Darbo aplinkos vertinimas: kosmetologo darbo aplinka

1844 0

Darbo aplinkos vertinimas: kosmetologo darbo aplinka

Darbo tikslas:

Įvertinti kosmetologo darbo aplinką.

Uždaviniai:

Įvardinti kosmetologų profesinėje veikloje pasitaikančius rizikos veiksnius.

Stebėti kosmetologo darbo aplinką ir darbo judesių bei pozų būseną.

Pagrindiniai ergonominiai rodikliai, į kuriuos turėtų atsižvelgti kiekvienas kosmetologas, yra: antropometriniai, fiziologiniai ir psichologiniai. Antropometrinis rodiklis reglamentuoja įrenginio / prietaiso, dirbančiojo kūno matmenų ir formų, atskirų kūno dalių judėjimo galimybių ir kitų parametrų atitikimą. Jo vienetiniai rodikliai užtikrina racionalią ir patogią darbo pozą, optimalias rankų ir kojų judesio zonas, patogias darbo įrenginių ar įrankių rankenas ir kt. Remiantis anntropometrinio projektavimo principais, daugeliui žmonių darbo vietoje galima sukurti komfortą. Fiziologinis rodiklis charakterizuoja tuos ergonominius reikalavimus, kurie reglamentuoja jėgos, greičio ir kitas savybes. Psichologinis rodiklis apibūdina įrenginio / prietaiso ir žmogaus atminties, mąstymo, darbo įgūdžių įsisavinimo galimybių atitikimą.

Kosmetologų sveikatai, darbingumui turi įtakos ergonominės darbo sąlygos.

Profesinės veiklos metu kosmetikos kabinetų darbuotojų darbo sąlygas ir sveikatą gali paveikti ergonominės darbo sąlygos, ergonomikos principai, darbo vietų ergonominis įrengimas, apšvietimas, oro užterštumas dulkėmis ir aerozoliais, triukšmas ir kiti darbo vietos, aplinkos veiksniai bei darbuotojų fizinis akktyvumas. Neužtikrintas geras fizinis aktyvumas turi neigiamą poveikį kosmetologo gyvensenai. Tai gali turėti įtakos lėtinių ligų atsiradimui.

Netinkamos sąlygos:

netinkamas priemonių išdėstymas darbo vietoje,

baldai neatitinka kosmetologo antropometrinių matmenų,

per didelis statinio ir dinaminio darbo tempas ir krūvis,

netinkamas darbo ir poilsio režimas,

neatitinkantys higienos normų mi

ikroklimato parametrai,

įrangos keliamas triukšmas,

netinkamas darbo ir poilsio režimas,

apšvietimas,

stresas ir įtampa dėl klientų aptarnavimo,

darbo monotoniškumas.

Nepalankios darbo sąlygos gali sukelti profesines ligas:

• dėl cheminių medžiagų.

• dėl fizinių veiksnių (vibracijos, triukšmo ir t.t. )

• dėl biologinių veiksnių (infekcinių bei parazitinių ligų) .

Ergonomikos principai ir jų reikšmė profesinėje veikloje

Ergonomikos principas Ergonomikos principo reikšmė
Spintelės, staliukai turi būti padėti šalia, kad nuolat siekiant tam tikrų

 

Geriausia kūno padėtis d

. . .

Join the Conversation

×
×