Sisoft Sandra

Laboratorinis darbas Nr.1
Sisoft Sandra

Darbo tikslas: Naudojantis testavimo programoma Sisoft SANDRA surinkti duomenis apie kompiuterį ir juos išanalizuoti.

Naudodama programa Sisoft Sandra ištyriau testuojamą kompiuterį ir gavau sekančius rezultatus:

1. Operacinės sistemos analizė:

OS Name Microsoft Windows
Version 4.90.3000 Build 3000
OS Manufacturer Microsoft Corporation
System Name PC3
System Manufacturer Not Available
System Model Not Available
System Type X86-based PC
Processor Intel(r) family 6 model 7 processor GenuineIntel _450 Mhz
BIOS Version NL440BX – PhoenixBIOS 4.0 Release 6.0
Windows Directory C:WINDOWS
Locale Lithuania
Time Zone Central European Standard Time
Total Physical Memory 127,43 MB
Available Physical Memory 11,36 MB
Total Virtual Memory 2,00 GB
Available Virtual Memory 1,84 GB
Page File Space 1,88 GB

Atlikus šį testą gavome duomenis apie kompiuterio operacinę sistemą, kompiuteryje esančios atminties kiekį, kompiuterio schemų rinkinio, procesoriaus tipą ir dažnį.

2. Įvesties/išvesties prievadų dalinimosi tyrimas ir informacijos apie juos kaupimas:

Conflicts/Sharinf

IRQ 10 IRQ Holder for PCI Steering
IRQ 10 Symbios 875XS|D, 2280x PCI SCSI Adapter; 53C875, 53876 Device

I/O Port 0x03F6-0x03F6 Intel 82371AB/EB PCI Bus Master IDE Controller
I/O Port 0x03F6-0x03F6 Primary IDE controller (dual fifo)

I/O Port 0x01F0-0x01F7 Intel 82371AB/EB PCI Bus Master IDE Controller
I/O Port 0x01F0-0x01F7 Primary IDE controller (dual fifo)

IRQ 11 IRQ Holder for PCI Steering
IRQ 11 Intel 82558-based Integrated Ethernet with Wake on LAN*
IRQ 11 Intel 82371AB/EB PCI to USB Universal Host Controller

IRQ 14 Intel 82371AB/EB PCI Bus Master IDE Controller
IRQ 14 Primary IDE controller (dual fifo)

IRQ 15 Intel 82371AB/EB PCI Bus Master IDE Controller
IRQ 15 Secondary IDE controller (dual fifo)

I/O Port 0x1050-0x105F Intel 82371AB/EB PCI Bus Master IDE Controller
I/O Port 0x1050-0x105F Primary IDE controller (dual fifo)

I/O Port 0x0376-0x0376 Intel 82371AB/EB PCI Bus Master IDE Controller
I/O Port 0x0376-0x0376 Secondary IDE controller (dual fifo)

I/O Port 0x0170-0x0177 Intel 82371AB/EB PCI Bus Master IDE Controller
I/O Port 0x0170-0x0177 Secondary IDE controller (dual fifo)

Atlikę šį testą galime matyti kokie kontroleriai yra pagrindinėje kompiuterio plokštėje.

3. Veiksmingumo patikrinimo testas:

DMA

DMA 2 Standard Floppy Disk Controller OK
DMA 3 ECP Printer Port (LPT1) OK
DMA 4 Direct memory access controller OK

I/O

0x0000-0x000F Direct memory access controller OK
0x0010-0x001F Motherboard resources OK
0x0020-0x0021 Programmable interrupt controller OK
0x0024-0x0025 Motherboard resources OK
0x0028-0x0029 Motherboard resources OK
0x002C-0x002F Motherboard resources OK
0x0030-0x0031 Motherboard resources OK
0x0034-0x0035 Motherboard resources OK
0x0038-0x0039 Motherboard resources OK
0x003C-0x003D Motherboard resources OK
0x0040-0x0043 System timer OK
0x0050-0x0053 Motherboard resources OK
0x0060-0x0060 Standard 101/102-Key or Microsoft Natural Keyboard OK
0x0061-0x0061 System speaker OK
0x0063-0x0063 Motherboard resources OK
0x0064-0x0064 Standard 101/102-Key or Microsoft Natural Keyboard OK
0x0065-0x0065 Motherboard resources OK
0x0067-0x0067 Motherboard resources OK
0x0070-0x0071 System CMOS/real time clock OK
0x0072-0x007F Motherboard resources OK
0x0080-0x0080 Motherboard resources OK
0x0081-0x008F Direct memory access controller OK
0x0090-0x009F Motherboard resources OK
0x00A0-0x00A1 Programmable interrupt controller OK
0x00A4-0x00A5 Motherboard resources OK
0x00A8-0x00A9 Motherboard resources OK
0x00AC-0x00AD Motherboard resources OK
0x00B0-0x00B5 Motherboard resources OK
0x00B8-0x00B9 Motherboard resources OK
0x00BC-0x00BD Motherboard resources OK
0x00C0-0x00DF Direct memory access controller OK
0x00F0-0x00FF Numeric data processor OK
0x0170-0x0177 Intel 82371AB/EB PCI Bus Master IDE Controller OK
0x0170-0x0177 Secondary IDE controller (dual fifo) OK
0x01F0-0x01F7 Intel 82371AB/EB PCI Bus Master IDE Controller OK
0x01F0-0x01F7 Primary IDE controller (dual fifo) OK
0x02F8-0x02FF Communications Port (COM2) OK
0x0376-0x0376 Intel 82371AB/EB PCI Bus Master IDE Controller OK
0x0376-0x0376 Secondary IDE controller (dual fifo) OK
0x0378-0x037F ECP Printer Port (LPT1) OK
0x03B0-0x03BB Cirrus Logic 5446 PCI OK
0x03C0-0x03DF Cirrus Logic 5446 PCI OK
0x03F0-0x03F5 Standard Floppy Disk Controller OK
0x03F6-0x03F6 Intel 82371AB/EB PCI Bus Master IDE Controller OK
0x03F6-0x03F6 Primary IDE controller (dual fifo) OK
0x03F7-0x03F7 Standard Floppy Disk Controller OK
0x03F8-0x03FF Communications Port (COM1) OK
0x04D0-0x04D1 Motherboard resources OK
0x0778-0x077F ECP Printer Port (LPT1) OK
0x0C00-0x0C3F Motherboard resources OK
0x0CA0-0x0CA3 Motherboard resources OK
0x0CA8-0x0CAF Motherboard resources OK
0x0CF8-0x0CFF PCI bus OK
0x1000-0x103F Motherboard resources OK
0x1040-0x104F Motherboard resources OK
0x1050-0x105F Intel 82371AB/EB PCI Bus Master IDE Controller OK
0x1050-0x105F Primary IDE controller (dual fifo) OK
0x1058-0x105F Secondary IDE controller (dual fifo) OK
0x1060-0x107F Intel 82558-based Integrated Ethernet with Wake on LAN* OK
0x1080-0x109F Intel 82371AB/EB PCI to USB Universal Host Controller OK
0x1400-0x14FF Symbios 875XS|D, 2280x PCI SCSI Adapter; 53C875, 53876 Device OK

IRQs

IRQ 0 System timer OK
IRQ 1 Standard 101/102-Key or Microsoft Natural Keyboard OK
IRQ 2 Programmable interrupt controller OK
IRQ 3 Communications Port (COM2) OK
IRQ 4 Communications Port (COM1) OK
IRQ 6 Standard Floppy Disk Controller OK
IRQ 7 ECP Printer Port (LPT1) OK
IRQ 8 System CMOS/real time clock OK
IRQ 10 IRQ Holder for PCI Steering OK
IRQ 10 Symbios 875XS|D, 2280x PCI SCSI Adapter; 53C875, 53876 Device OK
IRQ 11 IRQ Holder for PCI Steering OK
IRQ 11 Intel 82558-based Integrated Ethernet with Wake on LAN* OK
IRQ 11 Intel 82371AB/EB PCI to USB Universal Host Controller OK
IRQ 12 PS/2 Compatible Mouse Port OK
IRQ 13 Numeric data processor OK
IRQ 14 Intel 82371AB/EB PCI Bus Master IDE Controller OK
IRQ 14 Primary IDE controller (dual fifo) OK
IRQ 15 Intel 82371AB/EB PCI Bus Master IDE Controller OK
IRQ 15 Secondary IDE controller (dual fifo) OK

Memory

0xFFF80000-0xFFFFFFFF Motherboard resources OK
0x0000-0x9FFFF System board extension for PnP BIOS OK
0xFA400000-0xFA7FFFFF Intel 82443BX Pentium(r) II Processor to PCI bridge (with GART support) OK
0xFA101000-0xFA1010FF Symbios 875XS|D, 2280x PCI SCSI Adapter; 53C875, 53876 Device OK
0xFA100000-0xFA100FFF Symbios 875XS|D, 2280x PCI SCSI Adapter; 53C875, 53876 Device OK
0xFA103000-0xFA103FFF Intel 82558-based Integrated Ethernet with Wake on LAN* OK
0xFA000000-0xFA0FFFFF Intel 82558-based Integrated Ethernet with Wake on LAN* OK
0xFC000000-0xFDFFFFFF Cirrus Logic 5446 PCI OK
0xFA102000-0xFA102FFF Cirrus Logic 5446 PCI OK
0xA0000-0xAFFFF Cirrus Logic 5446 PCI OK
0xB0000-0xBFFFF Cirrus Logic 5446 PCI OK
0xC0000-0xC7FFF Cirrus Logic 5446 PCI OK
0xC8000-0xC87FF Symbios 875XS|D, 2280x PCI SCSI Adapter; 53C875, 53876 Device OK
0xC8800-0xC8FFF Intel 82558-based Integrated Ethernet with Wake on LAN* OK
0xC9000-0xCBFFF Motherboard resources OK
0xE8000-0xFFFFF System board extension for PnP BIOS OK
0x100000-0x7FFFFFF System board extension for PnP BIOS OK
0x8000000-0x8007FFF Cirrus Logic 5446 PCI OK

Atlikus testą matyti, kurie įrenginiai yra funkcionalūs ir pilnai veikiantys, kurie ne, mūsų atveju visi įrenginiai praėjo testą.

5. Informacija apie prievadus ir diskinius kaupiklius:

Testo metu gauti duomenys apie kompiuteryje esančius diskus, ir prievadus tame tarpe USB kontrolerio tipas, klaviatūra, pelė, informacija apie printerius.

6. Tinklo įrangos analizė:

Testo metu gavome informaciją apie tinklo plokštę esančią kompiuteryje.

Išvados: Atlikusi šį laboratorinį darbą susipažinau su kompiuterio sandara, išsiaiškinau kokie įrenginiai yra įdiegti, kokia tinklo plokštė. Atliktiekant ši darbą problemų neiškilo.