Europa tarpukariu

IX. EUROPA TARPUKARIU 5.1. Europos politinio žemėlapio kaita po Pirmojo pasaulinio karo. 5.2. Vudro Vilsono 14 punktų esminės idėjos. 5.3. Paryžiaus taikos konferencijos pagrindiniai nutarimai. 1919 m. Versalio taikos sąlygos. Tautų Sąjunga ir jos tikslai. 5.4. Demokratijos krizės Rytų Europos šalyse priežastys ir pasekmės to meto visuomenės raidai. 5.5. Sovietų Rusijos ir Sovietų Sąjungos politinė, … Peržiūrėti…

ATR

ATR 1569 – 1795 m. Abiejų Tautų Respublika (Žečpospolita) – Lenkijos karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės federacinė aristokratinė monarchija, susikūrusi po Liublino unijos 1569 m. ir gyvavusi iki Lenkijos Konstitucijos priėmimo 1791 m. gegužės 3 d. Valstybė pratęsė 1386 m. sudarytą Lietuvos ir Lenkijos Krėvos uniją. Apėmė daugiausia dabartines Lenkijos, Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos teritorijas, taip pat dalį šiuolaikinių Rusijos, Latvijos, Estijos, Moldavijos ir Slovakijos teritorijų. Lenkijos karalystė ir Lietuvos … Peržiūrėti…