Logistikos funkcijos

Turinys: Įvadas Logistikos koncepcija…………………………………………………………………………………………1-4 psl. Sisteminio principo įgyvendinimas…………………………………………………………………………3 psl. Universalus technologinio įrenginio atsisakymas………………………………………………… ….3 psl. Techninio proceso humanizavimas, šiuolaikinių darbo sąlygų sudarymas……………………4 psl. Logistinių išlaidų visoje logistinėje grandinėje apskaita…………………………………………….4 psl. Šiuolaikiško aptarnavimo paslaugų plėtra………………………………………………………………..4 psl. Logistinės sistemos sugebėjimas adaptuotis prie neapibrėžtos išorinės aplinkos……………………………………………………………………………………………………………….4 psl. Logistikos funkcijos (detaliau)…………………………………………………………………………..5-10 psl. Logistikos funkcijų ryšys su rinkodara, finansais ir … Peržiūrėti…

tarptautinių krovinių vežimų kelių transportu organizavimas. Logistikos kursinis darbas

KLAIPĖDOS VALSTYBINĖS KOLEGIJOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS VERSLO VADYBOS KATEDRA Studijų programa: Logistikos vadyba         tarptautinių krovinių vežimų kelių transportu organizavimas   Darbą atliko: LVI11-3 gr. Studentas: Donatas Bagdonas 2016-01 – 07   Darbo vadovas: Lekt. Loreta Venckevičė 2016-01-07         Klaipėda, 2016 Turinys Įvadas 2 1.DARBO OBJEKTO, INFORMACINIŲ ŠALTINIŲ IR … Peržiūrėti…

Transporto srautų valdymas pasitelkiant elektronines priemones

Turinys Įvadas……………………………………………………………………………………………………………. Eismo reguliavimas ir valdymas………………………………………………………………………. Centralizuotos eismo valdymo sistemos……………………………………………………………. Žaliosis bangos………………………………………………………………………………………………. Intelektualiosios transporto valdymo sistemos…………………………………………………… Transporto eismo jutikliai……………………………………………………………………………….. Vaizdo stebėjimo sistema………………………………………………………………………………… Vairuotojų informavimo švieslentės…………………………………………………………………. Šviesoforinės signalizacijos įrenginių nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistema…….. Išvada………………………………………………………………………………………………………….. Literatūra……………………………………………………………………………………………………… Įvadas Spartus automobilizacijos lygio kilimas visame pasaulyje neaplenkė ir Lietuvos. Šiandien Lietuvoje važinėja per 2 mln. transporto priemonių, o 1 … Peržiūrėti…

Logistika

Turinys 1- Sandėlių logistikos reikšmė, uždaviniai ir strategija 2- Aprūpinimo logistikos reikšmė ir uždaviniai 3- Transporto logistikos pritaikymo reikšmė 4- Ekspedicinės įmonės veikla 5- Verslo koncepcijos 6- Įmonės aplinka Sandėlių logistikos reikšmė, uždaviniai ir strategija Į sandėlių logistiką dažnai žiūrima ne kaip į savarankišką, bet kaip į realizavimui priskiriamą aprūpinimo sritį. Dėl didelės svarbos klientams … Peržiūrėti…

Verslo planas UAB ,,LINKERA”

  VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR DIZAINO KOLEGIJA PETRO VILEIŠIO GELEŽINKELIO TRANSPORTO FAKULTETAS TRANSPORTO VADYBOS KATEDRA EDMUNDAS ZINEVIČIUS UAB ,,LINKERA” Verslo planas Vadovė: E.Štaraitė____________ Vilnius, 2016 TURINYS DARBO UŽDUOTIS 3 DARBO ANOTACIJA 4 ĮVADAS 5 1. APRAŠYMO DALIS 6 1.1. Paslaugos apibūdinimas 6 1.2. Įmonės charakteristika 7 1.3. Personalas 8 2. TIRIAMOJI DALIS 11 2.1 Transporto įmonės … Peržiūrėti…

Komercinių ginčų logistikoje sprendimo būdai

  ĮVADAS Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso (KTK) 26 straipsnyje nurodoma, kad  krovinių vežimas yra jų gabenimas už atlyginimą iš siuntėjo išsiuntimo vietos į gavėjo paskirties vietą transporto priemonėmis. Krovinio vežimu taip pat laikomas vežėjui priklausančio krovinio gabenimas iš vienos paskirties vietos į kitą savo  transporto priemonėmis ir sąskaita. Tarptautiniai vežimai yra tada, kai juose dalyvauja tarptautinis elementas. … Peržiūrėti…

STRATEGINIO PLANAVIMO POREIKIO SAVO PROFESINĖJE SRITYJE ANALIZĖ

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO VERSLO VADYBOS FAKULTETO SOCIALINĖS EKONOMIKOS IR VADYBOS KATEDRA STRATEGINIO PLANAVIMO POREIKIO SAVO PROFESINĖJE SRITYJE ANALIZĖ Referatas Vilnius, 2015 Turinys ĮVADAS 3 IŠVADOS 14 LITERATŪROS SĄRAŠAS 16 ĮVADAS Planavimas dažnai apibūdinamas kaip mąstymo procesas, kurio paskirtis – nustatyti siektinus tikslus bei veiksmus. Tai lyg uždavinių, tikslų formavimas bei priemonių ir kelių, reikalingų … Peržiūrėti…

TRANSPORTAVIMO GELEŽINKELIŲ TRANSPORTU PROCESO KOKYBĖS VEIKSNIAI

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS TRANSPORTO INŽINERIJOS FAKULTETAS LOGISTIKOS IR TRANSPORTO VADYBOS KATEDRA TRANSPORTAVIMO GELEŽINKELIŲ TRANSPORTU PROCESO KOKYBĖS VEIKSNIAI Namų darbas Darbą atliko: Andrius Juknevičius TLf 12/1 Tikrino: doc. dr. Virgilija Vasilienė-Vasiliauskienė Vilnius, 2016 Turinys ĮVADAS 3 1. TRANSPORTAVIMO GELEŽINKELIŲ TRANSPORTU PROCESO ETAPŲ APŽVALGA 4 2. VEIKSNIŲ, KURIE ĮTAKOJA NAGRINĖJAMO PROCESO KOKYBĘ IDENTIFIKAVIMAS 5 2.1 UŽSAKYMO … Peržiūrėti…

SANDĖLIAVIMO LOGISTIKA

      VILNIАUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETАS VERSLO VАDYBOS FАKULTETАS Logistika “SANDELIAVIMO LOGISTIKA” Atliko: Tikrino: Vilnius, 2016 TURINYS ĮVADAS 3 Sandėlių svarba paskirstymo procese 4 Logistikos centro vietos strateginis parinkimas 5 Sandėlių funkcijos ir uždaviniai 6 Atsargų paskirtis ir jų klasifikavimas 7 Sandėlių tipai 8 IŠVADOS 13 ŠALTINIŲ SĄRAŠAS ĮVADAS Logistika yra mokslo sritis, kuri … Peržiūrėti…

Trasnporto logistika

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS TRANSPORTO INŽINERIJOS fakultetas LOGISTIKOS IR TRANSPORTO VADYBOS Katedra Įmonių UAB “Transekspedicija” ir UAB „Daimanta“ palyginimas Atliko: Tikrino: Vilnius ĮVADAS Transportas tai viena iš didžiausią reikšmę Lietuvoje turinčių, bei nuolat besivystančių ūkio sričių. Lietuvos žemės yra išsidėsčiusios geografiškai palankioje vietoje, kuri leidžia Lietuvai būti viename pagrindinių krovinių transporto koridorių, kurie sieja Rytų … Peržiūrėti…