Italija

1167 0

visai normalus ..Visad laukite, kol būsite su nepažįstamais žmonėmis supažindintas. Pirmiausia būsite pristatytas vyresniems žmonėms ir vyrams, o paskui moterims (šitokios tvarkos laikykites ir pats prisistatydamas). Tačiau jei po geros valandėlės niekas neskuba jūsų pristatyti, pats prisistatykite. Per pobūvius pats nesisėskite – laukite, kol parodys jūsų vietą. Išeidamas kiekvienam paduokite ranką: nedera pamoti visiems kartu amerikiečių papročiu. Jei yra užsimezgusi artimesnė draugystė, sveikinantis įprasta pasibučiuoti abiejų lyčių atstovams ( moterims su moterimis, vyrams su vyrais ir moterims su vyrais); dažniausiai pakštelima į abu Ittalijos istorija yra turbūt svarbiausia visų palei Viduržemio jūrą išsidėsčiusių šalių kultūriniam ir socialiniam vystymuisi. Po Didžiosios Graikijos, etruskų civilizacijos ir ypač Romos imperijos, kuri dominavo šioje pasaulio dalyje daugelį šimtmečių, atėjo viduramžių humanizmas ir Renesansas, toliau formavęs Europos filosofiją ir meną. Romos mieste yra bene patys įspūdingiausi baroko paminklai.

XVI a. didžiojoje Italijos dalyje įsitvirtino Ispanija, o po 1701-1714 m. Ispanijos pakilimo karų – Austrijos Habsburgai. Romoje yra svarbiausi baroko epochos paminklai. Nuo XVIII a. pabaigos Italijoje prasidėjo judėjimas už nacionalinį išsivadavimą irr teritorinio susiskaidymo likvidavimą (Risordžimento). XVIII a. pab. – 1814 m. Italija buvo Napoleono Prancūzijos valdžioje. 1814-15 m. Vienos kongresas Italijoje atkūrė feodalines-absoliutines monarchijas. Kovai už Italijos suvienijimą vadovavo karbonarai, „Jaunoji Italija“ ir kitos organizacijos.

1859 m. Austrija neteko Lombardijos, kuri buvo prijungta prie Sardinijos. Ik

ki 1860 m. pabaigos Italijos teritorija praktiškai buvo apjungta aplink Sardinijos karalystę (nuo 1861 m. – Italijos karalystė). Pagrindinis Italijos susivienijimo architektas buvo Kamilas Kavūras, Viktoro Emanuelio ministras. Pati Roma dar dešimtmečiui liko popiežių valdžioje ir Italijos karalystės dalimi tapo tik 1870 m. rugsėjo 2

. . .

Join the Conversation

×
×