PRAKTIKA KAUNO „ATŽALYNO“ VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE

PRAKTIKA KAUNO „ATŽALYNO“ VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE

Praktikos refleksija
Praktiką atlikau Kauno „Atžalyno“ vaikų globos namuose.
Pagrindiniai šių vaikų globos namų tikslai – užtikrinti globojamam (rūpimam) ir laikinai globos namuose apgyvendintam vaikui (toliau – vaikas) globos

Rolan Bartes “Teksto malonumas”

ROLAN BARTHES
TEKSTO MALONUMAS
KŪRINIO ANALIZĖ

Turinys
Įvadas 2
„Teksto malonumo“ analizė ir interpretacija 3
Išvados 8
Literatūra 9

Įvadas
Rolan Barthes – garsus prancūzų struktūralistas ir vienas žymiausių mąstytojų – kritikas, eseistas, vienas svarbiausių š