KAIP PARUOŠTI VERSLO PLANĄ

KAIP PARUOŠTI VERSLO PLANĄ

1. Pateikiame verslo plano metmenis, kurie padės paruošti ir išreikšti jūsų mintis.

2. Yra labai svarbu, kad planas parodytų jūsų ketinimus ką ir kaip ruošiatės daryti, o ne bandyti suvilioti investitorių.

3. Rašant verslo planą siūlome tiksliai apibūdinti dabartinę situaciją ir prognozę 3-5 metams.

4. Jei kuris nors straipsnis dėl kokių nors priežasčių negali būti apibūdintas, parašykite, kodėl taip yra.

5. Kuo pilnesnis ir tikslesnis bus verslo planas, tuo didesnė tikimybė sulaukti investicijų.

VERSLO PLANAS

Verslo planas – tai pilnai suformuluotos jūsų mintys, kurios investuotojui pasakys kąą jūs norite padaryti, kodėl jūs taip nusprendėte ir kaip bus tai padaryta.

1. VERSLO ESMĖ IR KETINIMAI

A. Istorija ir verslo idėjos gimimas

B. Esamos sąlygos
i. produkto (ų) / paslaugos (ų) apibūdinimas
ii. planuojami nauji produktai
iii. techninės produktų / paslaugų charakteristikos
iv. techniniai testai / sertifikatai

C. Verslo koncepcija
i. pagrindiniai sėkmės kriterijai
ii. ypatingos produkto / paslaugos savybės
iii. veiklos strategijos savybės

D. Bendri siekiai
i. tikslas
ii. strateginiai tikslai

E. Konkretūs siekai
i. pajamos
ii. pelningumas
iii. rinkos dalis
iv. produkto / paslaugos kokybės lygis
v. novatoriškumas
vi. efektyvumas / produktyvumas
vii. darbuotojų parinkimo kriterijai
viii. vadovų tobulėjimas
ix. socialiniai tikslai / atsakomybė
x. ypatingi privalumai investitoriui

2. RINKOS ANALIZĖ

A. Rinkos tyrimas
i. rinkos tyrimo rezultatai

B. Šaka
i. šakos apibūdinimas
ii. šakos įmonės – lyderės
iii. šakos dydis pagal pardavimus

C. Šakos segmentas
i. šakos segmento apibūdinimas
ii. šakos segmento įmonės – lyderė
iii. šakos segmento dydis pagal pardavimus

D. Konkurencingumo faktoriai
i. pagrindinių esamų konkurentų apibūdinimas ir įvertinimas
ii. potencialių konkurentų appibūdinias ir įvertinimas
iii. didžiausių klientų / vartotojų sąrašas arba kiekis
iv. pagrindinių tiekėjų apibūdinimas ir įvertinimas
v. alternatyvių produktų / paslaugų apibūdinimas ir įvertinimas

E. Kita rinkos įtaka
i. faktorių sąrašas ir jų ivertinimas

F. Pardavimai
i. pardavimų dydžio prognozės

3. VYSTYMASIS IR PRODUKCIJA

A. Tyrimai ir vystymasis
i. konkurencingų technologijų apibūdinimas
ii. patentai ar autorinės teisės
iii. priemonės, reikalingos apsaugoti naudojamas technologijas ar išradimus nu

uo konkurentų

B. Gamybos reikalavimai
i. gamybinių pajėgumų aprašymas
ii. gamybinių pajėgumų konkurencingumo įvertinimas

C. Gamybos procesas
i. gamybos proceso apraymas

D. Kokybės užtikrinimas
i. kokybės užtikrinimo proceso aprašymas

E. Nenumatytų aplinkybių įveikimo planas gamyboje

4. Marketingas

A. Marketinginė orientacija
i. marketinginės filosofijos aprašymas

B. Marketingo strategija
i. siekiama u˛imti rinkos dalis
ii. bendra marketinginė strategija
iii. įvaizdžio formavimas
iv. kainų strategija / politika
v. kreditų, suteikiamų vartotojams, politika
vi. platinimo kanalai
vii. reklama / skatinimas
viii. garantijos / laidavimai
ix. prekės (paslaugos) ženklas / pakavimas / žymėjimas

C. Nenumatyti įvykiai

5. FINANSINIAI DUOMENYS

A. Dabartinė finansinė situacija
i. finansinių ataskaitų santrauka
ii. neįprasti punktai finansinėse ataskaitose
iii. auditoriai

B. Mokėtinos / Gautinos sumos
i. skolos tiekėjams, bankams, mokesčiams, darbuotojams .
ii. gautinos skolos iš pirkėjų, darbuotojų, .

C. Kaštų kontrolė
i. sąnaudų apžvalga ir jų kainų palyginimas

D. Lūžio taško analizė
i. lūžio taško prognozės

E. Finansiniai rodikliai
i. likvidumas
ii. pelningumas
iii. nuosavybės / skolų santykis
iv. apyvartumas
v. pagrindinių pelno / nuostolio ataskaitos ir balanso straipsnių dinamika.

F. Finansinių rezultatų prognozės
i. prielaidos
ii. prognozės

6. ORGANIZACIJA IR VALDYMAS

A. Pagrindinis personalas
i. organizacinė struktūra
ii. vadovybė
iii. atlyginimai
iv. reikalingi pagrindiniai vadovai
v. valdybos struktūra
vi. kitos dalyvaujančios firmos – dukterinės / motininės

B. Kitas personalas
i. samdomi darbuotojai
ii. įdarbininimas / kvalifikacijos kėlimas
iii. darbuotojų motyvavimas ir dalyvavimas pelne

C. Įvairūs klausimai
i. draudimai
ii. kiti klausimai, svarbūs investuotojui

D. Nenumatyti įvykiai

7. NUOSAVYBĖ

A. Veiklos struktūra
i. juridinė veiklos forma
ii. susijungimai, konsolidacija, reorganizacija
iii. franšizė, licenzijavimas, darbo sutartys

B. Finansavimas / Nuosavybės forma
i. finansavimo būdai (-as)
ii. dabartinių akkcininkų apibūdinimas ir jų dalis nuosavybėje
iii. darbuotojų ir vadovų dalis nuosavybėje
iv. reikalingos investicijų dydis ir forma
v. finansavimo juridinė pusė
vi. dabartinės garantijos investitoriams
vii. siūlomos garantijos naujiems investitoriams

8. DIDŽIAUSIOS RIZIKOS IR PROBLEMOS

A. Rizikų apibūdinimas
i. sanaudų viršijimas gamyboje ir tyrimuose bei vystyme
ii. nesugebėjimas pagaminti produkcijos / pateikti paslaugų laiku
iii. problemos su tiekėjais ir platintojais
iv. per mažos pardavimo apimtys
v. nenumatytos šakos tendencijos
vi. konkurentų kainų mažinimas
vii. nenumatytos ekonominės, politinės, socialinės ir technologinės tendencijos
viii. kapitalo trūkumas
ix. cikliniai / sezoniniai svyravimai
x. kitos rizikos

9. SUVESTINĖ IR IŠVADOS

A. Suvestinė
i. ypatingos savybės kurias gauna prekės / paslaugos vartotojas
ii. bendra strateginė kryptis
iii. numatomos pajamos ir pelnai
iv. kapitalo poreikis ir nuosavybė

B. Verslo plano įgyvendinimo grafikas

VERSLO PLANO SANTRAUKA

Paruoškite VERSLO PLANO SA

ANTRAUKĄ. Santrauka turi tilpti 2-3 puslapiuose ir aiškiai išreikšti KĄ jūs norite daryti.

A. Verslo aprašymas
i. veiklos pobūdis
ii. dabartinė situacija
iii. rinkos dalies tikslai
iv. kokios problemos sprendžiamos

B. Strateginė kryptis
i. verslo stadijos
ii. ilgalaikės kryptys

C. Rinka / Marketingas
i. rinkos segmentas
ii. kokią naudą gaus rinkos segmentas iš jūsų verslo
iii. reklaminės veiklos santrauka
iv. pardavimų prognozės

D. Vadovų ir darbuotojų komanda
i. plano siūlytojo išsilavinimas, patirtis, charakterio bruožai

E. Finansai
i. reikalingas kapitalas ir kaip jis bus panaudotas

F. Finansiniai privalumai, garantijos, investuotojų išėjimas iš verslo
i. siūlomo investavimo sąlygos ir susitarimai
ii. numatomas pelnas
iii. kiek siekiama investuotojų ir mažiausios reikalingos investicijos
iv. investicijų atpirkimas ir kitos garantijos investitoriui norinčiam išeiti iš jūsų verslo

Kilo klausimų ar reikia patarimo ? Pasiųskite savo klausimus planas@versloidejos.lt

Leave a Comment