Petrašiūnų gailestingumo namai

  VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS   KATALIKŲ TEOLOGIJOS FAKULTETAS   TEOLOGIJOS KATEDRA  Raimondas Gleiznys  PETRAŠIŪNŲ GAILESTINGUMO NAMAI Referatas Pastoracinės teologijos studijų programa, valstybinis kodas 621V64001 Teologijos studijų kryptis Dėstytojas: Prel. prof. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas ________________ _______________ (Parašas) (Data) Kaunas, 2015   TURINYS ĮVADAS 3 1. PASAULIO IR LIETUVOS MAŽESNIŲJŲ BROLIŲ KAPUCINŲ ORDINO ISTORIJOS APŽVALGA (OFM Cap) … Read more Petrašiūnų gailestingumo namai

Platono idealios valstybės modulis

ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS FILOSOFIJA  Platono idealios valstybės modulis  ĮVADAS   Antika –daugiau kaip tūkstantį metų trukęs Senovės Graikijos ir Senovės Romos civilizacijos klestėjimo laikotarpis. Antikinės civilizacijos ir jos filosofijos vystymasis nebuvo tolygus. Būta ir pakilimo, ir nuosmukio periodų. Savo apogėjų ji pasiekė Aristotelio laikais. Po Aristotelio pastebimas antikinės filosofijos smukimas, skurdėjimas. Bene pagrindinė to nuopuolio priežastis … Read more Platono idealios valstybės modulis