metalai

Kontrolinis darbas

Kontrolinis darbas. Metalai. IV klasė

Lentelėje nurodyti metalų reakcijų su keletu medžiagų produktai:

MetalasPraskiesta druskos rūgštisVanduoSidabro nitrato tirpalas
GSkiriasi vandenilio dujosSkiriasi vandenilio dujosSkiriasi vandenilio dujos
HReakcija nevykstaReakcija nevykstaSusidaro pilkų apnašų
QSkiriasi vandenilio dujosReakcija nevykstaSusidaro pilkų apnašų
RReakcija nevykstaReakcija nevykstaReakcija nevyksta

 

Kurioje eilutėje metalai surikiuoti jų aktyvumo didėjimo tvarka? A) R<H<Q<G , B) R<Q<G<H, C) R<H<G<Q, D) R<G<Q<H, E) R<Q<H<G. (3t)

Nurodykite plastiškiausią,labiausia paplitusį žemės plutoje, geriausią laidininką, turintį aukščiausią lydymosi temperatūrą metalą. (2t)

Į cinko nitrato tirpalą buvo įpilta kalio šarmo tirpalo. Gautas nuosėdas nufiltravo, išdžiovino ir iškaitino.Gautą po kaitinimo me

e
edžiagą redukavo anglimi(Zn junginių reakcijos vyksta taip pat kaip Fe junginių). Tada gautą kietą medžiagą padalino į dvi dalis ir vieną dalį veikė rūgštimi, o kitą – šarmo tirpalu. Aprašytus procesus pavaizduokite reakcijų lygtimis. (10t)

Parašykite vykstančių reakcijų lygtis: a) Na įdėtas į 5% NaOH tirpalą; b) Cu įmesta į praskiestą azoto rūgšties tirpalą; d) Cu įmesta į praskiestos sieros rūgšties tirpalą. (5t)

Parašykite medžiagų sisteminius ir trivialius pavadinimus bei nurodykite kiekvienos dvi panaudojimo sritis: a) NaOH, b) Ca(OH)2, c) NaHCO3, d) aliuminio lydinys.(8t)

Kodėl tinkuotos sienos rasoja? Atsakymą pa

a
agrįskite reakcijų lygtimi. (2t)

Elementas X ir Y sudaro junginį, kurio formulė XY. Šių elementų atominiai skaičiai yra : A) 3 ir 5 B) 3 ir 9 C) 7 ir 9 D) 7 ir 13. (1t)

Į indą įpilti vienodi tokios pat molinės koncentracijos vario(II) chlorido ir kalio hidroksido tirpalų tūriai. Įvykus re

e
eakcijai tirpale yra šių jonų: a) Cu2+, K+, OH-, Cl-, b) K+, OH-, Cl-, c) Cu2+, K+, Cl-, d) Cu2+, Cl-, e) K+, Cl-. (3t)

Kuri medžiaga aukštakrosnėje redukuoja geležį iš rūdos: a) O2, b) CO, c) H2, d) CO2. (1t)

Elektrolizės taikymas metalų gavimui. Atsakymą pagrįskite reakcijos lygtimi, nurodydami medžiagų būsenas. (4t)

Kurį iš nurodytų metalų galima pjaustyti peiliu: a) K, b) Al, c) Fe, d) Cu?(1t)

Kas sudaro metališkąjį ryšį? (1t)

Kuriame variante išvardintos dalelės yra visos chemiškai aktyvios: a) Na,K+,Al,Fe; b) Al3+,K+,Mg2+,Zn2+; c) Mg,Li,Na,Ca; d) Mg2+,Zn,Li+,Ba. (1t)

Kurį metalą naudotumėte, norėdami išskirti varį iš vario (II) sulfato vandeninio tirpalo?

A Fe (k). B Ca (k). C Ag (k). D Hg (k). Žodiais paaiškinkite savo pasirinkimą. (2t)

Geležies dirbiniams apsaugoti nuo korozijos naudojamos kitų metalų dangos.Kuris me

e
etalas nenaudojamas geležiai nuo korozijos apsaugoti? A Cinkas. B Aliuminis. C Manganas. D Natris. (1t)

Kiek iš viso jonų yra 0,5 litro 2 mol/l koncentracijos Na2SO4 tirpalo? (2t)

Pagrįskite vieną pastovaus vandens kietumo minkštinimo būdą reakcijos lygtimi.(2t)

Kaip vadinami B grupių elementai ? (1t)

Viso: 50 taškų