Biondikacijos

BIOINDIKACIJOS SAMPRATA BIOINDIKACIJA Bioindikacija: aplinkos poveikio biologiniams objektams ar sistemoms vertinimas pagal jų reakciją į poveikį. Bioindikacijoje taikomi: fitoindikaciniai, dendroindikaciniai, lichenoindikaciniai aplinkos būklės vertinimo metodai, biotestavimas. Metodai sudaro galimybę: tiesiogiai įvertinti ilgalaikį integruotą viso neigiamų veiksnių komplekso poveikį gyvajai gamtai; spręsti apie realų susidariusios ekologines situacijos pavojų žmogui. Bioindikatorius: jautrus biologinis objektas, pagal kurio reakcijas (fiziologines, … Read more Biondikacijos