ETIKOS PROBLEMOS ANALIZĖ

ETIKOS PROBLEMOS ANALIZĖ

TURINYS

I.Etapas. Apžvelgti situacijos faktus. 5

II.Etapas. Indentifikuoti susiduriančias ( suinteresuotas ) jėgas jų atsakomybę. 5

III.Etapas. Nustatyti susiduriančių jėgų motyvus ir tikslus. 5

IV.Etapas. Apibūdinti situacijos susidarymo priežastį (- is ). 5

V.Etapas. Apibrėžti esamą problemą ( as ). 5

VI.Etapas. Suprasti susiduriančių jėgų vaidmenis ir jų puoselėjamas vertybes. 5

VII.Etapas. Tiksliai apibūdinti įmanomas alternatyvas. 6

VIII.Etapas. Palyginti galimas teigiamas ir neigiamas alternatyvų savybes. 6

IX.Etapas. Nustatyti su kiekviena alternatyva susijusias vertybes. 6

X.Etapas. Surikiuoti vertybės, išskiriant prioritetus. 6

XI.Etapas. Apmąstyti, kaip paaiškinsite savo sprendimą. 6

XII.Etapas. Priimti sprendimą ir jį įgyvendinti. 7

XIII.Etapas. Įvertinti sprendimą. 7

ĮVADAS

TEMOS AKTUALUMAS – Alkoholismas mūsų visuomenėje – didelė problema.

TYRIMO PROBLEMA – Seimo nario Lino Balsio alkoholio vartojimas darbo vietoje.

TYRIMO OBJEKTAS – Seimo narys Linas Balsys.

TYRIMO TIKSLAS – Išanalizuoti seimo nario Lino Balsio situaciją.

TYRIMO UŽDAVINIAI:

Išanalizuoti situaciją

TYRIMO METODAI:

Literatūros šaltinių analizė

SITUACIJA

Savo noru į alkoholio matuoklį pūsti sutikęs parlamentaras Linas Balsys greičiausiai tokių rezultatų nesitikėjo. 1,82 promilės – tokie skaičiai sužibo žurnalistų turėto aparato ekrane. Kad nekiltų jokių įtarimų dėl nesąžiningumo, L.Balsys pats savo rankomis išpakavo antgalį, skirtą pūtimui. Iš pirmojo karto sėkmingai papūsti į alkoholio matuoklį jam nepavyko. Bandyta antrą kartą. Ekrane aiškiai pasimatė lemtingi skaičiai. „Laukti. Na, ir ką čia rodo?“ – papūtęs antrą kartą klausė politikas. Užsidegus skaičiams jis netikėjo: „Negali taip būti. Negali taip būti.“ Paklaustas, ar dieną vartojo alkoholį, jis tikino, kad tikrai alkoholinių gėrimo nevartojo. L.Balsys teigė negalintis paaiškinti, kodėl alkoholio matuoklis parodė tokį rezultatą. Nufilmuota, kaip Linas Balsys pučia į alkotesterį „Aš nežinau, kodėl taip rodo. Čia tikrai taip negali būti“, – stebėjosi Seimo narys. Jis tikino geriantis raminančius ir skausmą malšinančius vaistus. L.Balsys pripažino, kad ryte į Seimą automobilį atvairavo pats bei tikino, kad ir namo parvairuos pats. „Čia nėra tiek promilių. Čia kažkas ne taip“, – žodžius rinko politikas. Visgi, pasitikrinti kraujo noro jis nepareiškė. „Aš manau, kad viskas yra tvarkoje. Alkotesteris rodo kažką ne į tą pusę. Aš atvažiavau su automobiliu, su automobiliu ir grįšiu. Alkotesteris rodo kažkokius niekus“, – sakė jis.

SITUACIJOS ANALIZĖ Etapas. Apžvelgti situacijos faktus.

Situacijos faktai:

Kurti saugia aplinka

Uždrausti atstovauti Lietuvą tokiems darbuotojams

Išvengti avarinių situacijų

Etapas. Indentifikuoti susiduriančias ( suinteresuotas ) jėgas jų atsakomybę.

Savivaldybės – suteikti saugia aplinka gyventojams.

Seimo nariai – didinti seimo narių atsakomybę.

Pareigūnų – nubausti už pažeidimus.

Etapas. Nustatyti susiduriančių jėgų motyvus ir tikslus.

Savivaldybės motyvas – Užtikrinti operatyvų seimo narių darbą.

Tikslas – Skatinti tokių poelgių mažėjimą.

Seimo narių motyvas – Stengtis jog tokie poelgiai kaip Lino Balsio nepasikartotų.

Tikslas – Pašalinti nusižengusius seimo narius.

Pareigūnų motyvas – mažinti avarinių situacijų riziką.

Tikslas- Bausti nusižengusius.

Etapas. Apibūdinti situacijos susidarymo priežastį (- is ).

Dažnai nusižengiama įstatymams.

Seimo nariai turi būti pavizdys visuomenei.

Etapas. Apibrėžti esamą problemą ( as ).

Neužtikrintas saugumas visuomenei ir jos atstovams.

Etapas. Suprasti susiduriančių jėgų vaidmenis ir jų puoselėjamas vertybes.

Savivaldybės vaidmuo – Stengtis kurti saugia aplinką.

Seimo narių vaidmuo – Kurti pavyzdį visuomenei.

Pareigūnų vaidmuo – Bausti už nusižengimus.

Etapas. Tiksliai apibūdinti įmanomas alternatyvas.

Jai visi valstybės tarnautojai vykdys įsipareigojimus Lietuva taptu saugesnė piliečiams.

Jai valstybės tarnautojai nevykdys įsipareigojimų Lietuvoje niekas nesikeis. Toliau bus pažeidinėjami įstatymai ir rodomas neigiamas įtakingų žmonių pavyzdys.

Etapas. Palyginti galimas teigiamas ir neigiamas alternatyvų savybes.

Jai vykdys valstybės tarnautojai pareigas – Valstybė taps atsakingesnė.

Jai nevykdys valstybės tarnautojai pareigų – Valstybė neteks galimybės tapti atsakinga visuomene.

Etapas. Nustatyti su kiekviena alternatyva susijusias vertybes.

Vykdys

Nevykdys

Atsakingumas, darna, tvarka, teisingumas, santarvė, sąžiningumas.

Nesąžiningumas, egoizmas.

Etapas. Surikiuoti vertybės, išskiriant prioritetus.

1)Atsakingumas – Atsakomybė ruošiama visuomenės ateitis.

2)Sąžiningumas – Sąžiningumas įtakoja kiekvieno piliečio požiūrį į savo pareigas.

3)Santarvė – Santarvė kuria ramų gyvenimą.

4)Darna – Darniai vykdomos pareigos skatina saugesne aplinka.

Etapas. Apmąstyti, kaip paaiškinsite savo sprendimą.

Valstybė, seimo nariai, pareigūnai – visi yra mūsų piliečių pavizdys,todėl turi būti neigiamai vertinamas šis Lino Balsio poelgis, turime visa visuomene neigiamai žiūrėti į šitą situaciją. Negalima patesinti šitokio pono Lino Balsio poelgio. Jis – seimo narys, tai turėtų reikšti, jog jis ir visi kiti seimo nariai turi rodyti pavizdį piliečiams.

Etapas. Priimti sprendimą ir jį įgyvendinti.

Pona Lina Balsį reikia nušalinti nuo pareigų ir butinai nubausti. Toks poelgis sukelia ne tik neigiama požiūrį į šio seimo nario darbą, jo verybės, bet ir sukelia nesaugia aplinka piliečiams. Jis vairavo automobili įpūtės į alkotesterį 1,82 promilės, tai galėjo sukelti rimtų problemų aplinkiniams. Mes tik galime spelioti, kas būtų galėję nutikti. Tačiau visi suvokiame, jog taip negalima elgtis ir nuo šio poelgio galėjo nukentėti nekalti žmonės. Pareigūnai turėtų nubausti už vairavima išgėrus, kad ir kokias pareigas ponas Linas Balsys užima.

Etapas. Įvertinti sprendimą.

Po 10 metų, jai visi vykdys savo pareigas manyčia tokių poelgių kaip Lino Balsio turėtų sumažėti.

IŠVADOS

Seimo nario Lino Balsio poelgis yra nepateisinamas ir turi būti atlygintas. Tokie poelgiai, tik parodo kokie žmonės rūpinasi mūsų šalies ateitimi. Liną Balsį reikia pašalinti iš pareigų, nes tokie žmonės neigiamai veikia visuomenės suvokimą, kaip deramą elgtis. Jai seimo narys taip elgiasi ir lieka nenubaustas, žmonės pradės galvoti, jog tokie poelgiai yra galimi.

BIBLIOGRAFINIŲ NUORODŲ SĄRAŠAS

https://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/2017/11/09/news/i-alkostesteri-paputes-linas-balsys-cia-viskas-tvarkoje–3458987/

J. Palidauskaitė, 2011m. Viešojo administravimo etika

J. Stulpinaitė D. Valentienė 2008m. Studijų rašto darbų rengimo pagrindai, Šiauliai