Biodyzelinas ir suslėgtos dujos

,,Suslėgtos dujos ir biodyzelino privalumai“ ĮVADAS…………………………………………………………………………………………3 Suslėgtos dujos 1.1 Plačiau…………………………………………………………………………………………………4 1.2 Suslėgtos gamtinės dujos Lietuvoje…………………………………………………………6 1.3 Ekologija………………………………………………………………………………………………7 1.4 Ekonomiškumas……………………………………………………………………………………8 1.5 CNG pritaikymas…………………………………………………………………………………..8 1.6 CNG naudotojų sunkumai…………………………………………………………………….10 Biodyzelino privalumai 2.1 Biodyzelino gamyba…………………………………………………………………………….11 2.2 Mišiniai ir garantijos varikliams…………………………………………………………….11 2.3 Ekonomika………………………………………………………………………………………….12 2.4 Aplinkosauga………………………………………………………………………………………13 Šaltiniai………………………………………………………………………………………..1 ĮVADAS Suslėgtų gamtinių ar naftos dujų pagrindinis komponentas yra metanas, kuris turi labai aukštą … Peržiūrėti…

Biondikacijos

BIOINDIKACIJOS SAMPRATA BIOINDIKACIJA Bioindikacija: aplinkos poveikio biologiniams objektams ar sistemoms vertinimas pagal jų reakciją į poveikį. Bioindikacijoje taikomi: fitoindikaciniai, dendroindikaciniai, lichenoindikaciniai aplinkos būklės vertinimo metodai, biotestavimas. Metodai sudaro galimybę: tiesiogiai įvertinti ilgalaikį integruotą viso neigiamų veiksnių komplekso poveikį gyvajai gamtai; spręsti apie realų susidariusios ekologines situacijos pavojų žmogui. Bioindikatorius: jautrus biologinis objektas, pagal kurio reakcijas (fiziologines, … Peržiūrėti…