Telekomunikaciniai tinklai

LABORATORINIS DARBAS Nr.1

Optinių linijų parametrų nustatymas (Aidogramos Nr. K3-KA4_3.WFM)

Optinės linijos ilgis = 12.470 kmSlopinimas linijoje = 2.663 dBSlopinimo keficientas = 0.214 dB/mŠių parametrų matavimas:

Atstumai nuo kabelio pradžios iki statybinių sujungimų vietų:Atstumas nuo kabelio pradžios iki pirmojo (ir vienintelio) statybinio sujungimo yra lygus 4.391 km.Signalo silpimas suvirinimo vietoje yra 0.063 dB.

Charakteringos atkarpos – tai statybinių sujungimų vietos. Dėl jų atlikimo kokybės labai priklauso linijos homogeniškumas. Tai yra tose vietose gali atsirasti įvairūs atspindžiai bei signalo stiprumo silpimas. Pateikiame statybinio sujungimo vaizdą. Sujungimas yra 4.375 km nuo kabelio pradžios ir dėl suvirinimo šioje vietoje signalas silpsta 0.065 dB.

Prietaiso parametrai, prie kurių atlikti matavimai:Matavimai atlikti kas 200 ns, maksimalus matuojamos linijos atstumas yra 20 km. Optinės gijos lūžio rodiklis yra 1.4. Prietaiso charakteristikos: koks lazeris yra įdėtas, koks jo spinduliuojamos šviesos bangos ilgis, koks – daugiamodis ar vienmodis (šiuo atveju vienmodis). Matavimus atliko operatorius D.Krakowski.

Gauti rezultatai yra panašūs į normatyvinius: linijoje slopinimo keoficientas turėtų būti 0.25 dB/km, o šiame atliktame matavime šis koeficientas yra 0.214 dB/km, taigi paklaida nėra didelė.

Išvados.

Susipažinau su pagrindiniais linijos parametrais bei išmokau juos matuoti. Pastebėjau, kad linijos nehomogeniškumas atsiranda tose vietose, kur yra sujungiami kabeliai, kadangi neįmanoma suvirinti taip, kad išliktų tas pats storis visose vietose.

LABORATORINIS DARBAS Nr.2

Laidinio ryšio linijų parametrų skaičiavimas

Užduotis : · paskaičiuoti linijos pirminius parametrus R, L, G, C; · paskaičiuoti linijos antrinius parametrus Zb, aDuota (varianto nr. 17): · f = 210 kHz · r = 0,56 mm · a = 5,376 mm · e = 1,2 · Tgd = 4*10-4 · r = 0,0175 Om*mm2/mSkaičiavimai : · · kadangi kr » 5, tai F(kr) = 1,042, G(kr) = 0,755, H(kr) = 0,530, Q(kr) = 0,556 · [mm] · [W/km] čia parenkame , o · [H/km] čia · [F/km] · f [MHz] · [MHz*F/km] · [W] ·

LABORATORINIS DARBAS Nr.3

Ryšio nuotolio nustatymas

Užduotis.Nustatyti ryšio nuotolį prie duotų parametrų.Varianto Nr. 17Pradiniai duomenys.Slenkstinio lygio koeficientas Q = 5,5Front. koeficientas a = 1Griūties koeficientas k = 1Amplitudės ir pausės koeficientas g = 0,9Planko konstanta H = 6,62E-34Bolcmano konstanta KB = 1,38E-23Elektrono krūvis q = 1,60E-19Temperatūra T = 293Srovė pauzės metu Imax = 1,00E-07Griūt. fotodiod. daug. koef. M = 20Triukšmo faktorius F = 20L. T. triukšmo faktorius Flt = 1,5L. T. statumas gm = 0,0035Fotodiodo apkrova Rap = 20Stiprintuvo įėjimo varža Rin = 20Fotodiodo talpis Cf = 1,00E-12Stiprintuvo talpis Cs = 1,00E-12Bendras talpis Co = 2,00E-12lt1= 1,00E-10Užtūros nuotekio srovė In = 1,00E-10Fliker-triukšmo ribinis dažnis Ft = 2,50E+07Personiko integralas In1 = 1Personiko integralas In2 = 2Personiko integralas In3 = 0,25Personiko integralas S = 2L. T. koeficientas InLT = 0,12Korek. stipr. ir filtro tr. srovė Ip2 = 1,00E-15Pilna triukšmo srovė It2 = 1,00E-10Fotodiodo tamsos srovė Id = 1,00E-10Tamsos srovė lavininiame diode Itm = 1,00E-10Fotono energijos koeficientas Al = 4,81E+00

Rezultatai.Kai Pkl = 1,00E-09Informacijos perdavimo sparta B = 1,00E+08Bendra varža Rm = 10 WBangos ilgis l = 1500E-09 m Optinės gijos slopinimo koeficientas 0,25 dB/kmTada Ryšio nuotolis bus 94 km.

Kai Pkl = 1,00E-09Informacijos perdavimo sparta B = 1,00E+08Bendra varža Rm = 10 WBangos ilgis l = 1300E-09 m Optinės gijos slopinimo koeficientas 0,5 dB/kmTada Ryšio nuotolis bus 66 km.