10 = 6,80 eur/dienainuo 15-20val.

16,20*30 = 486 eurai per mėnesį.

 

 

 

11 lentelė Radijo reklamos trancliacijos kainos.

Šaltinis: sudaryta autoriaus

Savaitės dienosI-VVI-VII
Eterio laikas, valandos1 sekundės kaina, eurais 
07-120,940,41
12-160,680,41
16-180,940,41
18-070,270,41

 

Laikrašytyje skelbimų kainos iki 10 žodžių kainuoja 5 eurai. Daugiau kaip 10 žodžių – po po 0,30 eurų. Už žodį. Imkite, kad apytiksliai reikėtų 20 žodžių, tai įmonei kainuotų 5+10*0,30 = 8 eur.Laikraštis būtų kassavaitinis, tad mėnesui išlaidos siektų 32 eur.

Taip pat galima dėti skelbimus į internetą, kad šiuo metu būtų tikriausiai populiariausia ir patogiausia. Internetinės reklamos kaina priklauso nuo to, kokioje svetainėje jūs norėsite reklamuotis. Pavzdžiui imant delfi.lt tinklapį, 468×60 dydžio reklama už 1000 parodymų kainuotų 24,90 eur. Kiek prireiks reklamos parodymų priklauso nuo to, kaip greitai rasime naują klientą. Tarkime, kad mėnesiui užteks minimalaus 100 000 parodymų, tai jie mums kainuotų 2490 eurų.

Išlaidos reklamai įmonei kainuotų = 486+32+2490 = 3008 eur/mėn.

Aišku, nėra būtina reklama visomis priemonėmis. Galime imti tik reklamą internete kuri mums kainuotų 2490 eur/mėn Ir kuri šiuo metu yra populiariausia tarp įvairių įmonių. Kadangi planuojama, kad klientą rasime po 6 savaičių, tai maksimalios reklamos išlaidos įmonei sieks – 4512 Eur. Sąlygų išdėstymas ir sutarties sudarymas papildomai įmonei nieko nekainuos, kaip ir susipažinimas su nauja produkcija. Tačiau vadybininkui už darbuotojų apmokymą ir supažindinimą su nauja produkcija, planuojama sumokėti 200 Eur premiją. Todėl visos išlaidos ieškant naujo kliento ir pradedant su juo dirbti sudarys – 4912 Eur.

3.5. Laukiamas ekonominis, finansinis, socialinis, aplinkosauginis efektas bei įtaka logistinei grandinei

 

3 nauji vairuotojai, kuriuos reikės įmonei pasamdyti įsigijus naujus automobilius, per mėnesį (dirbant vidutiniškai 22 dienas ) įmonei pridėtų 2310 eurų išlaidų per mėnesį, vien išmokant atlyginimus. Visi papildomai pasamdyti vairuotojai per mėnesį vidutiniškai aplankytų 837 taškus ir nuvažiuotų 8565km., išlaidos kurui būtų ~ 2388 Eur, taigi vežimo sąnaudos 3 vairuotojams sudarytų papildomus– 4698 eur./mėn. Ir da papildomos išlaidos mokėjimams bankui už lizingą, kas mėnesį po 4697 Eur. Tai papildomos išlaidos įmonei atnaujinus transporto parką būtų – 9395 Eur/mėn. Tačiau sumažėtų kuro išlaidos maždaug 5l/100km , kurios sumažintų ir bendrąsias sąnaudas ~ 1587 Eur per metus nuo vieno automobilio. Jeigu visos vežimo išlaidos prieš atnaujinant parką sudarė ~ 635 008 Eur per metus, tai atnaujinus parką 5 automobiliais sąnaudos būtų ~ 627 073 Eur. Tai sąnaudos per metus sumažėtų ~ 7935 Eur. Žemiau pateikta diagrama parodo, kaip pasikeistų vežimo sąnaudos atnaujinus transporto parką, ryškaus pasikeitimo nematome, tačiau taip yra todėl, kad atnaujiname tik 5 automobilius iš 32 eksplotuojamų. Ir jie jau sumažintų vežimo sąnaudas 2%.

13 pav. Vežimo sąnaudos prieš/po transporto parko atnaujinimo.

Šaltinis: Sudaryta autoriaus

Vienas vairuotojas per mėnesį maždaug išveža 132 tonas produkcijos (skaičiuojama bendrai visų metų vidutinis skaičius, neišskiriant sezono ir nezeno metu), tai 3 nauji vairuotojai per mėnesį galėtų išvežti papildomai 396 tonas. O tai sudaro apie 9 procentus dabar išvežamo kiekio, kai šiuo metu įmonė turi 4 klientus. Taigi naujas klientas ir papildomi 3 vairuotojai vidutiniškai galėtų 9 procentais padidinti įmonės gaunamas pajamas per mėnesį (grafinis vaizdas pateiktas žemiau).

14 pav. Įmonės pajamų palyginimas prieš/po transporto parko atnaujinimo.

Šaltinis: Sudaryta autoriaus.

Tačiau tai nesumažintų aiškaus sezoniškumo. Todėl planuojama, sudaryti sutartį su nauju klientu, nesezono metu jo išvežamos produkcijos kiekius padidinsime 30 procentų. Tai tarkime jei sezono metu naujo kliento produkcijos išvežtume 396 tonas per mėnesį, tai nesezono metu galėtume išvežti 515 tonų. Tokie pasikeitimai tik labai nežymiai sumažintų sezoniškumą, nes naujo kliento produkcijos kiekis nėra didelis, dėl mažo papildomų automobilių kiekio. Taip pat ir todėl, kad 3 klientu jaučiamas stiprus sezoniškumas ir vienas naujas klientas negali taip aiškiai sumažinti tokios didelės įtakos.

15 pav. Planuojamas vežimų apimčių padidėjimas (tonomis).

Šaltinis: sudaryta autoriaus.

 

Transporto parko modernizavimo projekto atsipirkimo laikas

Skaičiuodami projekto investicijų atsipirkimą naudojame paprasto vidurkio metodą.

Ta =( I / Pt ) x t:

čia: Ta – atsipirkimo laikas

Pt – grynasis pelnas gautas per apibrėžtą veiklos laikotarpį (per 4 metus)

I – investicijų dydis (suma)

t – veiklos laikotarpis (4 metai)

Investicijų atsipirkimo laikas gavus išperkamąją nuoma (5% palūkanų norma):

Investicijos 263 902,84 Eur

Pelnas 715 130.00 Eur

Veiklos laikotarpis 4 metai

Ta = (263 902,84 / 715 130) x 4 = 2,95 (metai)

Skaičiavimai rodo, kad atsipirkimo laikotarpis yra 2,95 metų (35 mėn.) O tai išties puikus rezultatas, nes įmonė ir neradus naujo kliento, o tik atnaujinus parką, pelną pradėtų gauti jau ketvirtaisiais išperkamosios nuomos metais. UAB „MDK Logistika“ tikrai turėtų įgyvendinti šį projektą, kadangi tai santykinai greitai atsiperkanti investicija, kuri jau po 35 mėnesių pradės duoti pelną. Be to įmonės transporto priemonių parkas būtų atnaujintas naujesne, ekologiškesne ir svarniausia ekonomiškesne transporto priemone. Naujo kliento radimas įmonei atsipirktų jau po pirmojo mėnesio nes įmonės pajamos padidėtų 9 procentais.

Įtaka logistikos tiekimo grandinei

 

Įgyvendinus šiuos sprendimus, tikimasi, kad:

Sumažės vežimų sąnaudos. Atnaujinus autoparką, vežimų sąnaudos per metus sumažėtų ~7935 Eur

Padidės teikiamų paslaugų patrauklumas. Įmonė sumažimus vežimo sąnaudas, galės pasiūlyti klientams pigesnes paslaugas, todėl išlaikys esamus klientus ir pritrauks naujų klientų.

Padidės dirbamų dienų skaičius, todėl ir išvežamos produkcijos kiekiai galės padidėti. Įmonės atnaujintas transporto parkas suteiks galimybe dirbti didesnį dienų skaičių per mėnesį. Nauji automobiliai per mėnesį vidutiniškai dirba 22 dienas, o tuo tarpu senieji atitinkamai 19 ir 20 dienų, nes 2-3 dienas praleidžia remonto dirbtuvėse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išvados ir pasiūlymai

Atlikus UAB „MDK Logistika“ įmonės analizę, galima daryti išvadas:

Įmonė, nežiūrint į trumpą gyvavimo laiką, sugeba pasiekti teigiamą veiklos rezultatą. Tai atspindi geri įmonės finansiniai rodikliai ir kasmet augančios pajamos bei didėjančios vežimų apimtys;

Įmonė sėkmingai dalyvauja krovinių vežimų versle, sugeba save realizuoti šioje rinkoje, nes per 4 gyvavimo metus sugebėjo susirasti pastovių ir didelius produkcijos kiekius kasdien tiekiančius klientus;

Įmonės teikiamų paslaugų rinka yra siaura, nes dirbama tik Lietuvos Respublikos teritorijoje, neišnaudojant kitų Europos šalių galimybių;

Paskutiniųjų metų finansiniai rodikliai parodo, kad įmonei negresia bankrotas ir ji pajėgi ne tik išlaikyti turimą turtą ir darbuotojus, bet ir plėsti transporto parką, palaipsniui didinti darbuotojų skaičių.

Pasiūlymai:

Siekiant didinti savo pajamas ir parduoti daugiau savo paslaugų, būtina naujų klientų paieška. Tam tikslui turėtų būti kuriama daugiau įmonės reklamos, didinamas marketingas.

Atnaujinti ir kartu didinti transporto parką įmonėje. Tai daryti tikslinga dėl vežimo apimčių didėjimo ir vežimo sąnaudų sumažėjimo po atnaujinto parko. Tai siūloma daryti dar šiais metais, įsigyjant 8 naujus kietašonius furgonus.

Plėsti paslaugų geografiją. Tai padėtų naujų klientų paieškoje, bei padidintų įmonės konkurencingumą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literatūra ir informacijos šaltiniai

 

Artūro Orlovskio atliktas baigiamojo magistro darbas. [žiūrėta 2014 gruodžio 28 d.] Prieiga prie interneto:

http://www.ebiblioteka.lt/resursai/Konkursai/linava/06_2007_A.Orlovskis.pdf

Baublys, A., 1996. Transporto sistema. Vilnius: Technika. 188 p.

Baublys, A., 2003. Transport system: models of development and forecast. Vilnius: Technika. 208 p.

Baublys, A., 1997 Transporto sistemos teorijos įvadas. Vilnius: Technika 298p.

Bazaras, D., Vasiliauskas, A. V. 2010. Krovinių vežimo technologijos: kursinio darbo rengimo metodikos nurodymai. Vilnius: Technika.

Bendra apžvalga. Prieiga per interneta: http:/www.lineka.lt

Bendra apžvalga. Prieiga per interneta: http:/www.linava.lt

B. Melnikas, E. Chlivickas, A. Jakūbavičius, L. Lobanova, V. Pipirienė ir A. Brinskienė 2008. Tarptautinis verslas. Tarptautinės vadybos įvadas. Vilnius: Technika. 416p.

Bruce R. Jewll. Integruotos verslo studijos. The Baltic Press., 2002.

B. Seyoum 2009 Formal institutions and foreign direct investment. Thunderbird International Business Review.

Bukold, S. 2003. Logistics by Combined Transport: Barriers to Market Entry and Strategies of Main Suppliers // International Journal of Physical Distribution and Logistics Management.

D. Bernatonytė 2007 Tarptautinė prekyba.Technologija

Dr. Algirdas Šakalys, 2014 Straipsnis „Transporto ir logistikos verslas laukia startinio šūvio“ [žiūrėta 2015-01-12]. Prieiga prie interneto:

http://lzinios.lt/lzinios/transportas-ir-logistika/transporto-ir-logistikos-verslas-laukia-startinio-suvio/180569

Frazelle, E. H. 2002. Supply chain strategy. New York: McGraw-Hill. 358 p.

Freight villages in Europe 2003 [žiūrėta 2015 sausio 3 d.]. Prieiga per internetą:

http://www.gvz-org.de/englisch/Freight_villages_in_Europe.pdf

Kotler, P., Keller, K. 2007. Marketingo valdymo pagrindai. Klaipėda: Logitema. 436 p.

Langvinienė, N., Vengrauskas, V., Žitkienė, R. 2006. Tarptautinis verslas. II knyga. Kaunas: Technologija. 225 p.

Lietuvos Verslo konfederacija 2014m. [žiūrėta 2015 sausio 3 d.] Prieiga per internetą:

http://www.lvk.lt/uploads/File/Asistentas1GS/41Transportas_Rusija.pdf

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas. [žiūrėta 2015 sausio 3 d.] Prieiga prie interneto:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=258496&p_query=Ilgalaik%EB%20%28iki%202025%20met%F8%29%20Lietuvos%20transporto%20sistemos%20pl%EBtros%20strategija&p_tr2=2

Logistikos įmonių plėtros tendencijos ir teikiamų paslaugų privalumų analizė, Straipsnis. [žiūrėta 2015 sausio 11 d.] Prieiga prie interneto:

http://www.visalietuva.lt/straipsniai/logistikos-imoniu-pletros-tendencijos-ir-teikiamu-paslaugu-privalumu-analize

Minalga, R. 1998 Krovinių transporto sistema. Vilnius: VU leidykla. 237 p.

Minalga, R. 2007 Krovinių transporto sistema. Kaunas: Kauno kolegijos leidybos centras. 213 p.

Palšaitis, R., 2010 Šiuolaikinė logistika. Vilnius: Technika. 336 p.

Planning of city intelligent logistic system [žiūrėta 2015 sausio 3 d.]. Prieiga per internetą:

http:www.ertico.com/download/peace_documents/septemb_nestear.pdf;

Prof. Dr. Nijolė Batarlienė, 2014 Transporto sektoriaus – tarp prioritetinių mokslo sričių [žiūrėta 2015-01-12]. Prieiga prie interneto:

TRANSPORTO SEKTORIUS – tarp prioritetinių mokslo sričių

Statistnė medžiaga.[žiūrėta 2014 gruodžio 28 d.] Prieiga per interneta:

http://www.stat.gov.lt/lt/

Vasiliauskas, A. V., 2011 Krovinių vežimo technologijos. Vilniaus Gedimino technikos universitetas, bakalauro studijos.

Vengrauskas, V., Langvinienė, N. 2006. Tarptautinis verslas. I knyga. Kaunas: Technologija.

Žvirblis, A. 2003. Transporto paslaugų konkurencingumo ir valdymo schemų analizės principai. Vilnius: Technika, Nr. 5.