Pirmojo Pasaulinio karo priežastys

PIRMOJO PASAULINIO KARO PRIEŽASTYS REFERATAS TURINYS Įvadas ……………………………………………………………………………………3 Būklė iki Pirmojo pasaulinio ………………………………………………4 Vokietijos kelias į karą……………………………………………………………….5 Pirmojo Pasaulinio karo kariniai blokai …………………………………………….6 Rusijos karo tikslai………………………………………………………………………….7 Pasikėsinimas Sarajave ir tarptautinė padėtis………………………………………8 Išvados………………………………………………………………………………………….9 Naudota literatūra………………………………………………………………………….10 ĮVADAS XX amžiaus pirmojo dešimtmečio pabaigoje Europos koncertas, bemaž šimtą metų palaikęs taiką žemyne, praktiškai liovėsi egzistavęs. Didžiosios galiūnės valstybės aklai … Peržiūrėti…

Ideologinė sovietinė cenzūra Lietuvoje 1964-1989 m.

Įvadas Sovietinė ideologinė cenzūra – tai vienas iš ideologinių rėžimo normų įgyvendinimo įrankių, kaip ir efektyviai veikęs komunistinės santvarkos savisaugos metodas, kuris padėjo išankstiniu prevenciniu, o vėliau represiniu būdu išvengti viėšai priimtų normų pažeidimo ar net galimo kompromitavimo bei kritikavimo apraiškų. Daugiapakopė ideologinės cenzūros sistema Sovietų Sąjungoje įsitvirtino dar XX a. 4 deš. ir pokario … Peržiūrėti…

Muzikinis gyvenimas tarpukario Lietuvoje

Muzikinis gyvenimas tarpukario Lietuvoje. Tarpukario Lietuvoje (1918–1940) muzikinis gyvenimas labai suaktyvėjo, atsirado savos, lietuviškos muzikos ir atlikėjų poreikis. Praradus Vilnių, pagrindinis muzikinis gyvenimas vyko laikinojoje sostinėje – Kaune.   Steigėsi muzikos mokyklos 1919 m. J. Naujalio iniciatyva Kaune įkurta muzikos mokykla. 1920 m. ji tapo valstybine, o 1933 m. perorganizuota į Kauno konservatoriją. 1925 m. įkurta Klaipėdos muzikos mokykla … Peržiūrėti…