Sisoft Sandra

Laboratorinis darbas Nr.1
Sisoft Sandra

Darbo tikslas: Naudojantis testavimo programoma Sisoft SANDRA surinkti duomenis apie kompiuterį ir juos išanalizuoti.

Naudodama programa Sisoft Sandra ištyriau testuojamą kompiuterį ir gavau sekančius rezultatus:

1. Operacinės sistemos analizė:

O

Finansų teisė

1. Lietuvos Respublikos valstybinė mokesčių sistema ir teisinis jos įtvirtinimas.

Lietuvos Respublikoje, kaip ir bet kurioje kitoje pasaulio valstybėje, yra nustatytas valstybės pajamų formavimo būdas – mokesčiai, kurių pagalba surinktos lėšos naudojamos valstybės funkcijų įgyvendinimui finansuot

Civilinė teisė

NUOSAVYBĖS TEISĖS ĮGIJIMAS IR PRARADIMAS (CK 4.57 – 4.60)

Nuosavybės teisė yra viena iš pagrindinių žmogaus teisių, įtvirtinta pagrindinaime Lietuvos Respublikos norminiame akte – Konstitucijoje, kurios 23 straipsnyje įtvirtinta nuosavybės neliečiamumo principas, kas reiškia, kad nuosavybė gali b

Rūgščiųjų lietų susidarymas

Turinys

Rūgščiųjų lietų susidarymas ……………………………………………….3
Darbo metodika …………………………………………………………….4
Tyrimo eiga ir rezultatai …………………………………………………….5
Išvados ………………………………………………………………………6
Literatūra…………………………………………………………………….7

Kaip susidaro rūgštieji lietūs. Kai su ore esančiais va

aplinkos apsauga

Oro užterštumo tyrimas klevo
lapų juodulių testu

Paskutiniais XX a. dešimtmečiais aplinkos užterštumas vertinamas ne tik cheminiais ir fizikiniais bet ir bioindikaciniais metodais. Tai lemia keli svarbiausi veiksniai: - fizikinių, cheminių metodų brangumas bei aparatūros sudėtingumas; - bioin

Juodojo parako gamyba

Praktinis darbas:
1-oji dalis: juodojo parako gamyba namų sąlygomis

Kinų išrastas ir naudojamas fejerverkams, juodasis parakas pradėtas
naudoti šaunamuosiuose ginkluose XII-ame amžiuje. Jį labai lengva
pagaminti, tačiau jis nėra ypatingai galingas ar saugus. Tik 50% juodojo
parako virsta karš