Ombudsmenas

Pareigūnas, tiriantis skundus dėl netinkamo viešojo administravimo (pvz., institucijose ir įstaigose), žmogaus teisių pažeidimų. Ombudsmenas eidamas pareigas yra nepriklausomas ir nešališkas.

 • Pareigūnas, tiriantis skundus dėl netinkamo viešojo administravimo (pvz., institucijose ir įstaigose), žmogaus teisių pažeidimų. Ombudsmenas eidamas pareigas yra nepriklausomas ir nešališkas.

 • Jis tiria skundus prieš ES institucijas, agentūras ir kitas įstaigas.

Ombudsmeno veikla

 • Ombudsmeno veikla

 • Ombudsmenas tiria įvairius prasto administravimo atvejus. Keletas pavyzdžių:

 • nesąžiningas elgesys,

 • diskriminacija,

 • piktnaudžiavimas galiomis,

 • informacijos stoka arba atsisakymas ją pateikti,

 • nepateisinamas vilkinimas,

 • nustatytos tvarkos nesilaikymas.

Ombudsmeno instituto genezė ir raidos perspektyvos http://www.mruni.eu/upload/iblock/0e6/008_urmonas_praneviciene.pdf

Klasikinė ombudsmeno įstaiga yra viena iš institucijų, atliekančių parlamentinę kontrolę. Be pagrindinės savo funkcijos įstatymų leidybos, parlamentas turi kontroliuoti valdymo institucijų sistemą (administraciją). Šiuo tikslu efektyviai gali pasitarnauti ombudsmenas.

 • Klasikinė ombudsmeno įstaiga yra viena iš institucijų, atliekančių parlamentinę kontrolę. Be pagrindinės savo funkcijos įstatymų leidybos, parlamentas turi kontroliuoti valdymo institucijų sistemą (administraciją). Šiuo tikslu efektyviai gali pasitarnauti ombudsmenas.

Paprastai ombudsmenas ne tik padeda piliečiams apginti savo teises, bet ir informuoja parlamentą, prezidentą ir vyriausybę apie daromus pareigūnų pažeidimus.

 • Paprastai ombudsmenas ne tik padeda piliečiams apginti savo teises, bet ir informuoja parlamentą, prezidentą ir vyriausybę apie daromus pareigūnų pažeidimus.

1. Ombudsmenas yra nepriklausomas ir nešališkas įstatymų leidžiamosios valdžios pareigūnas, prižiūrintis administraciją;

 • 1. Ombudsmenas yra nepriklausomas ir nešališkas įstatymų leidžiamosios valdžios pareigūnas, prižiūrintis administraciją;

 • 2. Ombudsmenas yra pareigūnas, tiriantis specifinius skundus, kuriuose piliečiai skundžiasi viešojo administravimo institucijų pareigūnų nesąžiningumu ir netinkamu administravimu;

 • 3. Ombudsmenas yra pareigūnas, kuris turi įgaliojimus tirti, kritikuoti, pateikti išvadas ir paskelbti, bet ne pakeisti ar panaikinti administracinį aktą.

Daugelyje Europos Sąjungos šalių nacionalinis ombudsmeno institutas yra konstitucinis. Jis yra tiesiogiai numatytas valstybių Konstitucijose.

 • Daugelyje Europos Sąjungos šalių nacionalinis ombudsmeno institutas yra konstitucinis. Jis yra tiesiogiai numatytas valstybių Konstitucijose.

 • Ombudsmenus skiria nacionalinis parlamentas. Taip nėra Prancūzijoje, kur ombudsmeną skiria Prezidentas.

 • Ombudsmenas turi turėti teisinį išsilavinimą, kai kuriose valstybėse numatytas teisinio darbo stažo reikalavimas ombudsmenui.

 • Daugelyje šalių ombudsmeno funkcijas atlieka vienas asmuo, išskyrus Švediją, Austriją ir Lietuvą, kur yra keletas atitinkamų narių. Tokiu atveju ombudsmenai veikia savarankiškai ir yra vienas nuo kito nepriklausomi.

 • Ombudsmenai tiria centrinės ir vietinės valdžios bei viešųjų institucijų veiklą, išskyrus Didžiąją Britaniją, kur yra atskiras ombudsmeno institutas, skirtas kontroliuoti vietos valdžią.

 • Pagrindiniai ombudsmeno veiklos principai yra šie: nepriklausomumas, prieinamumas, lankstumas ir patikimumas.

Tarnyba įsteigta 1995 m.

 • Tarnyba įsteigta 1995 m.

 • Vieta: Strasbūras (Prancūzija)

Kaip ombudsmenas išrenkamas?

 • Kaip ombudsmenas išrenkamas?

 • Europos Parlamentas išrenka ombudsmeną penkerių metų kadencijai, kuri gali būti pratęsta. Tai viena pirmųjų tik ką išrinkto Parlamento užduočių.

 • Kadencijos trukmė

 • Ombudsmeną skiria Parlamentas po kiekvienų rinkimų visai Parlamento kadencijai. Jis gali būti perrinktas kitai kadencijai.

Kaip ombudsmenas dirba?

 • Kaip ombudsmenas dirba?

 • Ombudsmeno tarnyba pradeda tyrimą gavusi skundą arba savo iniciatyva. Ši tarnyba nepriklausoma, ji nevykdo jokios vyriausybės ar organizacijos nurodymų. Ji rengia metinę veiklos ataskaitą Europos Parlamentui.

 • Gali būti, kad ombudsmenui pavyks išspręsti jūsų problemą tiesiog informavus atitinkamą instituciją. Jei to nepakanka, ombudsmenas bando rasti taikų sprendimą, kaip ištaisyti padėtį. Jeigu tai nepavyksta, ombudsmenas gali pateikti institucijai rekomendacijas.