VAKARŲ MENO ISTORIJA XIX IR XX A.

1033 0

VAKARŲ MENO ISTORIJA XIX IR XX A.

XIX a. vid. – XX a. vid. Modernių meno krypčių visuma.

Naujumo siekimas, originalumo troškimas, tradicijų neigimas. Natūralizmas ir akademizmas buvo pagrindiniai priešai. Daug dėmesio individualiam braižui, formos ieškojimui ir eksperimentams.

Realizmas XIX ir XX a. kontekste: peredvižnikai, socialinis realizmas ir maginis realizmas.

Natūralizmas – nekūrybiškas sekimas gamta, pedantiškas, smulkmeniškas tikrovės kopijavimas. Svarbios visos detalės ir netobulumai, negalima niekio atsisakyti.

Realizmas – kūrybingi sprendimai, tapant kažkas pakeičiama, tačiau vis tiek vaizduojama tikrovė.

Akademizmas – dailės kryptis (ypač XIX a.). griežta žanrų hierarchija, ribota inndividuali raiška, griežtos vaizdavimo taisyklės, remiantis antikos, renesanso ir klasicizmo dailės kūriniais. (fašistinė, stalinistinė, totalitarinių visuomenių dailė).

Prancūzų realizmas

atsisakė akademinio meno bruožų: idealizuotų figūrų, teatrališkų pozų vaizdavimo, antikinių ir literatūrinių siužetų, sekimo senovės didžiaisiais dailininkais. Realizmo atstovai siekė vaizduoti gyvenimą tokį, koks jis yra. Pagal juos rašytojas turi būti puikiai susipažinęs bei išanalizavęs savo gyvenamojo meto mokslo ir moralės tendencijas, kad ją tinkamai perteiktų. Svarbiausias kūrėjo bruožas – pastabumas, gebėjimas kantriai stebėti ne tik žmonių elgesį, bet ir smulkiausias jų aplinkos, fizinės iššvaizdos, aprangos detales.

Gustavas Kurbė (tapytojo dirbtuvėje; laidotuvės Ornane; desperatiškas žmogus)

Onorė Domjė (Meno žinovai; Grafikos mėgėjai; Įvairių klasių keleiviai)

Žanas Fransua Milė (Vakaro angelas; Varpų rinkėjos)

Eduardas Manė (Olimpija; Pusryčiai ant žolės; Foli – Beržer baras)

Impresionizmas

Pagrindinis impresionizmo principas – atspindėti akimirką, sustabdyti judesį, atspindėti realybės ne

epastovumą, pagrįsti įspūdžiu. Tapyboje naudojamos grynos, dažniausiai nemaišytos spalvos, atsisakyta žemės, ochros tonų. Naudojami laisvi, smulkūs potėpiai, atsakyta kontūrinio, aiškios linijos vaizdavimo. Teikiama pirmenybė plenerinei tapybai, peizažo žanrui, didelis dėmesys skiriamas saulės šviesos atspindžių, atmosferinių efektų, vandens paviršiaus raibuliavimo vaizdavimui.

Claude Monet (Saulės patekėjimas; Aguonų laukas; Šieno kupetos)

Auguste Renoir (pasisėdėjimas kavinėje)

Edgar Degas (Balerinos; Žokėjai)

Neoimpresionizmas

Ornamentiškumas, dekoratyvumas, tikslu ir preciziška, ryškios spalvos ir linijos. Niekino impresionistus kaip eilinius natūralistus. Atsiranda loginis ir analitinis mąstymas.

Postimpresionizmas

Van Gogas, Gogenas, Sezanas, Lotrekas.

Simbolizmas – realizmo ir impresionizmo priešprieša. Rėmėsi neoromantizmo, dekadentizmo (menas yra menui ir neturi niekam tarnauti), estetizmo idėjoms. Išraiškos priemonės – akademizmo, moderno, postimpresionizmo.

Fernand Khnopff

Odilon Redon

Art Nauveau/Modernas/Secesija

Akcentuojama dinamika, stilizuotas dekoratyvumas, asimetrinė kompozicija. Dažnai šios krypties atstovai naudojo augalinio ornamento formas. Modernas siekė tapti vientisu stiliumi, jungiančiu visus žmogaus applinkos elementus. Dėl šių priežasčių minėtu laikotarpiu išaugo domėjimasis taikomąja daile: interjero dizainu, keramika, vitražu, knygų grafika.

Rusų avangardo dailė ir architektūra

5 kryptys:

Neoprimityvizmas

Kubofuturizmas

Suprenotizmas

Konstruktyvizmas

Lūčizmas

Architektūra XIX a. pab. – 1932 m.

Atsiranda darbininkų klubai. Blokų architektūra. Buvo idėjos, bet ne medžiagos (skurdas). Naujoviška. Ne statulos, o skulptūros. Jokių lėšų lengvajai pramonei. Tik sunkioji. Meniškas projektų pateikimas, laikini paminklai.

Melnikovas (jo privati dirbtuvė; paminklas Kolumbui; Sunkiosios pramonės ministerija)

Ivanas Leaudovas (Klubas su dirižabliu – viešųjų ryšių taryba; Lenino institutas; Sunkiosios pramonės ministerija)

Futemasas lyginosi su Bauhausu.

Konstruktyvizmas

„Nuo vaizdo prie konstrukcijos“. Geometrinės plokštumos, svarbi st

truktūra. Skulptūra – paprastų ir prastų medžiagų mišinys. Utopinis mąstymas.

V. Tatlinas (Kontrreljefas; III internacionalo bokštas; Skraidyklės)

Radčenka (konstruktoriaus autoportretas; Plakatai)

Borisas Arvatovas, Puninas, Popovas,

Minimalizuota spalvų gama (juoda, balta, raudona). Konstruktyvizmas – ne stilius, o darbo metodas. Vertino braižybą ir jos įrankius. Tapyba be braižybos negali būti. Svarbiausia kino plakatai.

Realistų manifestas 1920.08.05.

Minimalizuota spalvų gama, liko balta, juoda ir raudona.

Konstruktyvizmas ne stilius, o darbo metodas.

Vertino braižybą, jos įrankius.

Sritys – architektūra, gamybinis menas, poligrafinis menas.

Tapyba negali būti be braižybos.

Svarbiausia konstruktyvizmo dalis – kino plakatai.

Poligrafinis konstruktyvizmas. Formų dinamika, grafika, mašininė prigimtis. Ne vien vaizduojamasis menas. Horizintalios ir vertikalios linijos duoda stabilumą. Įstriži dryžiai – dinamika. Derinami sovietiniai ir vakarietiški motyvai.

Aleksnadras Ročenka („apie tai“ viršelis)

Seni Rusijos architektūros motyvai. Nesikratė brošiūrų. Piktogramos.

L. Lisickis (vizualios knygos koncepcija ir knygos konstruktoriai)

Daug naudota fotografija ir fotomontažai.

V. Majakovskis (skraidantis proletaras)

S. Chanos – Mahomedovas. Išsaugojo rusų avangardo istoriją.

Buities suvisuominimas, namai komunos.

Neoprimityvizmas

Įkvėpimas – primityvios, tolimos, egzotiškos tautos. Vaikiški plokšti kūriniai. Nėra perspektyvos, dekoratyvus, monumentalu. Laki tapatybė. Ignoriuoja realias spalvas, kubizmo bruožai. Koliažai, personažų įvairovė. Grubus, tyčinis primityvumas.

Natalija Gončarova (Medkirčiai; Medelis; Karas; Miškas).

Michailas Larionovas (Pavasaris; Venerų ciklas; Metų laikai ciklas)

V. Tatlinas (Modelis; Jūreivis, autoportretas)

K. Malevičius (Grindų blizgintojas)

D. Burliukas (Mėlynoji kumelė; Poeto futuristo Kaminskio portretas)

P. Kančalovskis (Svečiuose pas dailininką; Aleksėjus Tolstojus)

Kubofuturizmas

Koliažinis vaizdų panaudojimas. Judesio simultaniškas vaizdavimas (Dviratininkas).

Lučizmas

Litografijos knygos. Primena šerkšnuotą langą (Katės).

Siurrealizmas

Kaligrama (vaizdas iš
š žodžių). Aukštino automatizmą ir psichinį automatizmą. Suvokė pasąmonės svarbą. Frotažas, gratažas, fiumažas. Dekalkomanija – atspaudas nuo iš anksto nežinomo objekto. Aptaškymas, tauškalai, rafinuotas lavonas (piešime).

Omaš

Dailininko pagarba kitam dailininkui, išreikšta paveiksle.

Fautin Latour (Hommage a Delacroix; Dirbtuvė Batinjolyje. Hommage a Manet)

Eduardas Manet (Valasquezas dirbtuvėje)

Emile Bernard (Autoportretas su Gauguin)

Maurice Denis (Hommage a Cezanne)

Algimantas Švėgžda (Pasveikinimas Čiurlioniui)

Lietuvos grafika ir skulptūra

Būdinga remtis ne tik moderniu menu, bet ir nacionaline daile.

Modernizmas Lietuvoje = liaudis + modernizmas.

Viktoras Vizgirda (Autoportretas; Peizažas Višakio rūdoje; Mergina japonės rūbais)

Stiprus žvilgsnis, ryžtingas netradicinis portretas. Mėlyna, žalia, ochra. Gaivališka atmosfera. Jaukus ir privatus peizažas (kaip visoje Lietuvos dailėje). Suvaldytas, unikalus potepis. Santykis tarp architektūros ir gamtos.

Antanas Samuolis (Vizgirdos šaržas; Moteris su vaiku; Baltoji obelis)

Gaivališkas, paprastas, brutalus. Kamerinis, jaukus siužetas. Tapyta drąsiai, d. . .

Join the Conversation

×
×