LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMŲ SISTEMA IR JOS AIŠKINIMAS

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnyje nustatyta, kad teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismas. Teisingumo vykdymas – svarbiau­sia teisminės valdžios funkcija, kurios niekas kitas negali vykdyti. Lietuvos teisminę valdžią sudaro valstybėje veikianti teismų sistema. Teismų sistema – tai valstybės teisminės valdžios institucijų, kurias sieja bendri organizavimo ir veiklos principai, visuma. Teismų sistemą ir kompetenciją nustato Lietuvos … Peržiūrėti…