Danijos kariuomenės finansinė apžvalga

Danijos socialinė ekonominė politika Turinys Apžvalga 3 Europos Parlamentas 4 ES Taryba 4 Pirmininkavimas ES Tarybai 4 Europos Komisija 5 Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas 5 Regionų komitetas 5 Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje 5 Kiek lėšų Europos Sąjungai skiria ir iš jos gauna Danija? 5 ES finansuojami projektai Danijoje 6 Dabarties optimizmas ir vertybių … Peržiūrėti…

LR Sveikatos ministerijos programos “Nacionalinė vaistų politika” įgyvendinimo analizė

TURINYS ĮVADAS 2 1.LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS VYKDOMOS VEIKLOS CHARAKTERISTIKA 3 2.LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS PROGRAMOS „NACIONALINĖ VAISTŲ POLITIKA“ ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 5 3.Apibendrinant galima teigti, kad bendrai Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas nacionalinei vaistų politikos programai finansuoti planuoja kasmet skirti po 2314 tūkst. eurų, iš kurių 1508 tūkst. eurų skirti darbo užmokesčiui. Daugiausia asignavimų … Peržiūrėti…

UAB „X“ ĮMONĖS FINANSINIŲ REZULTATŲ ANALIZĖ

KAUNO KOLEGIJOS VADYBOS IR EKONOMIKOS FAKULTETO APSKAITOS IR FINANSŲ KATEDRA FINANSŲ STUDIJŲ PROGRAMA UAB „X“ ĮMONĖS FINANSINIŲ REZULTATŲ ANALIZĖ Kursinis darbas Kaunas, 2015 TURINYS LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS 5 ĮVADAS 6 1.finansinių rezultatų analizė teoriniu aspektu 7 1.1. Finansinių rezultatų analizės samprata 7 1.2. Finansinės analizės šaltiniai ir metodai 10 2.1. UAB „X“ įmonės charakteristika … Peržiūrėti…

Valstybės finansai

Finansų samprata: FINANSAI – mokslas, nagrinėjantis šalies centralizuotų ir decentralizuotų pinigų fondų sudarymą, paskirstymą, panaudojimą ir kontrolę. Finansų paskirstomosios, reguliavimo, kontrolės funkcijų turinys: Paskirstomoji finansų funkcija leidžia: sukurti tikslinius piniginių lėšų fondus sukaupti įmonės, valstybės rezervus ir gyventojų lėšas. Svarbiausias kontrolės uždavinys – patikrinti, ar laikomasi įstatymų, reglamentuojančių finansinius santykius. Valstybės finansai:Valstybės finansai yra labiau … Peržiūrėti…

VALSTYBĖS PAJAMŲ TEISINIO REGULIAVIMO MECHANIZMAS

Valstybės pajamų samprata Valstybė kaip visuomenės organizacija, prisiima sau vykdyti tam tikras funkcijas kuriomis garantuojamas šalies politinis, socialinis ir ekonominis stabilumas, tačiau šių funkcijų realizavimas reikalauja piniginių išteklių, kurie būtini valstybinių funkcijų realizavimui. Šios lėšos pereina valstybei perskirstant dalį šalies nacionalinių pajamų, ir įgauna valstybės pajamų formą. Siekiant palengvinti disponavimą šiais piniginiais ištekliais jie kaupiami atitinkamai pagal … Peržiūrėti…

Lietuvos kredito unijų veiklos analizė

LIETUVOS KREDITO UNIJŲ VEIKLOS ANALIZĖ 2012-2014 METAIS. Įvadas. Pirmoji kredito unijos idėja gimė Pietų Vokietijoje apie XIX amžiaus viduryje (E.Bikas, 2013). Mažo Bavarijos miestelio meras – Friedrichas Reiffeisenas, matydamas savo miestelio ir aplinkui gyvenančių žmonių bėdas ir vargus 1850 metais įkūrė pirmąją kooperatinę kredito draugiją, kurioje gyventojai galėjo kaupti savo santaupas ir jas tarpusavyje teikti … Peržiūrėti…

Finansų krizės ir jų formavimosi prielaidos

Finansų krizės ir jų formavimo prielaidos Įvadas Kiekvienos pasaulio šalies siekiamybė yra stabili ekonominė sistema, o kylančios finansinės krizės sutrikdo darnią šalies ekonominės sistemos veiklą ir gali sukelti recesiją. Savo darbe aiškinsime finansinių krizių priežastis, remiantis istoriniais krizių pavyzdžiais ir aptarsime, kaip finansinės krizės paveikė ekonominę sistemą. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti, kas yra finansinė krizė, … Peržiūrėti…

ES biudžeto striuktūra ir biudžetinis procesas

REFERATAS „EUROPOS SĄJUNGOS BIUDŽETO STRUKTŪRA IR BIUDŽETINIS PROCESAS“ Šio referato tikslas – pristatyti Europos Sąjungos biudžetą ir jo struktūrą. Aptariami pagrindiniai pajamų šaltiniai, išlaidų kryptys, Minimas Europos Centrinis Bankas kaip pagrindinė institucija, atliekanti monetarinę politiką Europos Sąjungos šalyse, kur oficiali valiuta yra euras bei Europos investicijų bankas. Analizuojamas Europos Sąjungos biudžeto vystymasis (Europos biudžetas 2014-2020 … Peržiūrėti…

Marketingas

Marketingas 1. ĮVADAS 1.1. Marketingo apibrėžimas Marketingas (angl. marketing – prekyba) – pažodžiui reiškia prekybinė veikla. Tačiau daugelis dabar naudojamų marketingo apibrėžimų jau seniai peraugo šią pažodinę reikšmę. Ankstyvose marketingo išsivystymo stadijose ši veikla buvo aiškinama kaip tikslinga veikla prekėms realizuoti. Vystantis rinkos ekonomikai, marketingas buvo suprantamas plačiau kaip „rinkos koncepcija“ arba netgi „biznio filosofija“. … Peržiūrėti…

Prekinių kreditų draudimo pasaulinės praktikos įvertinimas

PREKINIŲ KREDITŲ DRAUDIMO PASAULINĖS PRAKTIKOS ĮVERTINIMAS VILNIUS 2014 TURINYS TURINYS 2 ĮVADAS 3 I. Prekinio kredito sąvoka ir esmė 4 II. Prekinio kredito draudimo samprata 5 II. 1. Prekinio kredito draudimo sąvoka bei klasifikavimas 5 II.2. Pagrindiniai prekinio kredito principai bei privalumai 7 III. Kredito draudimo sutarties samprata 9 IV. Kredito draudimo sutarties sudarymo etapai … Peržiūrėti…