Logistikos funkcijos

Turinys: Įvadas Logistikos koncepcija…………………………………………………………………………………………1-4 psl. Sisteminio principo įgyvendinimas…………………………………………………………………………3 psl. Universalus technologinio įrenginio atsisakymas………………………………………………… ….3 psl. Techninio proceso humanizavimas, šiuolaikinių darbo sąlygų sudarymas……………………4 psl. Logistinių išlaidų visoje logistinėje grandinėje apskaita…………………………………………….4 psl. Šiuolaikiško aptarnavimo paslaugų plėtra………………………………………………………………..4 psl. Logistinės sistemos sugebėjimas adaptuotis prie neapibrėžtos išorinės aplinkos……………………………………………………………………………………………………………….4 psl. Logistikos funkcijos (detaliau)…………………………………………………………………………..5-10 psl. Logistikos funkcijų ryšys su rinkodara, finansais ir … Peržiūrėti…