Pamoka

Pamokos tema: imties vaizdavimas ir apibūdinimas.
Dalykas: matematika.
Klasė: 8.
Mokytojas: Renoldas Klimavičius.
Mokykla: Krakių Mikalojaus Katkaus vidurinė mokykla (Kėdainių raj.).

Tikslas: išmokyti pavaizduoti ir apibūdinti imtį.
Naudojama įranga: nešiojamasis kompiuteris (su interneto ryšiu), kompiuterinis vaizdo projektorius.

Pamokoje naudojama pateiktis, paruošta Power Point programa, reikalinga Excel skaičiuoklė ir interneto ryšys.
Naudojant informacines technologijas šioje pamokoje galima vaizdžiai pateikti daug informacijos, žymiai padidinti darbo tempą ir efektyvumą. Svarbu, kad labai lengva pakeisti darbo tempą, atsižvelgiant į konkrečios klasės moksleivių ypatybes (dalis informacijos gali būti paliekama kitai pamokai, dažniau grįžtama prie jaau peržiūrėtų ir aptartų skaidrių). Ypač pasiteisina greitas šių skaidrių peržiūrėjimas vėlesnių pamokų metu.

Pamokos eiga

Aptariama, kas yra statistika, analizuojamos tarptautinių žodžių žodyne pateikiamos žodžio reikšmės (1 pav.)

1 pav.

Pasinaudojus paieškos sistema www.google.lt , apžvelgiama, kokiose svetainėse žodis statistika sutinkamas, aptariama, kokia reikšme jis dažniausiai vartojamas. Atkreipiamas dėmesys, kad Lietuvoje yra statistikos departamentas, trumpai paminimos svarbiausios jo funkcijos, pasinaudojant šios įstaigos interneto svetaine (2 pav.).

2 pav.

Pasinaudojant pateiktimi, aiškinamasi, kas yra imtis, kaip užrašoma ir kokią informaciją teikia variacinė eilutė, kaip sudaroma ir kuo patogi dažnių lentelė. Annalizuojamas atskiras pavyzdys (3, 4 ir 5 pav.)

3 pav.

4 pav.

5 pav.

Prisimenama, kokius duomenų vaizdavimo būdus aštuntokai jau žino, kaip sudaroma stulpelinė diagrama ir skritulinė diagrama. Braižoma taškinė diagrama ir daugiakampis (6 – 9 pav.).

6 pav.

7 pav.

8 pav.

9 pav.

Atkreipiamas dėmesys, kad duomenų vaizdavimo būdų yra daug, visi jie turi privalumų ir trūkumų, svarbu pa

asirinkti konkrečiu atveju tinkamiausią. Apžvelgiama, kokiais būdais galima vaizduoti duomenis, naudojantis skaičiuokle Excel (10 pav.).

10 pav.

Aptariami imtį apibūdinantys dydžiai: imties dydis, plotis, vidurkis, mediana. Analizuojama, kaip šie dydžiai randami konkrečiu atveju (11 – 13 pav.).

11 pav.

12 pav.

13 pav.

Pastebima, kad dažnai duomenys būna labai skirtingi ir juos vaizdžiai, suprantamai pateikti, analizuoti nėra lengva. To pavyzdys – interneto svetainėje www.krepsinis.net pateikiami krepšininkų rezultatai (14 pav.). Moksleiviams pasiūloma iki kitos pamokos pagalvoti, kaip tokiais atvejais elgiamasi. Tai – užuomina į duomenų grupavimą, apie kurį bus kalbama kitoje pamokoje (šioje svetainėje pateikiami duomenys puikiai tinka tai pamokai).

14 pav.

Iš naujo parodžius ir trumpai pakomentavus svarbiausias pateikties skaidres, moksleiviams pateikiama užduotis (15 – 16 pav.).

15 pav.

(Jei vėlavimas į pamokas tos klasės aštuntokams nebūdingas – formuluotę nesunku kiek pakeisti).

16 pav.

Moksleiviai užduotį baigia atlikti namuose.
Kita pamoka pradedama dar kartą peržiūrint svarbiausias jau matytas pateikties skaidres ir parodant, kaaip reikėjo atlikti pateiktą užduotį (pateikties tęsinys), po to grįžtama prie krepšininkų rezultatų ir duomenų grupavimo temos.

Leave a Comment