LR Sveikatos ministerijos programos “Nacionalinė vaistų politika” įgyvendinimo analizė

TURINYS ĮVADAS 2 1.LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS VYKDOMOS VEIKLOS CHARAKTERISTIKA 3 2.LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS PROGRAMOS „NACIONALINĖ VAISTŲ POLITIKA“ ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 5 3.Apibendrinant galima teigti, kad bendrai Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas nacionalinei vaistų politikos programai finansuoti planuoja kasmet skirti po 2314 tūkst. eurų, iš kurių 1508 tūkst. eurų skirti darbo užmokesčiui. Daugiausia asignavimų … Peržiūrėti…