MOKĖJIMO KORTELIŲ RŪŠYS, JŲ PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI

KAUNO KOLEGIJOSVADYBOS IR EKONOMIKOS FAKULTETOAPSKAITOS IR FINANSŲ KATEDRA FINANSŲ STUDIJŲ PROGRAMA MOKĖJIMO KORTELIŲ RŪŠYS, JŲ PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI Bankininkystės pagrindų savarankiškas darbas Autorės: Vadovė: Kaunas, 2016 TURINYS ĮVADAS 3 1.Mokėjimo kortelių rūšių teorinis pagrindimas 4 1.1.Komerciniai bankai ir jų teikiamos paslaugos 4 1.2.Mokėjimo kortelių atsiradimas ir paplitimas 5 1.3.Mokėjimo kortelės ir jų rūšys 6 1.4.Mokėjimo … Read more MOKĖJIMO KORTELIŲ RŪŠYS, JŲ PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI

Danijos kariuomenės finansinė apžvalga

Danijos socialinė ekonominė politika Turinys Apžvalga 3 Europos Parlamentas 4 ES Taryba 4 Pirmininkavimas ES Tarybai 4 Europos Komisija 5 Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas 5 Regionų komitetas 5 Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje 5 Kiek lėšų Europos Sąjungai skiria ir iš jos gauna Danija? 5 ES finansuojami projektai Danijoje 6 Dabarties optimizmas ir vertybių … Read more Danijos kariuomenės finansinė apžvalga

LR Sveikatos ministerijos programos “Nacionalinė vaistų politika” įgyvendinimo analizė

TURINYS ĮVADAS 2 1.LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS VYKDOMOS VEIKLOS CHARAKTERISTIKA 3 2.LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS PROGRAMOS „NACIONALINĖ VAISTŲ POLITIKA“ ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 5 3.Apibendrinant galima teigti, kad bendrai Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas nacionalinei vaistų politikos programai finansuoti planuoja kasmet skirti po 2314 tūkst. eurų, iš kurių 1508 tūkst. eurų skirti darbo užmokesčiui. Daugiausia asignavimų … Read more LR Sveikatos ministerijos programos “Nacionalinė vaistų politika” įgyvendinimo analizė

UAB „X“ ĮMONĖS FINANSINIŲ REZULTATŲ ANALIZĖ

KAUNO KOLEGIJOS VADYBOS IR EKONOMIKOS FAKULTETO APSKAITOS IR FINANSŲ KATEDRA FINANSŲ STUDIJŲ PROGRAMA UAB „X“ ĮMONĖS FINANSINIŲ REZULTATŲ ANALIZĖ Kursinis darbas Kaunas, 2015 TURINYS LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS 5 ĮVADAS 6 1.finansinių rezultatų analizė teoriniu aspektu 7 1.1. Finansinių rezultatų analizės samprata 7 1.2. Finansinės analizės šaltiniai ir metodai 10 2.1. UAB „X“ įmonės charakteristika … Read more UAB „X“ ĮMONĖS FINANSINIŲ REZULTATŲ ANALIZĖ

Valstybės finansai

Finansų samprata: FINANSAI – mokslas, nagrinėjantis šalies centralizuotų ir decentralizuotų pinigų fondų sudarymą, paskirstymą, panaudojimą ir kontrolę. Finansų paskirstomosios, reguliavimo, kontrolės funkcijų turinys: Paskirstomoji finansų funkcija leidžia: sukurti tikslinius piniginių lėšų fondus sukaupti įmonės, valstybės rezervus ir gyventojų lėšas. Svarbiausias kontrolės uždavinys – patikrinti, ar laikomasi įstatymų, reglamentuojančių finansinius santykius. Valstybės finansai:Valstybės finansai yra labiau … Read more Valstybės finansai

VALSTYBĖS PAJAMŲ TEISINIO REGULIAVIMO MECHANIZMAS

Valstybės pajamų samprata Valstybė kaip visuomenės organizacija, prisiima sau vykdyti tam tikras funkcijaskuriomis garantuojamas šalies politinis, socialinis ir ekonominis stabilumas,tačiau šių funkcijų realizavimas reikalauja piniginių išteklių, kurie būtinivalstybinių funkcijų realizavimui. Šios lėšos pereina valstybei perskirstantdalį šalies nacionalinių pajamų, ir įgauna valstybės pajamų formą. Siekiantpalengvinti disponavimą šiais piniginiais ištekliais jie kaupiami atitinkamaipagal finansuojamą sritį paskirstytuose fonduose, o bendroms … Read more VALSTYBĖS PAJAMŲ TEISINIO REGULIAVIMO MECHANIZMAS

Lietuvos kredito unijų veiklos analizė

LIETUVOS KREDITO UNIJŲ VEIKLOS ANALIZĖ 2012-2014 METAIS. Įvadas. Pirmoji kredito unijos idėja gimė Pietų Vokietijoje apie XIX amžiaus viduryje (E.Bikas, 2013). Mažo Bavarijos miestelio meras – Friedrichas Reiffeisenas, matydamas savo miestelio ir aplinkui gyvenančių žmonių bėdas ir vargus 1850 metais įkūrė pirmąją kooperatinę kredito draugiją, kurioje gyventojai galėjo kaupti savo santaupas ir jas tarpusavyje teikti … Read more Lietuvos kredito unijų veiklos analizė

Finansų krizės ir jų formavimosi prielaidos

Finansų krizės ir jų formavimo prielaidos Įvadas Kiekvienos pasaulio šalies siekiamybė yra stabili ekonominė sistema, o kylančios finansinės krizės sutrikdo darnią šalies ekonominės sistemos veiklą ir gali sukelti recesiją. Savo darbe aiškinsime finansinių krizių priežastis, remiantis istoriniais krizių pavyzdžiais ir aptarsime, kaip finansinės krizės paveikė ekonominę sistemą. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti, kas yra finansinė krizė, … Read more Finansų krizės ir jų formavimosi prielaidos

ES biudžeto striuktūra ir biudžetinis procesas

REFERATAS „EUROPOS SĄJUNGOS BIUDŽETO STRUKTŪRA IR BIUDŽETINIS PROCESAS“ Šio referato tikslas – pristatyti Europos Sąjungos biudžetą ir jo struktūrą. Aptariami pagrindiniai pajamų šaltiniai, išlaidų kryptys, Minimas Europos Centrinis Bankas kaip pagrindinė institucija, atliekanti monetarinę politiką Europos Sąjungos šalyse, kur oficiali valiuta yra euras bei Europos investicijų bankas. Analizuojamas Europos Sąjungos biudžeto vystymasis (Europos biudžetas 2014-2020 … Read more ES biudžeto striuktūra ir biudžetinis procesas

Marketingas

Marketingas 1. ĮVADAS 1.1. Marketingo apibrėžimas Marketingas (angl. marketing – prekyba) – pažodžiui reiškia prekybinė veikla. Tačiau daugelis dabar naudojamų marketingo apibrėžimų jau seniai peraugo šią pažodinę reikšmę. Ankstyvose marketingo išsivystymo stadijose ši veikla buvo aiškinama kaip tikslinga veikla prekėms realizuoti. Vystantis rinkos ekonomikai, marketingas buvo suprantamas plačiau kaip „rinkos koncepcija“ arba netgi „biznio filosofija“. … Read more Marketingas