Penciju fondai

Žodynėlis

Pensijų fondas- tai galimybė kiekvienam užsitikrinti finansiškai aprūpintą senatvę.

Pensijų skaičiuoklė.- Joje įvedus savo gimimo metus, , galima sužinoti, koks būtų būsimosios pensijos dydis „Sodroje” ir mokamas draudimo kompanijos.

Pensijų anuitetas – tai dalyviui iki gyvos galvos mokama periodinė pensinė išmoka, kurios visa išmokėjimo rizika tenka gyvybės draudimo įmonei.

Pensijų fondai turi 3 pensijų kaupimo būdus ,kurie skirstomi į 3 pakopas:

I PAKOPA – Tai yra nekaupiamoji sistema. Surinkti mokesčiai yra paskirstomi visoms socialinėms sritims, tuo pačiu ir šiandienos pensininkų pensijoms.

Šiuo metu vidutinė senatvės pensija sudaro 250 Eur 863 Lt ir nesiekia nė 40 proc. buvusių pajamų.

Svarbu paminėti, kad nėra apibrėžta kiek procentų nuo jūsų sumokėtų socialinio draudimo įmokų “Sodra” skirs jūsų pensijai.

II PAKOPA – Siekiant palengvinti ateities pensininkų išlaikymo naštą valstybei, įkurti pensijų fondai, taip vadinama II pensijų pakopa. Pensijų fondų esmė buvo tokia: pasirinktame pensijų fonde atidaroma žmogaus pensijų kaupimo sąskaita, į kurią kas mėnesį pervedama dalis jo „Sodrai‘ sumokėtų mokesčių. Pervedamas lėšas administruoja ir investuoja jo pasirinkta pensijų kaupimo įmonė. Sukauptos lėšos išmokamos tik sulaukus pensinio amžiaus – tai reglamentuoja įstatymai.

III PAKOPA – tai papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondai (įmokas į pensijų fondo sąskaitą galite pervesti Jūs patys, Jūsų darbdavys arba kiti asmenys). Specialistų vertinimu, norint oriai pragyventi pensijoje, reikia užsitikrinti bent 70 proc. buvusių pajamų. Skaičiavimai rodo, kad apie 40 proc. buvusių pajamų sudarys „Sodros“ senatvės pensija, dar apie 20-30 proc. savo pensiją galime padidinti iš II pakopos pensijos. Norint turėti pakankamą pragyvenimo lygį, reikėtų savo pajamas padidint dar bent 10-20 proc.

Kodėl pradėta pensijų reforma?

Vieningai sutariama, kad demografijai sparčiai ritantis žemyn, valstybė jau po 10 metų neišgalės užtikrinti visaverčio pragyvenimo lygio savo šalies senjorams. Todėl išeitis viena: savo būsima pensija žmonės turi pradėti rūpintis patys ir kuo anksčiau Vienas geriausių būdų yra skatinti kaupimą II pakopos pensijų fonde, kai žmogus dalį mokamų mokesčių gali nukreipti kaupimui savo būsimai pensijai.

Kam to reikia?

Ši sistema reikalinga dėl kelių priežasčių:

Pensijų fonduose esančios lėšos paveldimos teisės aktuose numatyta tvarka; „Sodros“ pensija nėra paveldima.

Į pensijų fondą mokamos lėšos yra skirtos būtent Jūsų senatvės pensijai, o ne skirstomos kitų gyventojų pensijoms ir pašalpoms.

Dalyvaujantys pensijų kaupime žmonės pensijas gaus iš dviejų šaltinių – „Sodros“ ir privačių pensijų fondų.

Kaupiant II pakopoje, valstybė skatina mažamečius vaikus auginančius tėvus. Nuo 2014 m. sausio 1 d. už vieną iš tėvų, auginantį vaiką iki 3 metų ir gaunantį motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpą arba draudžiamą valstybiniu socialiniu pensijų draudimu valstybės lėšomis, į pensijų fondą pervedama 2 procentų iš valstybės biudžeto lėšų. Vienam iš tėvų, auginančiam daugiau negu vieną vaiką iki 3 metų, pensijų įmoka pervedama už kiekvieną vaiką.

Dalyvavimas II pakopos pensijų kaupimo sistemoje nepanaikina teisės į visas kitas „Sodros“ mokamas socialines išmokas (ligos ir motinystės pašalpos, išmoka įvykus nelaimingam atsitikimui ir kt.) ir nemažina šių išmokų dydžio.

Kas gali dalyvauti pensijų kaupimo sistemoje?

Visi, mokantys įmokas visai socialinio draudimo pensijai ir dar nesulaukę senatvės pensijos amžiaus, gali pasirinkti dalį jų pervesti į pensijų fondus.

Nuo kiekvieno žmogaus atlyginimo kas mėnesį priskaičiuojama 33.98 % įmoka socialiniam draudimui: 3 % sumoka pats darbuotojas, dar 30,98 % moka jo darbdavys, bei 6 proc. įmoka sveikatos draudimui. Mokant įmokas darbuotojas apdraudžiamas senatvei, ligos, motinystės, nedarbo ar nelaimingų atsitikimų darbe atvejui ir valstybiniu sveikatos draudimu: atėjus pensiniam amžiui ar ištikus negaliai, jis gaus pensiją, netekus darbo, gimus kūdikiui, susirgus ar susižeidus darbe – pašalpą bei sveikatos priežiūros ar įdarbinimo paslaugas.

6 skaidre. Lentele

į pensijų fondus pervedamos įmokos 2009 metais buvo 3 %, o po to iki 2 %. 2012 metais į pensijų fondus pervedama įmokų dalis mažėjo iki 1,5 %. Tačiau nuo 2013 metų į pensijų fondus pervedama įmokų dalis padidinta iki 2,5 %.Nuo 2014 m. pensijų įmokos dydis susidarys iš 2 proc. „Sodros“ įmokos, papildomos 1 proc. dalyvio pajamų įmokos ir 1 proc. pensijų įmokos iš valstybės biudžeto lėšų.Nuo 2016 m. įmokos dydis bus 2 proc. dalyvio pajamų, o iš valstybės biudžeto už dalyvį mokamos įmokos dydis – 2 proc. Nuo 2020 m. pensijų įmokos dydis susidarys iš 3,5 proc. „Sodros“ įmokos, papildomos 2 proc. dalyvio pajamų jo lėšomis mokamos įmokos, papildomos iš valstybės biudžeto už dalyvį mokamos įmokos dydis – 2 proc.

Kodel taip svyruoja tie procentai ?

Kiek jum tai kainuos ?

Kaupimo išmokos dydis priklauso nuo mokamų įmokų dydžio ir kaupimo trukmės – kuo didesnės įmokos ir ilgesnis laikotarpis, tuo daugiau galima sukaupti. Taip pat – nuo sukaupto turto vertės (dėl jos svyravimų rinkoje) teisės į anuitetą (pastovaus dydžio išmokos – pensijos) įgijimo dieną. Kuo labiau rizikuojama, tuo daugiau galima sukaupti, arba visko netekti. Tačiau kuo žmogus vyresnis, tuo mažiau rizikos turi prisiimti.

Apsispręsti, ar verta dalyvauti pensijų kaupime, padės Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengta pensijų skaičiuoklė.

Ar Jums palanku dayvauti ?

Tai tam ir yra sukurta Pencijų skaičiuoklė,nes ji pateikia apytikslius pencijos dydžius,tai ka gautumete.Tai nera tikslu, norint suzinoti tikslesnius aspektus reikia gilintis i amziu,atlyginima ir t.t. Tai bendrai parodo,kokia pencija galetumete gauti.

Kokią išmoką gausite iš pensijų fondo?

Kadangi kaupiama senatvės pensijai, išmoką iš pensijų fondo bus galima gauti tik sulaukus senatvės pensijos amžiaus, tokio pat kaip ir socialinio draudimo pensijai, arba kai asmeniui bus paskirta išankstinė senatvės pensija.

Kas nutiks, jei nustosite mokėti kaupiamąsias įmokas?

Net ir tuo atveju, jei Jūs kuriam laikui ar visai nustosite mokėti kaupiamąsias įmokas (praradus darbą, išvykus iš šalies, tapus nedarbingu), Jūsų sukauptos lėšos ir toliau „dirbs” pensijų fonde (bus investuojamos) ir lauks, kada Jūs sukaksite pensinį amžių. Jei pradėsite vėl dirbti, apsispręsti iš naujo nebereikės – įmokos iš karto pradės keliauti į Jūsų sąskaitą pasirinktame pensijų fonde.

Jei darbdavys nesumokės socialinio draudimo bei papildomų pensijų kaupimo dalyvio įmokų „Sodrai”, kaupiamųjų įmokų bus pervedama tiek, kiek priklauso (t.y. kiek yra apskaičiuota), o pati „Sodra” išieškos skolas iš darbdavio.

Pensijų kaupimo sistema – tai galimybė kiekvienam užsitikrinti finansiškai aprūpintą senatvę.Į Jūsų pasirinktą pensijų fondą pervedamos įmokos yra investuojamos, todėl, kuo anksčiau pradėsite kaupti, tuo daugiau tikėtina galėsite turėti senatvėje.Įmokos, kurios pervedamos į pensijų fondus, yra kaupiamos – už jas įsigyjami vertybiniai popieriai, kitas turtas, gaunamos palūkanos, už jas vėl perkamas turtas, kurio vertė pastoviai kinta. Tuo prisiimama įgyjamo turto vertės kitimo rizika. Atėjus senatvės pensijos amžiui, už tuo metu asmeninėje sąskaitoje sukaupto turto vertę iš privačios draudimo kompanijos įsigyjama teisė kasmėnesinei išmokai – pensijai (vienodo dydžio visą jos gavimo laiką, neatsižvelgiant į kainų kitimą) iki gyvos galvos, arba kitaip tariant anuitetas. Tokiu principu veikia ir savanoriškas kaupiamasis gyvybės draudimas, kurį siūlo gyvybės draudimo įmonės. Pensijų kaupimo sistema yra finansuojama iš socialinio draudimo įmokų, papildomų pensijų kaupimo dalyvio bei valstybės biudžeto įmokų.

Už pensijų fonde sukauptas lėšas, sukaupus tam tikrą sumą, bus privaloma įsigyti periodinę pensijų išmoką, mokamą iki gyvos galvos – pensijų anuitetą. Pensijų anuitetas yra privalomas, kai pensijų fondo dalyviui apskaičiuoto bazinio pensijų anuiteto dydis yra ne mažesnis kaip pusė valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio (šiuo metu bazinė pensija siekia 360 Lt, pusė – 180 Lt). Pensijų anuiteto išmokas mokės gyvybės draudimo įmonė, su kuria sudarysite anuiteto mokėjimo sutartį. Sukaupta suma bus pervesta į šios įmonės sąskaitą, o ši įsipareigos Jums mokėti sutarto dydžio anuitetą tol, kol būsite gyvas. Ar po mirties dar neišmokėta suma gali būti paveldėta, priklausys nuo to, kokį anuitetą pasirinksite – su paveldėjimu ar be jo.

Jums mirus anksčiau negu sulauksite senatvės pensijos amžiaus, Jūsų sukauptas turtas bus paveldėtas Jūsų artimųjų, nes tai Jūsų turtas,bet priklausys nuo to, kokį anuitetą pasirinksite – su paveldėjimu ar be jo. Prieš pasirašant pensijų kaupimo sutartį i ka reiktu atkreiti demesi ?

Tai manau svarbiausias yra amzius,nes jei Jums iki senatvės pensijos liko mažiau nei 7 metai, patariame apsvarstyti galimybę pasirinkti pensijų fondą. Jauni ir vidutinio amžiaus žmonės, nebijantys investicinės rizikos, gali rinktis pensijų fondus, investuojančius į akcijas.

Pensijų fondų rezultatus: geri pensijų fondų investiciniai rezultatai parodo, kad investicijos buvo valdomos profesionaliai ir priimti investiciniai sprendimai buvo pasirinkti teisingai.

Mokamus mokesčius:, turi mokėti pasirinkto pensijų fondo taisyklėse nustatytus mokesčius pensijų kaupimo bendrovei, kurie bus atskaitomi iš „Sodros“ pervestų lėšų (įmokos mokestis) ir iš pensijų fonde suklauptų lėšų .

Pensijų išmokos gali būti mokamos šiais būdais:

teisės aktų nustatyta tvarka nuperkant pensijų anuitetą draudimo įmonėje, vykdančioje gyvybės draudimo veiklą; išmokant vienu kartu (vienkartinę pensijų išmoką) ar dalimis (periodinę pensijų išmoką).