LUKOIL

ĮMONĖS „LUKOIL“ SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS ANALIZĖ

2012 metais „LUKOIL“ prisijungė prie projekto „Žaliasis ofisas“. Dalyvavimas šiame projekte yra indėlis užtikrinant energijos suvartojimui mažinti ir sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį [2]. 5

Aktualumas. „Lukoil“ degalinės šiandien – tai ne tik tepalų ar kuro parduotuvės. „Lukoil“ aktyviai plečia savo prekybos asortimentą. Šias degalines galima vadinti „mini prekybos centrais“. Atvykęs žmogus gali rasti ne tik būtiniausių prekių, bet ir kitų maisto produktų (nuo duonos, saldainiai, pieno gaminių, saldumynų iki buities ar laisvalaikio produktų, tokius kaip kompaktiniai diskai, mini dujinės viryklės ir daug kitu dalykų. „LUKOIL“ yra viena iš didžiausių vertikaliai integruotų naftos ir dujų kompanijų pasaulyje, jai priklauso daugiau nei 2 % pasaulio naftos ir apie 1 % įrodytų angliavandenilių atsargų apskaita.

Darbo tikslas. Parengti įmonės „ LUKOIL“ socialinės atsakomybės analizę.

Darbo objektas. „LUKOIL“ įgyvendinama socialiai atsakinga veikla.

1. ĮMONĖS „LUKOIL“ SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS ATALIZĖ TEORINIU ASPEKTU

Pasirinktos įmonės veiklos pristatymas

Bendrovė ”LUKOIL” įkurta 1992 lapkričio 12-ą dieną. 2012 – aisiais ji atšvеntė jau dvidešimtą gimtadienį. Savo veiklos pradžioje bendrovė regione tik koordinavo Rusijos kompanijos ”LUKOIL” naftos srautą, žaliavų perdirbimą, produkcijos eksportą ir atsiskaitymus. Vėliau bendrovė pati pradėjo pirkti naftą, ją perdirbti, o gautus produktus realizuoti Lietuvos bei užsienio rinkose. 1994 metais buvo pradėtau LUKOIL degalinių tinklo eksploatacija ir plėtojimas [1].

Nuo 2016 balandžio 15 dienos LUKOIL priklauso AMIC Energy grupei. Vienintelis „LUKOIL“ akcininkas yra AMIC Energy Management GmbH. Per dvidešimt savo veiklos metų bendrovė „LUKOIL“ tapo viena stambiausių naftos prekybos bendrovių Baltijos šalyse. Lietuvoje bendrovė „LUKOIL“ užsiima mažmenine bei didmenine natos produktų bei firminių tepalų prekyba.

Įmonėje dirba daugiau nei 110 tūkstančių žmonių.

1.2. Darni gamyba

„LUKOIL“ yra dinamiška, stabiliai audanti, pelninga ir šiuolaikiška bendrovė. Jos paslaugomis naudojasi daugelis Lietuvos įmonių ir organizacijų. Bendrovė remia įvairus kultūrinius renginius ir organizacijas, labdaringus projektus, sporto varžybas.

Įmonės veikla galima suskirstyti į keturis pagrindinius veiklos segmentus:

Žvalgyba ir gavyba

Perdirbimas ir prekyba

Naftos chemija

Energetika

Pagrindinis „LUKOIL“ tikslas- užtikrinti savalaikiškumo ir nepertraukiamą eksploatuojamų degalinių ir vartotojų aprūpinimą įvairiais naftos produktais ir suskystintomis automobilinėms dujomis. Pagrindinis įmonės tikslas-gerinti teikiamų paslaugų kokybę ir išlaikyti rinkos lyderio pozicijas.

„LUKOIL“ sėkmingai įgyvendino technologija, kuri ne tik padėta spręsti sudėtingas problemas, bet taip pat duota pastebimų ekonominį poveikį ir sumažina neigiamą poveikį aplinkai.

2014 metų pabaigoje naftos perdirbimo gylis Rusijos fabrikuose siekė 77,1% [2].

Per daugiau kaip  20 metų veiklos laikotarpį, bendrovė įrodė esanti patikimas partneris, savo veikloje besivadovaujantis teisingumo ir teisėtumo principais.

1.2.1. Oro tarša

2012 metais „LUKOIL“ prisijungė prie projekto „Žaliasis ofisas“. Dalyvavimas šiame projekte yra indėlis užtikrinant energijos suvartojimui mažinti ir sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį [2].

Pagrindinių gamybos įmonės veiklos metu formuojasi didelis kiekis šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Kompanija nuo 2005 metu vykdo aktyvia veikla šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo srityje, ir realizacija sumažino iki 32 mln. tonu šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų.

2014 m. bendrovė pradėjo 5-ąją ekologinio saugumo „LUKOIL“ grupės įmonių programa 201-2018 metų. Per ataskaitinį laikotarpį, aplinkos apsaugai įdėta 59 milijardų rublių, Svarbiausi finansavimai buvo išsiųsti atmosferos oro apsaugai, statybai valymo įrenginiams (žalios naftos ir naftos produktų) ir išmetamų junginių, kurie teršia orą, garų regeneravimo įrenginiams.

Tam kad skleisti kuo mažiau CO2 dujų „LUKOIL“ stengiasi produkciją ir žaliavas vežti kaip įmanoma trumpesniu keliu ir dažniausiai gabenti jūrų arba geležinkeliu keliais [1].

1.2.2. Vandens tarša ir tausojimas

96% „LUKOIL“ įmonės suvartotas vandens eina į gamybos poreikius, iš jų apie 70% eina objektų poreikiams, elektros ir šiluminei energijos generacijai , daugiau kaip 17%-siekiant užtikrinti sistemų funkcionalumą.

2013-2014 metais buvo padaryti tokie renginiai: diagnostika ir kapitalinis remontas vandentiekio transporto ir jo apsauga , vandentiekio parėjimų revizija per vandens objektus, valymas užterštų požeminių vandens sistemos, modernizacija veikiančiu ir statyba naujų valomųjų pastatų (objektų) [1].

1.2.3. Biologinės įvairovės tausojimas

Dažnai besilankantiems ar lojaliems „LUKOIL” lankytojams siūloma įsigyti lojalumo kortelę- LUKOIL Plus. Tai lojalumo sistema, kuri suteikia nuolaidas degalams, plovyklos paslaugoms bei siūlo kitas įvairias akcijas „LUKOIL“ lojaliems klientams.

Su „LUKOIL Plus“ kortelę Kaskart įsipylus degalų „LUKOIL“ degalinėje bus suteikta 3 ct  arba 3,5 ct  nuolaida, o + 1 ct  nuo kiekvieno įsipilto litro kaupsis Jūsų „LUKOIL plus“ nuolaidų kortelėje. Sukauptais „LUKOIL“ pinigais  galima sekančio pirkimo metu padengti net 50% pirkinio vertės [2].

1.2.4. Dirvožemio puoselėjimas

Įmonė „LUKOIL“ turėjo pagrindinius renginius 2013-2014 metais:

Rekultivacija naftos pažeistų žemių

Užterštų žemių plotas metų pradžiai ir pabaigai sudarė: 2013 metais 0.76, 2014 metais-0,81

Pažeistų laukų dydis nuo metų pradžios iki galo sudarė: 2013 metais 1.23, 2014 metais 1.08. Dirvožemio dangos pažeidimas vyksta ten, kur žemė yra nuomojama siekiant tirti ir kutri naujus vietoves.

Diagnostika ir vandentiekio transporto remontas, jo ingibitorinei apsaugai [1].

1.2.5. Atliekų tvarkymas

Per 2010-2014 metus naftos perdirbimas išaugo ant 0,6% ir pasiekė 66,57mln. tonas 2014 metais.

2014 metais Grupės dujų perdirbimo gamyklos perdirbo 3,221 mln. m3 žaliavos dujas, kurios viršija 2013m figūra 2,9%. Apdorojimo skystų angliavandenilių buvo 710 tūkst. tonų.

Dujų perdirbimo įmonėse bendrovės teikia perdirbti gaminamas Rusijos susijęs dujų ir plačiai frakcijai lengvųjų angliavandenilių ir skystų Angliavandenilių. Veikla dujų perdirbimo srityje leidžia pagamintos naftos dujų naudojimą veiksmingai plėtoti paklausiu produktų ir tokiu būdu pasipelnyti, be didelių išlaidų žaliavoms.

Oficialiame puslapyje paskelbta informacija apie alyvos keliamą pavojų aplinkai ir šių atliekų tvarkymo galimybes [1].

1.4. ĮSA darbo vietoje

Darbuotojams reguliariai mokami atlyginimai. Kiekvienas darbuotojas įtrauktas į atlyginimo nustatymo procesą, gauna informaciją apie savo atlyginimą.

Pristatant įmonės ataskaitą darbuotojams, aktyviai dalyvavusiems padėkojama ir parrodama, kiek daug galima nuveikti turint motyvuotą komandą [1].

Darbuotajai dirba ne daugiau negu 48 valandas per savaitė. Darbuotojai turi bent vieną išeiginę dieną per savaitę. Darbuotajai turi galimybė pasirinkti savo darbo ir atostogų grafiką.

Darbuotajai tinkamai apmokyti dirbti savo darbą. Apmokyti kaip suteikti pirmąją pagalbą ir kaip elgtis ekstremalioje situacijoje.

Darbdavys apmoko visas medicinos tikrinimus, ir mokymus.

Darbo komandoje idėjos propagavimas svarbus reiškinys įmonėje. Nes žmogiškieji ištekliai – tai svarbiausias turtas, kuris daug prisideda prie to, kad įmonė greitai pasiektų puikių rezultatų.

Įmonėje nustatyti etiško elgesio taisykles ir politikas, kuriomis vadovaudamasi, organizacija siektų savo tikslų.

1.5. ĮSA bendruomenei

Bendrovė veikia dviejose strateginėse srityse:

Socialines investicijos:

Pagalbą vaikų namams ir vaikų ugdymo įstaigoms

Švietimo programos

Stipendijos

Universitetų materialinės-techninės bazės plėtra

Socialiniu projektų konkursas

Paramos ir tradicinės labdaros programos:

Kultūrinis ir istorinis paveldo išsaugojimas:

Parama muziejams ir meno kolektyvams

Leidybos projektai

Parama religijai

Tikslinė parama:

Parama karo ir darbo veteranams, neįgaliesiems, socialiai remtiniems asmenims

Nacionalinių amatų atgimimo programa

Pagalba tautoms iš Šiaurės

Donoru akcijos [1].

Savo Facebook „LUKOIL Lietuva“ puslapyje visada rašomi naujienos, minamos tarptautines dienos, bei užduodami svarbus klausymai savo lankytojams ir linko visiems geros ir produktyvios dienos.

1.6. Socialiai atsakingos įmonės įvaizdis

Įmonės interneto puslapyje ĮSA veiklų viešinimui sukurta atskirą skiltį. Šioje skiltyje informuojama apie organizacijoje vykdomas išorinės ir vidinės iniciatyvas, pateikti įmonės vadovo poziciją socialinės atsakomybės politikoje, pranešama apie įmonės atsakingo verslo strategiją, kryptis ir vertybes, atskleista įmonės misiją ir viziją.

„LUKOIL“ kiekvienais metais teikia ataskaitos apie darnios plėtros veiklą savo oficialiame puslapyje.

IŠVADOS

Išanalizuojant įmonės „LUKOIL“ socialinės atsakomybės ataskaitą ir įgyvendinama socialiai atsakinga veika galima teigti, kad įmonei yra svarbu laikytis darnios gamybos, bei būti socialiai atsakingai. „LUKOIL“ padėta spręsti sudėtingas problemas, duota pastebimą ekonominį poveikį ir sumažina neigiamą poveikį aplinkai. Kompanija prisijungia prie įvairių projektų, tam kad mažinti šiltnamį efektą. Taip pat, kad mažiau teršti orą, stengiasi vežti savo produkciją ko įmanoma trumpesnių kelių. Be to kompanija vykdo įvairiu renginiu, kad mažinti vandens tarša ir tausojimą, ir tam kad, daryti mažesni taršą dirvožemiui.

Bendrovė laikosi ĮSA principais kaip darbo vietoje, taip ir bendruomenėje. Įmonėje nustatyti etiško elgesio taisykles ir politikas, kuriomis vadovaudamasi, organizacija siektų savo tikslų. Visi darbuotajai apmokomi saugiai dirbti , ir laikų gauna savo atlyginimą. Bendruomenei įmonė laikosi dviejose strateginėse srityse: Socialines investicijos ir Paramos ir tradicinės labdaros programos.

Tam kad žmonės žinotų, jog kompaniją laikosi ĮSA principais kiekvienais metais „LUKOIL“ savo oficialioje puslapyje teikia ataskaitos apie darnios plėtros veiklą.

Apibendrinant įmonės „LUKOIL“ analizė, galima teigti, jog ji yra tikrai socialiai atsakinga. Įmonei nėra svarbu vien materialinė nauda, ji be abejo rūpinasi ir aplinkosauga , bei joje turinčius problemų naikinimų taip pat ji rūpinasi žmonių gerovę, ir gyvenimo sąlygų gerinimų.