Kalbos kultūros klaidos

I užduotis


I užduotisLeksikos klaidos

Įvadas
“Kalba, kuria kalbame ir didžiuojamės, yra mūsų kalba. Joje užtenka žodžių meilei ir neapykantai, džiaugsmui ir liūdesiui. Ji niekam negraso. Kaip ir visos – ji nori gyventi.” (1)
Just. Marcinkevičius
Tačiau žmonės pamiršta šį kalbos lūkestį ir pamažu ją naikina – vartodami gimtąją

žodynai ir ju tipai

Turinys:

Įvadas…………………………………………………………………………………………………3
Seniausi žodynai…………………………………………………………………….……4
Tautinių kalbų kelias į žodynus…………………………………………………………………5-7
Žodynai rodo kalbos istoriją……………………………………………………………………7-8
Išsamūs norminamieji žodynai…………………………………………………………………8-9
Lietuvių kalbo